ထွဉ်ႏခရာႏလိုႏတဝ်း

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"စေတနာ ကရဏီယသုတ် (ထွဉ်ႏခရာႏလိုႏတဝ်း)" နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏတရာꩻနုဲင်းယို- "ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ သီလသမ္ပန္နဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသီႏလအဝ်ႏသွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻချမ်ꩻသာႏသွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻချမ်ꩻသာႏလွဉ်ဒျာႏ။ ၂။ အဝိပ္ပဋိသာရဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသꩻချမ်ꩻသာႏသွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻရေꩻသွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻရေꩻလွဉ်ဒျာႏ။ ၃။ ပမုဒိတဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသꩻရေꩻသွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻနစ်သက်သွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻနစ်သက်လွဉ်ဒျာႏ။ ၄။ ပီတိမနဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻနစ်သက်သွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻငိမ်ꩻခွꩻသွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻငိမ်ꩻခွꩻလွဉ်ဒျာႏ။ ၅။ ပဿဒ္ဓကာယဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻနမ်းငိမ်ꩻခွꩻသွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻချမ်ꩻသာႏသွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻချမ်ꩻသာႏလွဉ်ဒျာႏ။ ၆။ သုခိနော န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသꩻချမ်ꩻသာႏသွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻစွူသွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻစွူလွဉ်ဒျာႏ။ ၇။ သမာဟိတဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသꩻစွူသွူနဝ်ꩻ 'ဖေႏကသေသွော့ ခန္ဓာႏအမွေး-အမွေးအတွိုင်ꩻဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ တလိုႏတဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သေလွဉ်ဒျာႏ။ ၈။ ယထာဘူတံ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသီႏလအဝ်ႏသွူနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻချမ်ꩻသာႏသွော့ဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏ သꩻချမ်ꩻသာႏလွဉ်ဒျာႏ။ ၉။ နိဗ္ဗိန္ဒဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻဗွိုႏအန်ꩻသွူ ခန္ဓာႏနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻဖေႏကတထဲ့ꩻမွုန်း ခန္ဓာႏယိုဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏဒျာႏ သꩻတထဲ့ꩻတဝ်းဒွုမ် ခန္ဓာႏ။ ၁၀။ ဝိရတ္တဿ န စေတနာယ ကရဏီယံ- ပေါႏလိုꩻသꩻတထဲ့ꩻတဝ်းဒွုမ်ခန္ဓာႏနဝ်ꩻ 'သꩻလွစ်ထန်ႏလꩻသွော့ ကိလေႏသာႏဟုဲင်း'ထွဉ်ႏခရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တလိုႏတောဝ်း၊ ဓမ္မတာ ဧတာ- အထွုံꩻစံႏဒျာႏ သꩻလွစ်ထန်ႏလꩻ ကိလေႏသာႏဒျာႏရင်ꩻ။ ၁၁။ ပေါႏလိုꩻသꩻလွစ်ထန်ႏလꩻသွူ ကိလေႏသာႏနဝ်ꩻ 'ခွေသꩻလွစ်လꩻလဲဉ်း ကိလေႏသာႏ'ကသေနာႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အထွုံꩻစံႏဒျာႏ အကျိုꩻအဝ်ႏငါႏ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဧကာဒသကနိပါတ်၊ စေတနာကရဏီယသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၆၃)