တန်ႏဖိုꩻသွံမျိုꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"တန်ႏဖိုꩻသွံမျိုꩻ" လောကခမ်းကိုနောဝ်ꩻ ရွုတ်ဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ၊ သꩻဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ၊ နမ်းကျင်ꩻသိက္ခာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ၊ တန်ႏဖိုꩻအောဝ်ႏသွံမျိုꩻသွံစား၊ တန်ႏဖိုꩻသွံမျိုꩻသွံစားအကိုနောဝ်ꩻ ရွုတ်ဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻနောဝ်ꩻ တန်ႏဖိုꩻအောဝ်ႏထွꩻတောဝ်း သꩻဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ၊ သꩻဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻနောဝ်ꩻ တန်ႏဖိုꩻအောဝ်ႏထွꩻတောဝ်း နမ်းကျင်ꩻသိက္ခာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ၊ လောကကိုယို တန်ႏဖိုꩻသွံမျိုꩻသွံစားအကိုနောဝ်ꩻ နမ်းကျင်ꩻသိက္ခာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻနောဝ်ꩻ တန်ႏဖိုꩻအောဝ်ႏလဲဉ်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရွုတ်ဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ-ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻဗွေစွုမ်ႏမုꩻ၊ သꩻဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ-ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻသေပညာႏ၊ ထာꩻဒါႏပညာႏဗွေစွုမ်ႏမုꩻ၊ နမ်းကျင်ꩻသိက္ခာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတန်ႏဖိုꩻ-ကရိုꩻနောဝ်ꩻ မာꩻတောဝ်းဒုစရဲက် ထာꩻမာꩻကုဲင်မျိုꩻ၊ နေးတွမ်ႏသꩻဟောဝ်သꩻဒါႏတဲင် မာꩻဒျာႏသုစရဲက် ထာꩻမာꩻဟောဝ်မျိုꩻနောဝ်ꩻ ထွာနမ်းကျင်ꩻသိက္ခာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ ဗွေစွုမ်ႏမုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတဖြာꩻယို ပစ္စေꩻဥစ္စာႏ မဲဉ်လွိုင်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻလွိုင်ꩻ၊ မဲဉ်အာခွိုင်းမုဲင်ꩻအာ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ မဉ်ႏအဲဉ်ထောဝ်း၊ မဉ်ႏဟောဝ်တောဝ်းနောဝ်ꩻ မာꩻတရေꩻနွောင်ꩻတောဝ်းလောကသွူတကာႏတောဝ်း ဝွေꩻကစုရွမ်ခါꩻဒါႏ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏဖုံႏယို ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻတနီꩻခါ ကုဲင်ပြင်ꩻလီလာထိုꩻဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတဖြာꩻယို ထာꩻသေပညာႏ၊ ထာꩻဒါႏပညာႏ မဲဉ်ဒါႏခွိုင်းမုဲင်ꩻဒါႏ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ မဉ်ႏအဲဉ်ထောဝ်း၊ မဉ်ႏဟောဝ်တောဝ်းနောဝ်ꩻ မာꩻတရေꩻနွောင်ꩻတောဝ်းလောကသွူတကာႏတောဝ်း ဝွေꩻကဒါႏသေꩻခါꩻလဲဉ်း ထာꩻသေပညာႏ၊ ထာꩻဒါႏပညာႏဖုံႏယို ကုဲင်ပြင်ꩻသွုမ်ꩻတိန်ꩻထိုꩻဒါႏ၊ နောဝ်ꩻမꩻ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ ကဗွေစွုမ်ႏဒါႏပုဂ္ဂိုလ်ႏနောဝ်ꩻ မာꩻတရေꩻနွောင်ꩻ လောကသွူ။ လောကကရိုꩻနောဝ်ꩻ နီကအောဝ်ႏအုံဒါႏ နီအသောင်အရင်ယို ထွာနီလောက၊ လောကကရိုꩻနောဝ်ꩻ နီကအောဝ်ႏအုံဒါႏ နီရပ်နီရာႏ၊ နီဟံႏနယ်ႏ၊ နီလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ နီခမ်းထီနောဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻသီးယို နီကအောဝ်ႏအုံဒါႏ နီလမ်း၊ နီဒုံ၊ နီအွိုင်ႏ၊ နီဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ နီခမ်းထီအလောင်းယို နီမဉ်ႏအွဉ်ႏတောဝ်းတန်ႏဖိုꩻနောဝ်ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻ၊ နီခမ်းထီ တနီꩻခါ ကုဲင်ပြင်ꩻထဲ့ဖွိုႏလွဉ်ဒါႏ၊ နီလိုꩻမျိုꩻနီခမ်းထီအလောင်း နီမဉ်ႏအွဉ်ႏတန်ႏဖိုꩻနောဝ်ꩻ နီဖဝလဲ့ တန်ႏဖိုꩻအီႏအောဝ်ႏလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ကအီႏမာꩻတရေꩻနွောင်ꩻ လောကနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒျာႏ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ ကဗွေစွုမ်ႏဒါႏလိုꩻလွုမ်ꩻ၊ နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ဖေႏကမာꩻတရေꩻနွောင်ꩻ လောကနောဝ်ꩻ ယံလွူးသွော့ သꩻဟောဝ်သꩻဒါႏနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏဟောဝ်ဟောဝ်တဲင် ယံကျိုꩻစာꩻသွော့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻအကျောင်ꩻ တဲမ်းလွေꩻဖေႏဗာႏ တွမ်ႏရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၂