မီဒီယာ စာရင်းအင်း

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အပ်ပလုဒ်တင်ထားသောဖိုင်များ၏ စာရင်းအင်း။ ဖိုင်တစ်ခု၏ လတ်တလောဗားရှင်းသာပါဝင်သည်။ အဟောင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ထားသောဖိုင်များကို ဖယ်ထုတ်ထားသည်။

ဒေတာလ့ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ cached သွူ၊ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ မွဉ်းဖျင်ခါꩻဒျာႏ ၁၁:၃၁၊ ၇ ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၀၂၂ အခိန်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ cache ကိုနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ၅၀၀၀ လꩻလဒ်ဖိုင်ႏပမာႏဏအအာသွတ်ꩻသွူ။