ထာꩻမာꩻထွာအီဝွဋ်ဒုက္ခ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

'"ပဌမနိဒါနသုတ် (ထာꩻမာꩻကထွာအီ ဝွဋ်ဒုက္ခအထျꩻအထောင်ꩻ သွံမျိုꩻ)"

ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ထာꩻမာꩻကထွာအီ ဝွဋ်ဒုက္ခအထျꩻအထောင်ꩻ အကျောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသွံမျိုꩻ၊ သွံမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ လောဘော နိဒါနံ (ဝဋ္ဋဂါမိ) ကမ္မာနံ သမုဒယာယ လောႏဘꩻအွဉ်ငါ၊ ထာꩻမာꩻကထွာအီ ဝွဋ်ဒုက္ခ-နဝ်ꩻ အဝ်ႏတမျိုꩻ၊ ၂။ ဒေါသော နိဒါနံ (ဝဋ္ဋဂါမိ) ကမ္မာနံ သမုဒယာယ ဒေါႏသꩻအွဉ်ငါ၊ ထာꩻမာꩻကထွာအီ ဝွဋ်ဒုက္ခ-နဝ်ꩻ အဝ်ႏတမျိုꩻ၊ ၃။ မောဟော နိဒါနံ (ဝဋ္ဋဂါမိ) ကမ္မာနံ သမုဒယာယ မောႏဟꩻအွဉ်ငါ၊ ထာꩻမာꩻကထွာအီ ဝွဋ်ဒုက္ခ-နဝ်ꩻ အဝ်ႏတမျိုꩻ၊ ထာꩻမာꩻကထွာအီ ဝွဋ်ဒုက္ခနဝ်ꩻ အဝ်ႏသိုမ်မျိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- လောႏဘꩻထွာအထျꩻ၊ လောႏဘꩻအွဉ်ငါ ကထွာလွဉ်ထာꩻမာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ'အကုသိုလ်ႏ'ထာꩻမာꩻ၊ ဟဲ့ꩻ'အကုသိုလ်ႏကံႏ'၊ အကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻ၊ အကုသိုလ်ႏကံႏနဝ်ꩻ 'အပဲစ်အဝ်ႏ'၊ ကံႏအပဲစ်အဝ်ႏ အရာႏအကောဝ်ႏ အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထာꩻဒုက္ခအစားစား၊ ထာꩻခိုးလျားအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဒေါႏသꩻထွာအထျꩻ၊ ဒေါႏသꩻအွဉ်ငါ ကထွာလွဉ်ထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ'အကုသိုလ်ႏ'ထာꩻမာꩻ၊ ဟဲ့ꩻ'အကုသိုလ်ႏကံႏ'၊ အကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻ၊ အကုသိုလ်ႏကံႏနဝ်ꩻ 'အပဲစ်အဝ်ႏ'၊ ကံႏအပဲစ်အဝ်ႏ အရာႏအကောဝ်ႏ အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထာꩻဒုက္ခအစားစား၊ ထာꩻခိုးလျားအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- မောႏဟꩻထွာအထျꩻ၊ မောႏဟꩻအွဉ်ငါ ကထွာလွဉ်ထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ'အကုသိုလ်ႏ'ထာꩻမာꩻ၊ ဟဲ့ꩻ'အကုသိုလ်ႏကံႏ'၊ အကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻ၊ အကုသိုလ်ႏကံႏနဝ်ꩻ 'အပဲစ်အဝ်ႏ'၊ ကံႏအပဲစ်အဝ်ႏ အရာႏအကောဝ်ႏ အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထာꩻဒုက္ခအစားစား၊ ထာꩻခိုးလျားအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- အလောႏဘꩻ (လောႏဘꩻမွေးတဝ်း) ထွာအထျꩻ၊ အလောႏဘꩻအွဉ်ငါ၊ အဒေါႏသꩻ(ဒေါႏသꩻမွေးတောဝ်း) ထွာအထျꩻ၊ အဒေါႏသꩻအွဉ်ငါ၊ အမောႏဟꩻ(မောႏဟꩻမွေးတဝ်း) ထွာအထျꩻ၊ အမောႏဟꩻအွဉ်ငါ ကထွာလွဉ်ထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ'ကုသိုလ်ႏ'ထာꩻမာꩻ၊ ဟဲ့ꩻ'ကုသိုလ်ႏကံႏ'၊ ကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻ၊ ကုသိုလ်ႏကံႏနောဝ်ꩻ 'အပဲစ်အဲဉ်ထဝ်း'၊ ကံႏအပဲစ်အဲဉ်ထဝ်း အရာႏအကောဝ်ႏ အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထာꩻချမ်ꩻသာႏအစားစား၊ ထာꩻတဲဝါးအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- 'အကုသိုလ်ႏကံႏနဝ်ꩻ-အဗာႏခံႏ'တဲင် အထွူအသွတ်ꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ 'ကုသိုလ်ႏကံႏနဝ်ꩻ-အဗာႏအံႏ'တဲင် အထွူအသွတ်ꩻအဝ်ႏ၊ လꩻလိုꩻချမ်ꩻသာႏ၊ လꩻလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ပေါႏလꩻနိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏဖေ့ငီမ်ꩻ၊ ရုပ်နာမ်ႏသီမ်ꩻတွော့ꩻ ထွူလဲဉ်၊ ကွုတ်ဒွုမ်၊ ခန္ဓာႏအဲဉ်ထဝ်းဒွုမ်၊ ဖြားဗာႏဒွုမ်၊ ဆာဗာႏဒွုမ်၊ သီဗာႏဒွုမ်၊ အဝ်ႏကုဲင်အရောင်းအခွꩻ လꩻသေႏသေႏထာꩻငီမ်ꩻ ထာꩻချမ်ꩻသာႏ "သန္တိသုခ"နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ တိကနိပါတ်၊ ပဌမနိဒါနသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၁၀)