ထင်ႏစင်ꩻအတွင်ꩻ ကရီလင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"လိတ်ဗွောင်မဲ့နား-ဟောဝ်ဟော်ꩻထွား အမုဲင်(၃)"

ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ တကာႏခွန်နင်ꩻသီး ပိုခိုနဝ်ꩻ မဉ်ႏဗုဲင်ဗာႏသျင်ႏမꩻ မွိုးဖါသꩻရေꩻ၊ မဉ်ႏဗꩻလꩻထဲင်း စင်ꩻနဝ်ꩻ မွိုးဖါသꩻယိန်းရေꩻရေꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ဗုဲင်စင်ꩻယို ဗုဲင်ကြွို့ꩻကြꩻလꩻတောဝ်း၊ ရီစဲစ်ဆေꩻရီးဗာႏ အခရာႏအောဝ်ႏ ၁၅-ချက်၊ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ မိန်းသေꩻခါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ၁၅-ချက်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ -

ကုဋ္ဌံ-ထာꩻဆာတွတ်ꩻ အဝ်ႏနေဟောင်း၊ ဂဏ္ဍော-ယော့ꩻပူႏတသဉ် ထာꩻဆာအိုမ်အမဉ်မျိုꩻ အဝ်ႏနေဟောင်း၊ ကိလာသော-ထာꩻဆာနာႏပသꩻမျိုꩻ အဝ်ႏနေဟောင်း၊ သောသော-တဟေထာꩻသွီႏပါ ထာꩻဆာမောင်ꩻခြော အဝ်ႏနေဟောင်း၊ အပမာရော-ထာꩻဆာဗေန်း ထာꩻဆာဗား အဝ်ႏနေဟောင်း၊ မနုဿောသိ-လိုꩻပိုစဲစ်စဲစ်မွေးနေဟောင်း၊ ပုရိသောသိ-လိုꩻခိုစဲစ်စဲစ် မွေးနေဟောင်း၊ ဘုဇိဿာသိ-ထွာတောဝ်းဝင်ꩻသွဉ်းဝင်ꩻလိုꩻ မွေးနေဟောင်း၊ အဏဏောသိ-နီးခန် ကင်ꩻနေဟောင်း၊ နသိရာဇဘဋော-ထွာတဝ်း ခွန်သွဉ်းခွန်လိုꩻ မွေးနေဟောင်း၊ အနုညာတောသိ မာတာပိတူဟိ-မွိုးရင်ꩻဖါရင်ꩻ အွဉ်ႏစွꩻခွင်ꩻနေဟောင်း၊ ပရိပုဏ္ဏဝီသတိဝေဿာသိ-နာꩻသက်နီဆီ ဗွေလဲဉ်းသွူနဲ့၊ ပရိပုဏ္ဏံ တေ ပတ္တစီဝရံ-နာꩻသပိတ်သင်္ကန်ꩻ အဝ်ႏစွုမ်ႏလဲဉ်းနဲ့၊ ကိန္နာမောသိ-နာꩻမဉ်ꩻထမုဲင်ꩻ၊ ကော နာမော တေ ဥပဇ္ဈာယော-နာꩻဥပဇ္ဈာယ်ႏဆရာႏနဝ်ꩻ အမဉ်ꩻတောႏဟဲ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ရီစဲစ်ဆေꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။

"ကရီစဲစ်ဆေꩻဗာႏ ထာꩻဆာတန် (၅)မျိုꩻအကျောင်ꩻ (အအဲဉ်ႏ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ "မဂဓ"ခမ်းသားဖုံႏ မော့ꩻလွ "ထာꩻဆာတွတ်ꩻ၊ ထာꩻဆာအိုမ်အမဉ်၊ ထာꩻဆာနာႏပသꩻ၊ တဟေသွီႏပါ၊ ထာꩻဆာဗေန်းဗား" မော့ꩻထာꩻဆာတန်နဝ်ꩻ ငတ်ꩻစားဖုံႏတဲင် ထွဉ်ႏဆရာႏဇီဝကလွမ်ꩻလာꩻ၊ ဆရာႏဇီဝကရိုꩻ- "ခွန်တန်ဗိမ္ဗိသာရတွမ်ႏ လိုꩻဟော်ꩻကိုဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဗွေႏဘုရာꩻတွမ်ႏ သံဃာႏဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ ခွေအဝ်ႏဝွတ်ပတ်ဖေႏဗာႏ၊ ခွေထာꩻမာꩻအာငါႏ၊ ခွေလွမ်ꩻလာꩻဖေႏသီ တတန်ꩻတဝ်း၊ ခွေဖုဲင်ႏတဝ်းတစိꩻစိꩻ"

"ဩဗွေႏ ဆရာႏဗွေႏ ဆရာႏစောဝ်းဟွေး - နီဖေႏထွိုက်ထွိုက်နေးဒျာႏ စူဟွာႏခꩻ၊ မွေးတဝ်းတဲ့ ခံႏထွာဖေႏစွဉ်ႏ ဆရာႏသွဉ်း၊ အွဉ်ႏတန်ꩻတန်ꩻဆောင်း၊ လွမ်ꩻလာဖေႏဗဲင်းနီယို" တောင်ꩻပြန်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ တောင်ꩻပြန်ႏတဲ့ ဆရာႏဇီဝက လွမ်ꩻလာꩻဖေႏတဝ်းတဲင် ထင်ႏဗုဲင်တေ့ꩻတောစွဉ်ႏစင်ꩻဖုံႏ၊ ဆရာႏဇီဝကထင်းဒျာႏ သံဃာႏရိုꩻရိုꩻသာꩻသာꩻတွော့ꩻ လွမ်ꩻလာꩻပါဝွေꩻသီး၊ ထာꩻဆာထွိုင်ႏဟဝ်နဝ်ꩻ ထွက်သဲင်ꩻချာလို့လမ်း၊ ဆရာႏဇီဝကနမ်းသေထွꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ထင်ႏလဝ်းဗွေႏဘုရာꩻတဲင် ဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "ထာꩻဆာတန်ငတ်ꩻမျိုꩻ ကအဝ်ႏဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗုဲင်ဖေႏစင်ꩻလꩻတဝ်း၊ ပေါႏအွဉ်ႏဗုဲင်နဝ်ꩻ-ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင်ꩻ"တလဲင်ႏချင်ꩻမိန်းစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ (ဝိနယ၊ မဟာဝဂ္ဂပါဠိတောႏ၊ မဟာခန္ဓက)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား-ဟဝ်ဟော်ꩻထွား
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ၊ ဇဝနာရာမ-သီႏသဲင်ႏ