ထိုမ်ႏလောကအသွတ်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ရောဟိတဿသုတ် (လွင်းလွေꩻထိုမ်ႏ လောကအသွတ်ꩻ တွိုႏလꩻတဝ်း သီတခြို)"

ကမဉ်ꩻဒါႏ "ရောဟိတ"လူꩻပိုတဖြာꩻ လောဝ်းဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ- ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- တအုံဗာႏတဝ်း သန္ဓေႏအရပ်၊ တဖြားဗာႏတဝ်းအရပ်၊ တဆာဗာႏတဝ်းအရပ်၊ တသီဗာႏတဝ်းအရပ်၊ တကွုတ်ချာဗာႏတောဝ်းအရပ်၊ တပြောင်ꩻခြုဲင်းဗာႏတောဝ်းအရပ် (ထာꩻဖြားလောက၊ ထာꩻဆာလောက၊ ထာꩻသီလောက၊ ကွုတ်ဖျင်လောက ကသွတ်ꩻထိုꩻအရပ်)ဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻတွိုႏနွောင်ꩻနေဟောင်း ဗွေႏဩ" "ရောဟိတဟွေး- အရပ်နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻတတွိုႏနွောင်ꩻတဝ်း' "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- နီဗွေႏငေါဝ်းနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻဗွေႏဩ၊ မော့ꩻလဲင်ႏခါ ခွေသွဥဉ်ထွာဖို 'ရသေ့ꩻ-မဉ်ꩻရောဟိတဿ"တံꩻခိုꩻတန်၊ ကျောင်ႏထင်ႏနွောင်ꩻမို့ꩻလောင်း၊ လွေꩻထာꩻမွိုင်နုဲင်း 'ပြာႏကာႏသေင်ႏဟေ့ꩻ' (ပါꩻတဖြာꩻခꩻပြာႏ၊ ခꩻကာႏသေင်ႏဟေ့ꩻတဟေ့ꩻ၊ ပြာႏကာႏလွေꩻ သေင်ႏဟေ့ꩻတဟေ့ꩻနဝ်ꩻ မွိုင်တန်) တွမ်ႏခင်ႏကာမွိုင်မွိုင် တကားနဝ်ꩻ အဝ်ႏကွဉ်ႏလွင်းတွို့ꩻလွေꩻနေး။ အုံပဆာားဗာႏ 'အံႏဒဲဉ်၊ အွꩻထီ၊ လွေꩻအထွူႏအဖွီ၊ ဗေင်ႏထာꩻ'နဝ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ လွိုအချိန်ႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လွေꩻတိတ်ꩻတိတ်ꩻ၊ ဖေႏကတွိုႏမွိုင်မွိုင်တွော့ꩻ လောႏလွေꩻနေးထာꩻ၊ ညစွဉ်ႏ အနေင်ႏတရျာꩻဗွေဗွေ၊ လောကအသွတ်ꩻသူꩻ တွိုႏတဝ်း၊ ခွေသွဉ်း သီစောဝ်းထိုꩻစွဉ်ႏ တဖူꩻလောင်းနဝ်ꩻဗွေႏ၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻကရိုꩻဒါႏ 'အရပ်နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻတတွိုႏနွောင်ꩻတဝ်း'နီဗွေႏငေါဝ်းနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ ဗွေႏဩ" လဝ်းဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "လူꩻပိုရောဟိတဟွေး- တကြဲမ်ကအဝ်ႏဒါႏ လိုꩻခန္ဓာႏကိုယိုနဝ်ꩻ 'ဒုက္ခသစ္စာႏလောက၊ သမုဒယသစ္စာႏလောက၊ နိရောဓသစ္စာႏလောက၊ မဂ္ဂသစ္စာႏလောက"အဝ်ႏ၊ တဲႏဗော့ꩻ တကြဲမ်ခန္ဓာႏကိုယို၊ သွတ်ꩻဗော့ꩻ တကြဲမ်ခန္ဓာႏကိုယို၊ ခွေဟော်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ရောဟိတဟွေး- ပေါႏတအားထွုတ်တဝ်းတရာꩻ၊ ပေါႏတမာꩻတဝ်းကုသိုလ်ႏ၊ ပေါႏတတွိုႏတဝ်းနိဗ္ဗာန်ႏနဝ်ꩻ တကြဲမ်ခန္ဓာႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ ထာꩻကွုတ်လောကအသွတ်ꩻ၊ ထာꩻဖြားလောကအသွတ်ꩻ၊ ထာꩻဆာလောကအသွတ်ꩻ၊ ထာꩻသီလောကအသွတ်ꩻ၊ ခန္ဓာႏဒုက္ခလောကအသွတ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ 'လွေꩻထာꩻမွိုင် နုဲင်းပြာႏ'(လွေꩻထာꩻမွိုင်လဲဉ်းတနတ်ရာႏ)ခန်းတဲ့ယောဝ်း လွေꩻတတွိုႏနွောင်ꩻတောဝ်း။ ရောဟိတဟွေး- အမွေးအမဲဉ်ႏတဗာႏနဝ်ꩻ အားထွုတ်တရာꩻ၊ မာꩻဝိပဿနာႏ၊ မာꩻကုသိုလ်ႏတဲင် တွိုႏလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏ၊ ထွာရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏတွော့ꩻ နေးဒွုမ်၊ ကွုတ်ဒွုမ် တကြဲမ်ခန္ဓာႏနဝ်ꩻမꩻ 'ကာႏဗꩻလောကအသွတ်ꩻ၊ လို့သွတ်ꩻတမွတ်ꩻ'ငိမ်ꩻထိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိ၊ ရောဟိတဿသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၅၀)
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)