တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တဟွိုဗာႏကရိုꩻဒါႏ ရောႏဂါႏမဉ်ꩻယိုနဝ်ꩻ မန်းငဝ်း "နှာစေးချောင်းဆိုး အအေးမိရောဂါ"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ တဟွိုဗာႏကရိုꩻဒါႏငဝ်းယို မီႏတဲမ်းဖောႏနယ်ဗာႏ အလက္ခဏာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ခွꩻခွꩻလျားလျား ယာႏဗွပ်ꩻယာႏဆာ၊ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻ နေ့ꩻဖူထီရီႏ၊ တဟေထာꩻ၊ တဆျထာꩻ နမ်းလျားပသာႏသာႏ-စတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ တစွိုးစွိုးတရိုꩻတဝ်း၊ နီသိုမ်စွိုးတရိုꩻတဝ်း ကုဲင်းခံႏစာꩻလွဉ်ဗာႏဒါႏသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ တဟေထာꩻကရိုꩻဒါႏ လက္ခဏာႏယိုနဝ်ꩻ တဟွိုဗာႏလုမ်ꩻတမွေးတဝ်းအကျောင်ꩻတရာꩻ အလင်မာꩻထွာတွော့ꩻ တဟေလဲ့အတ်ႏသွူ။ မီႏခံႏစာꩻတွယ်ꩻဗာႏတွမ်ႏ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻ၊ နေ့ꩻဖူထီပြာ၊ နေ့ꩻဖူထီရီႏဖုံႏနဝ်ꩻ ရိုꩻဗာႏ တဟွိုဗာႏတွော့ꩻ တဟေထာꩻသွူ။ နမ်းလျားကရိုꩻဒါႏ လက္ခဏာႏယိုတပါꩻလဲ့ တဟွိုဗာႏလွုမ်ꩻတမွေးတဝ်း၊ အကျောင်ꩻတရာꩻ အလင်မာꩻထွာတွော့ꩻ နမ်းလျားလဲ့ အဝ်ႏအာတန်သွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ တဟေလဲ့ တဟေ၊ နေ့ꩻဖူလဲ့ပစ်ꩻ၊ နမ်းလဲ့ မီႏလျားနဝ်ꩻ ရိုꩻဗာႏ တဟွိုဗာႏနမ်းလျားသွူ။ တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာ ထွာခမ်းခါတွမ်ႏ ထာꩻခွꩻလာဆွုမ်ႏ၊ ထာꩻခွꩻတွမ်ႏထာꩻလျားလာဆွုမ်ႏသွူ။ ဥတုသန္ဓီ-ဥတုဆွုမ်ႏကိုနဝ်ꩻ ဥတုအဝ်ႏတမျိုꩻ ကအီႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻတမျိုꩻယို တမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ (အခွꩻတွမ်ႏအလျား) ထွာလွဝင်ꩻ ပဋိပက္ခတွော့ꩻ နမ်းခံႏအာႏကပေႏဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ထွာလွဉ်ဗာႏ တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏသွူ။ နဝ်ꩻလုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဥတုပြောင်ꩻခိန်ႏ တမွေးတဝ်းလဲ့ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ အုံအံႏထာꩻ တဒါႏတဝ်း၊ လူးစဝ်း လူးအာဒါႏထီဖုံႏ၊ အုံခွꩻည အွဉ်ႏခွꩻည မာꩻစဝ်ႏညငါႏ ကတူႏဖုံႏ၊ အွဉ်ႏတလီꩻ၊ အွဉ်ႏခွꩻညငါႏဟို့ꩻ သꩻအင်ဖုံႏ၊ အံႏခွိုꩻအံႏအာလွဉ်ꩻငါႏ ထာꩻအံႏအရသာႏခွꩻဖုံႏနဝ်ꩻ တဟွိုကုဲင်းဗာႏနေနေသွူ။ အံႏအာ ထာꩻအံႏရသာႏခွꩻတွော့ꩻ လူးခွꩻလွဉ်ꩻထီ အုံလိုမ်ꩻချာမွိုင်တဝ်းတွော့ꩻ အီႏအုံခွꩻည၊ မီႏခံႏညထာꩻခွꩻနဝ်ꩻ တဟွိုဗာႏနေးလွုမ်ꩻတမွေးတဝ်း၊ သွီႏခယ်ꩻသွီႏဖြွီꩻပေႏ ပစ်ꩻထိုꩻတွော့ꩻ အထွာဒါႏ သီတကွို့ꩻ၊ သီတခဝ်၊ တလီꩻဖျတ်ရောႏဂါႏဖုံႏသွူ။ တလီꩻဖျတ်ကရိုꩻနဝ်ꩻ လျားငါႏတဲ့ သွီႏဖြွီꩻပေႏဖြတ်ꩻ ဖျတ်ဒါႏတဲင် လိုႏချင်းအုံချင်းအဝ်ႏ၊ ချင်းအံႏချင်းအွꩻငါႏသွူ။ ထာꩻခွꩻလာ မွူးဟာထာꩻခေ့ꩻ တဆံꩻထီလင်ꩻခိန်ႏ လိုꩻကထွားခေ့ꩻညဒါႏ ဇာတ်ပွဲꩻထာꩻကျူႏပွယ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အခွꩻဓာတ် အထန်ႏတလာသန်တဲင် တရေ့ꩻဗာႏအာငါႏ တလီꩻစုံတလီꩻခွꩻတွော့ꩻ တလီꩻတဖူꩻ (အဆုတ်)ခွꩻသန်စူꩻတဲင် ထွာတငါတဟွိုဗာႏရောႏဂါႏလဲ့ အဝ်ႏသွူ။ ထာꩻခွꩻလာ တဆံꩻထီလင်ꩻအာခိန်ႏ၊ ဝလင်ꩻခိန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏကွဉ်ကꩻလိုမ်ꩻလိုမ်ꩻခွမ်ꩻလာꩻ၊ ဗေင်ႏထာꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏဒို့ꩻလိုမ်ꩻလိုမ်ꩻဟောမ်သွူ။ လိုႏအုံခွꩻငါႏတဝ်းထာꩻ၊ လိုႏလူးခွꩻငါႏတဝ်းထီသွူ။ လိုꩻကထွာလဲန်း ကမော့ꩻလဲန်း တဟွိုဗာႏ တဟေထာꩻရောႏဂါႏနဝ်ꩻ အနောက်တိုင်း တသီႏပညာႏနယ်ꩻအလꩻနဝ်ꩻ အသား(ပိုး)အဝ်ႏ၊ အသားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပါလွဉ်ꩻထာꩻသာ(တလီꩻ)ကိုတဲင် မီႏအုံဗော့ꩻအုံတွိုက်လွဝင်ꩻနဝ်ꩻ ရဒါႏ (ကူꩻဒါႏ)လွဝင်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ တဟွိုဗာႏသား မီႏတဟေထာꩻနဝ်ꩻ လိုႏပေ့ꩻခါꩻနေးဖြောင်း တွမ်ႏဖဝါႏသွူ။ မီႏမော့ꩻ မီႏထွာလွဉ်လဲန်း တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏတွော့ꩻ နမ်းတွမ်ႏနမ်း မီႏမဲန်လိုမ်ꩻလာꩻချာနဝ်ꩻ တဲမ်းနယ်ဖေႏဗာႏ လိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻနုဲင်းငါယိုဖုံႏအတွိုင်ꩻသွူ။

တဟွိုဗာႏ လိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ တဟွိုဗာႏ၊ တဟေထာꩻ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ အေင်တသဉ်ယို ပသေကြောင်းကြောင်း သွယ်ꩻဗွိုဗွိုထွူတဲင် ထောင်းပဲစ်ꩻသွော့၊ မီႏဆားပဲစ်ꩻသွူနဝ်ꩻ ဝွေါ့ထန်ႏပသေသွော့ တွမ်ႏထီနေား၊ ပသေထွူနဝ်ꩻ စေ့ꩻသဲင်ပသာႏတွော့ꩻ ကြူးအံႏသွော့နေား၊ ချင်းသော့ꩻငါတသာႏ၊ ပဲမုန့်ငါနေား၊ နံးမန်ꩻခဲန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ သော့ꩻမွော့၊ ပဲမုန့်နဝ်ꩻလဲ့ အံႏဖေႏကအွီႏအီ သော့ꩻငါတန်ႏတန်ႏငါ၊ မောက်ꩻဖါးမီႏအဝ်ႏလဲ့ စေ့ꩻသော့ꩻပါ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။ အံႏတလဲင်ႏနဝ်ꩻ စေားဟန်ႏအို ၂-စောရပ်၊ အံႏဖေႏသွော့ တနီꩻ ၃-လဲင်ႏနေား။ ၂။ တဟွိုဗာႏ၊ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ လိုႏပေႏတယဝ်း၊ လိုꩻတန်တယဝ်း တဟွိုဗာႏတွော့ꩻ နေ့ꩻဖူမီႏပစ်ꩻနဝ်ꩻ ရေနံထီတရိုꩻတဝ်း၊ ဒီဇယ်တရိုꩻတဝ်း သူႏသွူခင်ႏယာꩻတွော့ꩻ ထျဖေႏမေႏနဝ်ꩻ ဟဝ်မွိုင်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၃။ နမ်းတလျားတဝ်းတွော့ꩻ တဟွိုဗာႏ တဟေထာꩻ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖို့ꩻမဉ်အေင်တသဉ်ထွူ ပသေကြောင်း သွယ်ꩻပဉ်ဗေင်ႏဗေင်ႏတွော့ꩻ အံႏတဲတ်ꩻတွမ်ႏတသာႏ တလဲင်ႏ ၄-၅ဗေင်ႏ တနီꩻ ၃-လဲင်ႏ၊ လစ်ꩻလဲင်ႏငါနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏနေနေရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၄။ တဟွိုဗာႏ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻတွော့ꩻ သာထာꩻမီႏယပ်ꩻနဝ်ꩻ ပြူးလာႏတဗီႏယို သူႏတွမ်ႏနံးမန်ꩻမောက်ꩻအွန်တဲင် ထျပသာႏမေႏ၊ ပေါႏပြူးလာႏနွူႏလဲ့ အွဉ်ႏပယ်ဖေႏနေ့ꩻဖူကောင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ခွုန်ꩻချာဒျာႏသွူ။ ၅။ တဟွိုဗာႏ၊ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻ တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ရေနံထီ မီႏအဝ်ႏလဲ့ တရေ့ꩻဖေႏနဝ်ꩻ ဖြောင်ချာဒျာႏသွူ။ ရေနံမီႏအဲန်ထဝ်းလဲ့ ဖက်ꩻပိုမ်းကောင် စော့ꩻလာႏယို တနီႏပဲတ်ꩻစေ့ꩻအထီတွော့ꩻ တရေ့ꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ ၆။ တဟွိုဗာႏတွော့ꩻ နေ့ꩻဖူထီရီႏတရိုꩻတဝ်း၊ အခွꩻပတ်တွော့ꩻ နေ့ꩻဖူထီရီႏတရိုꩻတဝ်း မီႏတရေ့ꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻ ဖက်ꩻဗိုႏဒီႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၇။ တဟွိုဗာႏတွော့ꩻ နေ့ꩻဖူထီပြာနဝ်ꩻ ယူႏပက်ငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နေ့ꩻဖူထီရီႏဟဝ်အီ တသီႏဓာတ်ဆာႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ သွတ်ꩻဟန်ဆျာႏယာႏစော့ꩻဆားတွော့ꩻ အံႏမူအံႏကဲအီဒဲန် စုမ်ႏတာႏတာႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ မွေးတဝ်းလဲ့ ဟန်ႏဆျာယာႏစော့ꩻလာႏယို တောက်ꩻဗွပ်ꩻသော့ꩻတွမ်ႏပခေါ် သော့ꩻဟံးနွုမ်ꩻနွုမ်ꩻခဲန်ႏဒွီႏပေႏဖွန်ႏတွော့ꩻ ဒွိုႏအံႏဖေႏ ဟန်ႏအိုထီလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။ ၈။ တဟွိုဗာႏတွော့ꩻ နေ့ꩻဖူထီရီႏ၊ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻ တဆျထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မေႏအွူယို ကိပ်သော့ꩻဝန်ႏကိုတွော့ꩻ ဖြွေႏဒင်ႏမေ့ဖွန်ႏ တရေ့ꩻအလွီးနဝ်ꩻ ဟဝ်သက်သာႏဒျာႏသွူ။ ၉။ တဟွိုဗာႏဟဝ်အီ တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ မောက်ꩻဖါးရာႏတဖြုံႏယို လောမ်တွမ်ႏပိတ်ခဝ်ထွူ သူႏသံးလွဉ်ꩻဟံးအောက်ꩻ အထန်ႏတွော့ꩻ တပစ်ꩻတွမ်ႏဖါႏဆာလျားလျား၊ ပေါႏရမောက်ꩻဖါးရာႏ မဉ်ဖူးသွူတဲ့ ထေထန်ႏပသေကြောင်း စေ့ꩻအထီ၊ အွꩻဖေႏလိုမ်ꩻလိုမ်ꩻနဝ်ꩻ တလဲင်ႏငါလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ ၁၀။ တဟွိုဗာႏ တဟေထာꩻဟဝ်အီ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပသေကြောင်း အင်တသဉ် ထောင်းဆားဆားစေ့ꩻအထီ စဲစ်ကြောင်းထွူတွော့ꩻ စွပ်ကွယ်ရော်ꩻတွမ်ႏတမူ (တဝတ်ꩻဝထီ အံႏတဲတ်ꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၁။ အခွꩻပတ်တွော့ꩻ ကထွာလွဉ်ဒါႏ တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ထောင်းပဲစ်ꩻဖက်ꩻဗိုႏဒီႏတွော့ꩻ စေ့ꩻအထီကလꩻဒါႏ ဖက်ꩻဗိုႏထီတစေားနေင်းထီနွိုးယို အွꩻထွူတွော့ꩻ အံႏသမ်းလွဉ်ꩻ အာဟာႏရ တစွိုးစွိုးနတ်ꩻ နမ်းကို အလိုမ်ꩻဓာတ်သန်လွဉ်တဲင် တဟွိုဗာႏရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏ၊ တရိတ်လဲ့ ကေႏခြောင်ဒျာႏသွူ။ ၁၂။ တဟွိုဗာႏဟဝ် ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ နေင်းထီခါႏခါႏတစ်ꩻတစ်ꩻကို အွဉ်ႏဗဲက်ꩻသော့ꩻ တဝတ်ꩻထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻတွော့ꩻ အွꩻဖေႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၃။ တဟွိုဗာႏ နေ့ꩻဖူပစ်ꩻနဝ်ꩻ ဇဝက်သာꩻ ကပါဒါႏ တသီႏလျက်ဆား တစွိုးစွိုးယိုတွမ်ႏထွန်အိုမ် နွတ်ရော်ꩻလွဝင်ꩻ စူယာꩻကိုတွော့ꩻ တရေ့ꩻဖေႏယွယွနဝ်ꩻ ဖြောင်ချာယင်းသွူ။ ဖြေꩻတရေ့ꩻဖေႏ တသီႏတရေ့ꩻ ဝင်ꩻကစာနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၇၀