တနင်ꩻလာႏနီꩻ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာခန်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဘုရာꩻလောင်ꩻ ခွန်သီႏဓာတ် သက်တောႏ ကထင်ႏလꩻ(၁၆)နေင်ႏနဝ်ꩻ တောႏလမ်းတွမ်ႏ ယသော်ႏဓရာႏ ထွာဗာႏခန်းခွန်အနေင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊၊ ထွာခွန်လꩻ တဆီသွံနေင်ႏ သက်တောႏလꩻ/၂၉)နေင်ႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ လွေꩻထီႏခန်း လူꩻသီးကဖန်ဆင်ꩻခါꩻဒါႏ လိုꩻဖြား,လိုꩻဆာ,လိုꩻသီ,ရဟန်ꩻ နိမိတ်ယ်ိုလစ်ꩻမျိူꩻတဲင် ယူႏယူႏအီႏဖြားဗာႏထာꩻ၊ ယူႏယူႏအီႏဆာဗာႏထာꩻ ပါꩻနုဲင်းသူꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ၊ ဟွုန်ငမ်းသꩻဝꩻ လꩻမွေးစွဉ်ႏသံႏဝွေႏ၊ ရေႏတောႏထွက်မွေးစွဉ်ႏတခြာနဝ်ꩻသွူ၊၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ မဟာႏသက္ကရာဇ်-၉၇ ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေ တနင်္လာႏဟာနဝ်ꩻ၊ တောႏထွက်ထန်ႏမွေးစွဉ်ႏတခြာနဝ်ꩻသွူ၊၊

တောင်ꩻခါꩻ -

 • ၁၊၊ ကတောႏထွက်ထန်ႏတခြာနဝ်ꩻ ထုမ်းလွေꩻသေထီးဗွာ သေထီးမဉ်ꩻ"ကဏ္ဍက"၊၊
 • ၂၊၊ ဟဲ့လွေꩻပါ ဆန္ဒအမတ်(ငဆန်ႏ) တဖြာꩻ၊၊
 • ၃၊၊ တနာꩻချင်ꩻ တွိုႏလွေꩻ အနောႏမာႏ ထီခြောင်ထျꩻ၊၊
 • ၄၊၊ သွို့ꩻကလူꩻနဝ်ꩻကို၊ ကလူꩻနဝ်ꩻ ခွန်သိကျာꩻထူႏ တယ်ႏစေႏတီႏ တာႏဝတိံသာႏခမ်း၊ ဌာႏပနာႏသော့ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ကလူꩻတဲင်၊ စေႏတီႏနဝ်ꩻဟဲ့ꩻ "စူဠာမဏိ"စေႏတီႏ နဝ်ꩻသွူ၊၊
 • ၅၊၊ "ဃဋိကာရ"ဗျဟ္မာႏ လင်ꩻကပ်ပရိက္ခရာႏ - ပါꩻ၊၊
 • ၆၊၊ ဗုဲင်ရဟန်ꩻနဝ်ꩻကိုတဲင် ဘုရာꩻလောင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻ လိုꩻလမ်းနဝ်ꩻ ဃဋိကာရဗျဟ္မာႏထူႏ၊ တယ်ႏစေႏတီႏ အကနိဋ္ဌဗျဟ္မာႏခမ်း၊ ဌာႏပနာႏသော့ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻနဝ်ꩻတဲင် စေႏတီႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ "ဒုဿစေႏတီႏ" နဝ်ꩻသွူ၊၊
 • ၇၊၊ သေထီးဗွာနဝ်ꩻ ဝဲဉ်ချာခြောင် အနောႏမာႏ၊ သီတငါခန်းဒျာႏ နဝ်ꩻကိုခြာ၊ ထင်ႏထွာတောႏလူꩻ တာႏဝတိံသာႏခမ်း၊ အမိဉ်ꩻ"ကဏ္ဍက" နဝ်ꩻသွူ၊၊
 • ၈၊၊ ဆန္ဒအမတ်နဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ထွဉ်ႏသဲင်ꩻချာ ဘုရာꩻလောင်ꩻ မွိုးဖါထျꩻ၊၊
 • ၉၊၊ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ဆန္ဒအမတ် ဗွိုန်နုဲင်းနုဲင်းရဟန်ꩻ ၊ ထွာလꩻရဟန္တာႏ နဝ်ꩻသွူ၊၊[၁]


 • ၃။ ငဝ်းလင်္ကာႏကဗျာ
  ဘုရာꩻလောင်ꩻတောႏ   ခွန်သီႏဓတ်
  ပွိုင်ႏဟော်ပျသာဒ်   ထွာခွန်တွင်ꩻ
  ချမ်ꩻသာႏလွိုဝင်ꩻ   မနန်းခီ
  အုံအဝ်ႏဟော်ကီ   တရော်ꩻတိန်ႏ
  စံႏစာꩻစေꩻစိန်ႏ     အမျိုꩻမျိုꩻ
  နီဆီကွတ်ꩻရိုꩻ     သက်တောႏလꩻ
  လူႏသီးနယ်ပျꩻ     ဖန်ဆင်ꩻထွာ
  လိုꩻဖြားလိုꩻဆာ    လိုꩻသီခန်ꩻ
  ဗွေႏမျတ်ရဟန်ꩻ    ယိုလစ်ꩻစား
  လောင်ꩻမျတ်ထီႏထွား  လꩻသံႏဝွေႏ
  ကွတ်ꩻနွုတ်ꩻနေင်ႏဖေႏ  ဝါႏဆိုႏဗွေ
  တနင်္လာႏကေ    နီꩻနဝ်ꩻဟွေး
  တောႏထွက်ထန်ႏမွေး   အုံတခြာ
  အွဉ်ႏကုဲင်ဟော်ထာ   စေꩻစိန်ႏမျိုꩻ
  လောႏဘပယ်ႏထိုꩻ  အာႏဇာႏနီႏ
  ပီတိစွုမ်းရီႏ    ယူႏသꩻကို
  စူနုံဆီယို     ကတောင်ဒင်ႏ
  ရိုႏသေႏဝုဲင်ႏထင်ႏ   နီဗွေႏကွိုနဲးဩ။ 
  ဝုဲင်ႏဗာႏယိုနေား   တောႏထွက်ခန်ꩻ
  ဖြားဆာသီအန်ꩻ   သꩻဓိဋ္ဌာန်ႏ
  ယံလꩻနိဗ္ဗာန်ႏ    မွိုင်မွိုင်ယိုꩻ
  မိဉ်ႏလꩻဒွိုန်းရိုꩻ   တွိုႏပန်ငါ
  မျိုꩻမျတ်သဲင်ꩻထွာ  လိုꩻခြွေခြာႏ
  လူႏတန်ꩻကွိုင်ႏဗာႏ  မနန်းခီ
  ဟွုန်ငမ်းထာꩻသီ   သံႏဝွေႏသွင်ꩻ
  သေထုမ်ႏကံကျင်ꩻ  မာꩻကုသိုလ်ႏ
  ဟ၀်ဖဲ့ꩻကျိုꩻလိုႏ   နဲစ်သောင်ႏသာ
  စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ   တသေႏနား
  ပယ်ႏလောဘဗား  သꩻဓိဋ္ဌာန်ႏ
  ယံလꩻနိဗ္ဗာန်ႏ   ဆုꩻတောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဩ။[၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဗွေႏဗွန်သီႏသဲင်ႏ (တဲမ်း) ဘာႏသာႏရေꩻဗဟုသုတ အမုဲင်(၃)
 2. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွို၊ တနင်္လာႏနီꩻ တောႏထွက်တခြာခန်ꩻ