တောမ်ႏအမျာꩻ ကဆဲင်ႏဒါႏမုဲင်တန်ꩻကားကအဝ်ႏ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အွောန်ႏနယ်ခြွဉ်းဖေႏ Wikipediaကို ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏ မုဲင်တန်ꩻဖုံႏကားကအဝ်ႏ။ မုဲင်တန်ꩻအစွိုးအမျိုꩻ၊ ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ (လိတ်ဖြုံႏပေႏတန်)၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ဆဲင်ႏရာꩻ လိတ်မဲ့ငါ (လိတ်ဖြုံႏပေႏတန်) ယို လွိုက်ရွေꩻထွားထွူ မာꩻအဲဉ်ႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

မုဲင်တန်ꩻဖုံႏ

မတ်တန်ꩻကိုနဝ်ꩻ ကဲက်ညီႏဒါႏ အခရာႏဖုံႏ အဝ်ႏတဝ်း။