ထာꩻအုံနောင်တရာꩻဆီမျိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နာထသုတ် (ထာꩻအုံနောင်တရာꩻ ဆီမျိုꩻ)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- အုံတွမ်ႏထာꩻအုနောင်ဟုဲင်း၊ လိုꩻထာꩻအုံနောင် အဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ ဒုက္ခတန်၊ တရာꩻအမျိုꩻ တဆီဖုံႏယိုနဝ်ꩻ ထွာထာꩻအုံနောင်ဖုံႏသွူ၊ တဆီကရိုꩻနဝ်ꩻ- ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ သီႏလအောဝ်ႏ၊ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻဒျာႏ ဘုရာꩻစီꩻကန်ꩻ(ပါတိမောက်)၊ အကျင်ꩻ(အာစာရ)ဟောဝ်၊ လွေꩻသဲင်ꩻ(ဂေါစရ)ရော့ꩻ၊ အပဲ့စ်ပေႏပေႏ ငမ်းမွေးစွဉ်ႏဒျာႏတဲင် ထိန်ꩻတီသိက္ခာႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၂။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အထီႏအဟွူန်အာ၊ ထိုမ်ႏရွမ်အထီႏအဟွူန်၊ သွဉ်ဗာႏအာတရာꩻ (မာꩻဗာႏအာလိတ်) ဒါႏအွံခါꩻအာတန်၊ အဝ်ႏရွစ်ကုဲင်းတန်၊ မတ်ယူႏခါꩻသꩻကို၊ နေးတွမ်ႏပညာႏ သေဖြောင်၊ ယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၃။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဖူးဝေးဟောဝ်အဝ်ႏ၊ သွꩻပေႏဟောဝ်အဝ်ႏ၊ ငို့ထေ့ခရာႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဟောဝ်အဝ်ႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၄။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဆွုံꩻမꩻယိုꩻ၊ သူႏသေထာꩻ လိန်ႏမာႏ၊ သယ်ꩻခံႏဒါႏ၊ ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ခံႏထူႏငေါဝ်းဆွုံꩻမꩻ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၅။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻဖေႏဒါႏသံဃာႏကိစ္စ၊ မာꩻထာꩻလွꩻတဝ်း၊ အီႏမာꩻဗာႏထမုဲင်ꩻသူႏသေ၊ မာꩻတဲ့မာꩻနွောင်ꩻ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ၊ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၆။ ရဟန်ꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ဝါႏသနာႏတရာꩻ၊ ဒေါ့ꩻထာꩻဖုဲင်ႏနာႏ၊ သꩻပါမွေးစွဉ်ႏ၊ သုတ် အဘိဓမ္မာႏ ဝိနယ်ꩻယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၇။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏကျိုꩻစာꩻ ပယ်ႏထိုꩻအကုသိုလ်ႏ၊ အဝ်ႏသောင်ႏသာ မာꩻမွေးကုသိုလ်ႏ၊ မာꩻသေႏသေႏကုသိုလ်ႏ၊ တန်ꩻတဝ်းတဲ့ယဝ်း၊ အွဉ်ႏလွတ်တဝ်းကုသိုလ်ႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ၊ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၈။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ (လောႏဘꩻတဝ်း ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ) ကားကထွိုက်ရာꩻ သွုံꩻဆောင်ႏဒျာႏ၊ ယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၉။ ရဟန်ꩻနောဝ်ꩻနဝ်ꩻ သတိꩻဟောဝ်ငါႏ၊ သတိꩻဟောဝ်မွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ကဒေါ့ꩻဖို ငေါဝ်းလီꩻစခါဖုံႏနောဝ်ꩻ တောင်ꩻချာလို့ဒျာႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ၁၀။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏအဝ်ႏ၊ ပညာႏလꩻအီနိဗ္ဗာန်ႏအဝ်ႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဒါႏ တရာꩻအုံနောင်ခရာႏ၊ အုံနောင်တရာꩻနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ နာထသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ဗွေႏကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၁၆)