ထာꩻလူႏအကျိုꩻထီႏယိုခါ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"သီဟသေနာပတိသုတ် (ထာꩻလူႏအမျိုꩻ-အကျိုꩻထီႏယိုခါ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- နီဗွေႏဘုရာꩻအောဝ်ႏအုံ ဝေႏသာႏလီႏခမ်း၊ ကျောင်ꩻပျသာဒ်ဆောင်ကိုအတွင်ꩻ စဲ့ꩻပိုႏတန်သီဟလွဉ်ဝုဲင်ႏ ဗွေႏဘုရာꩻထွူခါ ရီပါနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- နမ်းတွမ်ႏနမ်းထီႏထွူ 'ထာꩻလူႏအကျိုꩻ'နဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်နွောင်ꩻနေဟောင်း ဗွေႏဩ"လောဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "တကာႏသီဟ- နမ်းတွမ်ႏနမ်းထီႏထွူ၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်းမော့ꩻထွူ 'ထာꩻလူႏအကျိုꩻ'နဝ်ꩻ အဝ်ႏငတ်ꩻမျိုꩻ၊ ငတ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ ဒါယေကာ ဒါနပတိ ဗဟုဇနော ပိယော ဟောတိ မနာပေါ- 'အလူႏဒါႏယကာႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻရက်အာ၊ ဝင်ꩻနစ်သက်အာ'နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပထမအကျိုꩻသွူ။ ၂။ ဒါယကံ ဒါနပတိံ သန္တော သပ္ပုရိသာ ဘဇန္တိ- 'အလူႏဒါႏယကာႏနောဝ်ꩻ လိုꩻဟောဝ်သူႏတောႏကောင်ꩻသီး လွဉ်ထေ့အာ၊ လွဉ်မာꩻသွꩻအာ၊ လွဉ်ဆယ်ꩻကပ်အာ'နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဒုတိယအကျိုꩻသွူ။ ၃။ ဒါယကဿ ဒါနပတိနော ကလျာဏော ကိတ္တိသဒ္ဒေါ အဗ္ဘုဂ္ဂစ္ဆတိ- 'အလူႏဒါႏယကာႏနဝ်ꩻ မဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ်၊ ခိုႏဒွမ်နဝ်ထင်ꩻ ကျောႏလဲဉ်းဝင်ꩻ'နဝ်ꩻနဝ်ꩻ တတိယအကျိုꩻသွူ။ ၄။ ဒါယကော ဒါနပတိ ပရိသံ ဝိသာရဒေါ ဥပသင်္ကမတိ- 'အလူႏဒါႏယကာႏနဝ်ꩻ နွို့ခွန်ခြာ၊ ပုဏ္ဏာꩻခြာ၊ လိုꩻခြွေခြာ၊ ရဟန်ꩻသံဃာႏခြာ-ရုဲင်းဟန်၊ လွိုးဗန်'နဝ်ꩻနဝ်ꩻ စတုတ္ထအကျိုꩻသွူ။ ၅။ ဒါယကော ဒါနပတိ ကာယဿ ဘေဒါ သဂ္ဂံ ဥပပဇ္ဇတိ- 'အလူႏဒါႏယကာႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏသီ-တွိုႏကီလူꩻခမ်း' နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပဉ္စမအကျိုꩻသွူ"။ ဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻနယ်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် စဲ့ꩻပိုႏတန်သီဟနဝ်ꩻ လောဝ်းချာ နီဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- နီဗွေႏကဟော်ꩻနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ ဗွေႏဩ၊ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ အလူႏဒါႏယကာႏသွူ ဗွေႏဩ၊ ကွပ်ပွိုးခွေသွဉ်း လူႏထာꩻတဲင် ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ- ၁။ ဗဟုဇနော ပိယော ဟောတိ-လိုꩻရက်လိုꩻပဲင်ꩻအာ၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်း မော့ꩻစွဉ်ႏယိုခါခါ ဗွေႏဩ။ ၂။ သန္တော သပ္ပုရိသာ ဘဇန္တိ-လိုꩻဟောဝ်သူႏတောႏကောင်ꩻ လွဉ်ပေါင်ꩻလွဉ်ကွိုက်ꩻ ခွေသွဉ်းအာ၊ ထီႏဗာႏစွဉ်ႏ ယိုခါခါ ဗွေႏဩ။ ၃။ ကိတ္တိသဒ္ဒေါ အဗ္ဘုဂ္ဂစ္ဆတိ-ခွေသွဉ်းယိုနောဝ်ꩻ မဉ်ꩻကျောႏငါႏထာꩻ သေပငါပရာꩻ ဗွေႏဩ။ ၄။ ပရိသံ ဝိသာရဒေါ ဥပသင်္ကမတိ-မဲ့ငါဗန်ဗန်၊ ရုဲင်းရုဲင်းဟန်ဟန် နွို့ဗွုန်ႏပရိသတ်ခြာ ဗွေႏဩ။ ၅။ 'တွိုႏဗာႏလူꩻခမ်း'နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းသေထွꩻတဝ်း၊ ယွုမ်းဗော့ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻငေါဝ်း ဗွေႏဩ" ထောက်ခံႏ လောဝ်းချာဗွေႏဘုရာꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ သီဟေသနာပတိသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၇၈)