ဒဲဉ်ဟားလာတွမ်ႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဒဲဉ်ဟားလာတွမ်ႏ ထီသင်ႏကဲဉ်ႏ" နေင်ႏလီꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏကုဲင်ချာ နေင်ႏတသာလဲ့အီႏကူꩻသွူတဲင် ဒဲဉ်ဟားလာသင်ႏကဲဉ်ႏတွင်ꩻ ခွန်နင်ꩻပအိုဝ်ႏသီး ထွုံꩻစံႏယိုꩻယာႏအတွိုင်ꩻ လူႏမွိုးဖါ၊ လူႏလိုꩻဖြား၊ လူႏဆရာႏ၊ လူႏသင်္ဃာႏစတဲင် အလူႏအတန်ꩻလဲ့ အီႏအောဝ်ႏအာလွဉ် ပွယ်ꩻသျင်ႏလောင်ꩻ ပွယ်ꩻထင်ႏကျောင်ꩻ ပွယ်ꩻနေင်ႏတသာ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏကုဲင်တောဝ်း၊ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏဖေင်ꩻတောဝ်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ဂိမှန္တဥတု ထာꩻလျားလာ နုဲင်းဟန်ႏနေင်ႏယို တဗွိုန်ပီတောဝ်းပွိုင်းနေင်ႏ အယ်နီညိုကရိုꩻဒါႏ ထာꩻလျားလဲင်းဖျတ်လွဉ် မျန်မာခမ်းတဲင် ရာႏသီႏဥတုဖောက်ပြန်ႏတွော့ꩻ ယာလျားလွဉ်ꩻငါႏထာꩻနောဝ်ꩻမꩻ နီနာꩻသီးခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻတာႏ အအံႏအအွꩻလဲ့ ဆင်ႏချင်ႏဗာႏ၊ အလွေꩻအသဲင်ꩻလဲ့ အွဉ်ႏသတိꩻဗာႏ၊ အကွဉ်အကꩻဖုံႏ ဖေႏကလွောက်ꩻဖက်တွမ်ႏ ထာꩻလျားလာလဲ့ ကွဉ်ကꩻဗာႏ မေႏဖေႏကခိုးလꩻမွိုန်း ဒုံဆောင်ႏရပ်ရပ်နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏလဲ့ꩻတောဝ်းတခြာ အောဝ်ႏလိုႏလဲ့ကုဲင်တောဝ်း သဘာတအသောင်အရင်ꩻသွူတကာႏတောဝ်း အောဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻသိမ်ꩻဟောဝ်ဟောဝ်ငါႏ နီသေင်ႏကောင်၊ သေင်ႏတနွိုင်၊ သေင်ႏထီကတူႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏထိန်ꩻသိမ်ꩻဟောဝ်နုဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ နီထီအုံႏ ထီနောင်ဖုံႏ ထီသေ့ꩻလꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏလီꩻကို နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအလောင်း တဟောဝ်တောဝ်းဒါႏ ကံႏကျမ္မာႏတလီꩻရွိုင်ꩻ သꩻမွိုက်ထာꩻယူႏမာႏဖုံႏယို အွဉ်ႏကုဲင်ချာညီꩻတွမ်ႏ နေင်ႏလီꩻတဲင် နေင်ႏတသာတန်ကို ထာꩻယူႏဟောဝ်ယူႏဒါႏ၊ ထာꩻယူႏလိမ္မာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏအထျꩻ နေးတွမ်ႏသွိုန်ႏတသာ သꩻတသာ နာႏဒျာႏသော့ꩻ ဖြားဒုံဖြားဆောင်ႏငေါဝ်း မွိုးဖါငေါဝ်း၊ ဆရာႏငေါဝ်း၊ ဗွေႏရဟန်ꩻသင်္ဃာႏငေါဝ်း၊ စွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ အတန်အကဲႏဖုံႏငေါဝ်းတဲင် နီဒုံဆောင်ႏရပ်ရာႏ ဖေႏကလွိုင်ႏကွုန်ꩻထင်ႏထိုထဲင်း၊ ဖေႏကလꩻထဲင်း ခမ်းတသာ ထီတသာနောတ်ꩻ တယ်ႏစစွဉ်ႏအခိန်ႏယိုခါ အောဝ်ႏလိုႏကျိုꩻစာꩻသောင်ႏသာငါႏလဲဉ်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ဒဲဉ်ဟားလာ သင်ႏကဲဉ်ႏတွင်ꩻ နုဲင်းဟန်ႏနေင်ႏယို မူႏခိုခမ်းသားအမျာꩻ ကအောဝ်ႏလိုႏသေထဲင်းယင်းဒါႏ အခရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ခွုမ်ပဆိုးထီ၊ ဆူလွဝင်ꩻ ခွန်နင်ꩻသီးတာႏ အယ်နီညိုထာꩻလျားလဲင်းဖျတ်တဲင် ရာႏသီႏလျားလွဉ်ꩻငါႏထာꩻနောဝ်ꩻမꩻ ယာလျားတိန်ႏတိန်ႏ အခိန်ႏတွင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏစွပ်ꩻမွိုန်းဝင်ꩻတွမ်ႏထီ၊ အောဝ်ႏလိုႏအုံတင်းငါႏတောဝ်းယာလျား ခွုမ်ပဆိုးထီဖုံႏလဲ့ အန္တရာယ်ႏဖေႏကကင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏသတိꩻငါႏဝင်ꩻဖုံႏအကျောင်ꩻ ဖေႏသေအွဉ်ႏဟွိုန်လွေꩻဗာႏ ခမ်းသားမွိုးဖါသီးဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၃၈