တကာႏဆွုတ်ယွုတ်အီ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဒုတိယ ပရိဟာနိသုတ် (တကာႏဆွုတ်ယွုတ်အီ အကျောင်ꩻတရာꩻနွုတ်ꩻပါꩻ)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- တကာႏကဆွုတ်ယွုတ်အီဒါႏ အကျောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏနွုတ်ꩻပါꩻ၊ နွုတ်ꩻပါꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ၁။ ဘိက္ခု ဒဿနံ ဟာပေတိ- ဝုဲင်ႏခွိုꩻခွိုꩻတဝ်းဒွုမ် ရဟန်ꩻ(သံဃာႏ)၊ တကာႏပေါႏတဝုဲင်ႏခွိုꩻခွိုꩻဒွုမ် ရဟန်ꩻ(သံဃာႏ)နဝ်ꩻ အောဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻ။ ၂။ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ပမဇ္ဇတိ- အွဉ်ႏဖေင်ꩻနာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻ၊ တကာႏပေါႏအွဉ်ႏဖေင်ꩻနာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻနောဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻ။ ၃။ အဓိသီလေ န သိက္ခတိ- လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻတဝ်း သီႏလငတ်ꩻပါꩻ၊ သီႏလသွစ်ꩻပါꩻ၊ သီႏလတဆီ၊ တကာႏပေါႏတလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻတဝ်း သီႏလနောဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻ။ ၄။ အပ္ပသာဒ ဗဟုလော ဟောတိ ဘိက္ခူသု- ကေႏညိုႏဆေ့ꩻ ရဟန်ꩻတန်၊ ရဟန်ꩻပေႏ၊ ရဟန်ꩻတလောင်ꩻ၊ တကာႏပေါႏကေႏညိုႏဆေ့ꩻရဟန်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻ။ ၅။ ဥပါရမ္ဘစိတ္တော ဓမ္မံ သုဏာတိ ရန္ဓဂဝေသီ- သꩻရေႏအံႏနွောင်ꩻတဲင် တွမ်ႏအဟူႏ-ထူႏအမာႏ နာႏတရာꩻ၊ တကာႏပေါႏအွဉ်ႏသꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ နာႏတရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻ။ ၆။ ဣတော ဗဟိဒ္ဓါ ဒက္ခိဏေယျံ ဂဝေသတိ- (လူႏတဝ်းသံဃာႏ) ထုမ်ႏလူႏတောဒျာႏ သာႏသနာႏထန်ႏ (တိတ္ထိတက္ကတွဉ်ꩻ)၊ တကာႏပေါႏထုမ်ႏလူႏဒျာႏ လိုꩻသာႏသနာႏထန်ႏ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻ။ ၇။ တတ္ထ စ ပုဗ္ဗကာရံ ကရောတိ- လူႏရီးဒျာႏ လိုꩻသာႏသနာႏထန်ႏ၊ တကာႏပေါႏလူႏရီး လိုꩻသာႏသနာႏထန်ႏ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွုတ်ယွုတ်သဲင်ꩻလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ တကာႏနဝ်ꩻ ပေါႏအဝ်ႏဝုဲင်ႏခွိုꩻခွိုꩻဒျာႏ ရဟန်ꩻ(သံဃာႏ)နဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ ၂။ တကာႏနဝ်ꩻ ပေါႏအဝ်ႏသတိꩻလꩻနာႏဒျာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ ၃။ တကာနဝ်ꩻ ပေါႏအဝ်ႏလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻဒျာႏ သီႏလနဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ ၄။ တကာႏနဝ်ꩻ ပေါႏအဝ်ႏကေႏညိုႏအာအာဒျာႏ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ ၅။ တကာႏနဝ်ꩻ ပေါႏရေႏအံႏနွောင်ꩻမွေးတဝ်း တွမ်တဝ်းအဟူႏ-ထူႏတဝ်းအမာႏ (မဉ်လꩻဒျာႏကုသိုလ်ႏ) ပေါႏနာႏတရာꩻနဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ ၆။ တကာႏနဝ်ꩻ ပေါႏထိုမ်ႏတဝ်း အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏအထန်ႏနဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ ၇။ တကာႏနဝ်ꩻ ပေါႏလူႏရီးတောဝ်း လိုꩻအထန်ႏနဝ်ꩻ တဆွုတ်ယွုတ်တဝ်း။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ သတ္တကနိပါတ်၊ ဒုတိယပရိဟာနိသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၄၉)