တိတ္ထဇာတ်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"တိတ္ထဇာတ်" ထွားသွဉ်ဟော်ꩻကျပ် တိတ္ထဇာတ်ယိုတဲင် ကလꩻအီသတိꩻ၊ ကလꩻအီပညာႏ၊ ကလꩻဒါႏ ထာꩻသေတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ-

၁။ အာသယာနုသယဉာဏ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏနီဗွေႏဘုရာꩻလွုမ်ꩻ၊ လိုꩻလင်နဝ်ꩻ အဝ်ႏနွောင်ꩻတဝ်း၊ အဲဉ်ထဝ်းအကျောင်ꩻ၊

၂။ စူထွေရံႏ ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏ ရဟန္တာႏတန်သွူမဉ်ႏတဲ့ ဖေႏမာႏနေက ကမ္မဋ္ဌာန်ꩻအကျောင်ꩻ၊

၃။ ဘဝအဆက်ဆက် နီကနစ်သက် နီကလွူꩻလွက်ဗာႏအာအမျိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တွိုႏဘဝယိုခါတဲ့ နစ်သက်ချာ၊ မဲဉ်ႏသꩻချာ ဝါႏသနာႏချာဒျာႏအကျောင်ꩻ၊

၄။ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻနိဗ္ဗာန်ႏအကျောင်ꩻ၊

၅။ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ပညာႏသျိ ကထွာလိုꩻသေလိုꩻဒါႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ တိရစ္ဆာန်ႏသီး ထာꩻကျွိုက်ခန်းတဲ့ယဝ်း သေလွဉ်ꩻပါဒျာႏအကျောင်ꩻ၊

၆။ ပညာႏသျိပညာႏသျင်ႏ လိုꩻဒါႏလိုꩻလျင်ႏနဝ်ꩻ ထွိုက်ထွိုက်တန်ႏတန်ႏ လꩻနွောင်ꩻဒါႏ ဆုꩻဥစ္စာႏရတနာႏအကျောင်ꩻ-စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။

"မဟိဠာမုခဇာတ်" ထွားသွဉ်ဟော်ꩻကျပ် မဟိဠာမုခဇာတ်ယိုတဲင် ကလꩻအီသတိꩻ၊ ကလꩻအီပညာႏ၊ ကလꩻဒါႏထာꩻသေတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ- ၁။ စူꩻလွဉ်ꩻဖြောင်း-လောင်းလွဉ်ꩻဖြေꩻ လွေꩻထုမ်ႏအံႏတမွိုꩻတမာꩻထာꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်တဝ်းအကျောင်ꩻ၊

၂။ နေးတွမ်ႏထာꩻတရာꩻတဝ်းတဲင် ကလꩻလွဉ်ဒါႏ လာဘ်တခြိုꩻနဝ်ꩻ တန်ꩻဖိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ ထူႏနွိုင်ႏလꩻခြေင်တွမ်ႏထာꩻနွုမ်ꩻသေင်နဝ်ꩻ ဗွန်ပီဝင်ꩻတွော့ꩻ ဟဝ်အံႏတဝ်းအကျောင်ꩻ၊

၃။ ထီႏရာꩻဆယ်ꩻကပ်-ဟွုန်ရာꩻမတ်ပရီႏပရာႏ၊ လွောက်ꩻနာႏမာꩻတမွိုꩻတမာꩻထာꩻနဝ်ꩻ မွေးတဝ်းအကျောင်ꩻ၊

၄။ လွေꩻထ့ဒျာႏလိုꩻမျတ်-ဆယ်ꩻကပ်ဒျာႏလိုꩻဟဝ်တဲင် နေးဒျာႏငဝ်းရျူႏ-ထူႏဒါႏငဝ်းဟဝ်မꩻ မွေးအကျောင်ꩻ၊

၅။ ပေါႏဆယ်ꩻကပ်မာႏ-နာႏမာႏတဲ့ ထာꩻမာꩻမာႏတရွို့ꩻဒါႏ၊ နမ်းတဲ့ မော့ꩻဒါႏဒုက္ခ၊ ဝင်ꩻတဲ့ ဒုက္ခလွဉ်ꩻအီဒါႏအကျောင်ꩻ၊

၆။ နေးတွမ်ႏ ထာꩻသေဝွေႏဖန်ႏ၊ နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏထာꩻယူႏ သွုံꩻမꩻ လꩻနွောင်ꩻထာꩻချမ်ꩻသာႏအကျောင်ꩻ၊

၇။ ပေါႏမာႏတဲ့ ဖေႏကဟဝ်ချာနဝ်ꩻ မာꩻထွာထွာဗာႏအကျောင်ꩻ-စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။[၁][၂][၃]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ(ဇဝနာရာမ)
  3. (၅၅၀)ဇာတ်ဝတ္ထုအမုဲင်(၃)