ထူႏဂွုဏ်ႏသွော့

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထူႏဂွုဏ်ႏသွော့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသꩻ" ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသနောဝ်ꩻ နေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ၊ ဖွဲ့ဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥဒေႏအခန်ꩻ(၂)ပုဒ်မွူး(၅၆)အလꩻ တယ်ႏစ(၂၉-၅-၂၀၀၈)နီꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻ ဝေငꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻထွူတဲင် တယ်ႏစ (၃၁-၁-၂၀၁၁)နီꩻ ဒေႏအွဉ်ငါအစွိုꩻ ထူႏတာႏဝွန်ႏခွုမ်မာꩻလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကလꩻလွဉ်ဗာႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ လူꩻသီးတနံသီး လင်ꩻဖန်ဆင်ꩻဖေႏတွော့ꩻ လꩻလွဉ်ဗာႏမွေးတောဝ်း၊ တခေတ်ထွူတခေတ် ရက်ခွိုꩻအွဉ်ငါ(ခေါင်းဆောင်)ပေႏတန်အရန်းရန်းတွမ်ႏ ခမ်းသားမွိုးဖါအမျာꩻ ကျိုꩻစာꩻတွူႏတရန်လွဉ် အကျိုꩻသွုပ်တဲင် လꩻလွဉ်ဗာႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကလꩻလွဉ် နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသအတာႏ စွဉ်ꩻသွီႏ၊ စွဉ်ꩻသက် ကနွို့လွဉ်ဗာႏ တွိုက်ꩻပွယ်ꩻပဉ်ရန်းရန်းနောဝ်ꩻ ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏတောဝ်းရိုꩻကီလဲ့ နီကလꩻထွူလဲဉ်း နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသယို ဖေႏကသွုမ်ꩻခြေင်ချာဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ ကအီႏထိန်ꩻသိမ်ꩻဗာႏယို ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏယို ထွိုက်တန်ႏတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻမꩻ နီလꩻဗာႏ၊ ပေါႏကမ္ဘာႏတသွုံꩻသိုႏတောဝ်း၊ တကုဲင်တောဝ်းနောဝ်ꩻ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသယို ဖေႏကအောဝ်ႏသော့ꩻစွူစွူဗာႏဒျာႏ အဗွေႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻစူကိုနောဝ်ꩻ ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကားကအောဝ်ႏ သမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ ထူႏဂွုဏ်ႏအွဉ်ႏတန်ႏဖိုꩻလွေꩻ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသတဲင် ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏကို ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ဝေင်ꩻကိုတရိုꩻတောဝ်း၊ ဒုံဆောင်ႏကိုတရိုꩻတောဝ်း မဉ်ႏမာꩻပွယ်ꩻလူႏပွယ်ꩻတန်ꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယောဝ်း၊ ပွယ်ꩻတောႏလမ်းတောႏပါႏတရိုꩻတောဝ်း၊ ပွယ်ꩻဗွောင်အခန်ꩻအနာꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယောဝ်း၊ မဉ်ႏတဲမ်းလိတ်ဖစ်လိတ်ပင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ယံတဲမ်းသော့ꩻပါ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသမဉ်ꩻ၊ ဒုံအလွောက်ꩻ မဉ်ႏတဲမ်းဆိုင်းဘုတ်မဉ်ꩻနောဝ်ꩻ ယံတဲမ်းဖေႏပါသွော့ ပွုံႏစံႏနုဲင်းဆꩻလယိုနောဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ-

    ဒုံခိုလုဲင်
    အွိုင်ႏနောင်ဟွိုꩻ
    ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ
   ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
   
   ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏကားကအောဝ်ႏ ယံထူႏဂွုဏ်ႏအွဉ်ႏတန်ႏဖိုလွသွော့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်
 2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၃၇၊ မဲ့ငါ-၁၂