တနင်ꩻနွေႏနီꩻ တေဇောဓာတ်မေႏခိုး

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မဟာႏသက္ကရာဇ်-၁၄၈ဗာႏ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလာဗွေ၊ မွူးနီꩻအင်္ဂါႏဟာ ထာꩻအီႏလေအခိန်ႏနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကူꩻနိဗ္ဗာန်ႏတဲင်၊ တယ်ႏစ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလောင်းတနီꩻ၊ ဗꩻလွေꩻ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလောင်း တဆီပုဲင်နီꩻနဝ်ꩻ၊ ပူႏဇောႏလွေꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ဥတုဇကလာပ်ရုတ်တောႏနဝ်ꩻသွူ။ ထင်ႏတွိုႏခန်း မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ဗာႏ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလောင်း(၁၂)နီꩻ မွူးနီꩻတနင်ꩻနွေႏနဝ်ꩻမꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ဥတုဇကလာပ်နဝ်ꩻ၊ ပင်ꩻဒင်ႏထင်ႏ နံႏသာႏသိုႏလောင်းကီထွူတဲင်၊ ဗွေႏမဟာကဿပ ရိုႏသေႏဂါရဝထွူနဝ်ꩻခါ၊ တေဇောဓာတ်မေႏ ခိုးခန်းဒျာႏ နီဗွေႏဘုရာꩻ ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တောႏနဝ်ꩻသွူ၊၊ = တောင်ꩻခါꩻ ကလွဉ်ကွီပူႏဇောႏ နီဗွေႏဘုရာꩻ ဓာတ်တောႏ(ဆွတ်ꩻတောႏ)သားဖုံႏနဝ်ꩻ (က)ရာႏဇဂျိုလ်ႏခမ်းသား ခွန်အဇာတသတ်သီးလိုꩻစွိုꩻ (ခ)ဝေႏသာႏလီႏခမ်းသား ခွန်လိစ္ဆဝီသီးလိုꩻစွိုꩻ (ဂ)ကပိလဝတ်ခမ်းသား ခွန်သာႏကီႏဝင်ႏသီးလိုꩻစွိုꩻ (ဃ)အလ္လကပ္ပခမ်းသား ခွန်ဗုဓိသီးလိုꩻစွိုꩻ (င)ရာမဒုံသား ခွန်ကောဠိယသီးလိုꩻစွိုꩻ (စ)ဝေဋ္ဌဒီပခမ်းသား ပုဏ္ဏာꩻသီးလိုꩻစွိုꩻ (ဆ)ပါဝါခမ်းသား ခွန်မလ္လသီးလိုꩻစွိုꩻ နွတ်ꩻခမ်းထီ လိုꩻနွတ်စွိုꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ ခီႏထင်ႏနေးစွဉ်ႏ တွမ်ႏစဲ့ꩻမတဲင် ကုသိနာႏရုံႏခမ်းသား ခံႏဖေႏဗဲင်းတဝ်းတွော့ꩻ အီႏတွိုက်ꩻခꩻစွဉ်ႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ငမ်းငါႏထွာ တမေႏဖာႏ တရျိုးငါႏသွီႏလီသီပြာႏထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻမꩻ၊ ဆရာႏတန်ဒေါနပုဏ္ဏာꩻ နွို့ခြယ်ချꩻ နားဖေႏဗာႏစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ပုဏ္ဏာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏပညာႏ ဆရာႏဒေါနပုဏ္ဏာꩻထျꩻ၊ ထွာဒေါနပုဏ္ဏာꩻတပဲ့ꩻဖုံႏဒျာႏတဲင် နာႏယင်းဆရာႏငဝ်း တွိုက်ꩻခꩻထွာတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻဓာတ်တောႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဆရာႏတန်ဒေါနပုဏ္ဏာꩻ ဖန်းဖေႏသွစ်ꩻခမ်းတာႏ ဟဝ်ဟဝ်ဒါႏဒါႏတဲင်၊ ပူႏဇောႏဗာႏယင်း ကိုꩻကွယ်ႏဗာႏယင်း စွုမ်ႏခမ်းစွုမ်ႏထီနဝ်ꩻသွူ။ ဝိပ္ပလိခမ်းသား ခွန်မောရိꩻသီးစွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဖျော်ဆုဲင်ꩻငါႏဝင်ꩻတဲင်၊ လꩻတဝ်းဓာတ်တောႏ ပူႏဇောႏသဲင်ꩻဗာႏဒျာႏ မေႏသွာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကလꩻသဲင်ꩻဒါႏ သရီရဓာတ်တောႏဖုံႏ မေႏသွာႏဖုံႏနဝ်ꩻ၊ သဲင်ꩻတယ်ႏစေႏတီႏ ဌာႏပနာႏသော့ꩻစေႏတီႏကိုတဲင် မတ်ဘုရာꩻမွန်တဆူႏ၊ မူႏမူႏခိုခို ကကိုႏကွယ်ႏ ဗꩻတွိုႏလွဉ်စွဉ်ႏ ယိုခါသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗိုန်သီႏသဲင်ႏ (တဲမ်း) ဘာႏသာႏရေꩻဗဟုသုတ အမုဲင်(၃)