ဓမ္မပဒအမုဲင်(၈)

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"မာꩻသီတလꩻတဝ်း စွန်တန်သွံဖြာꩻ"

၁။ ဇရာဒုက္ခ - "ထာꩻဖြားဒုက္ခ"နဝ်ꩻ ကမာꩻဒုက္ခလိုꩻ ကားမုဲင်ꩻဖြာꩻဖြာꩻလဲဉ်းတဲ့ ပါꩻမာꩻသီတလꩻတဝ်း။

၂။ ဗျာဓိဒုက္ခ - "ထာꩻဆာဒုက္ခ"နဝ်ꩻ ကမာꩻဒုက္ခလိုꩻ ကားမုဲင်ꩻဖြာꩻဖြာꩻလဲဉ်းတဲ့ ပါꩻမာꩻသီတလꩻတဝ်း။

၃။ မရဏဒုက္ခ - "ထာꩻသီဒုက္ခ"နဝ်ꩻ ကမာꩻဒုက္ခလိုꩻ ကားမုဲင်ꩻဖြာꩻဖြာꩻလဲဉ်းတဲ့ ပါꩻမာꩻသီတလꩻတဝ်း။

"အံႏဖြာႏငါငီမွိုန်း"

၁။ အသူႏသေဒွိုန်းထာꩻတဲင် လိုꩻပေႏ အုံလီꩻထာတွော့ꩻ နာꩻအံႏဖြာႏနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ နာꩻတဲ့နဝ်ꩻ ထွာတဝ်းထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ။

၂။ လိုꩻမူႏအွဉ်ႏလိုအကီႏတဲင် နာꩻလွေꩻထီႏတွော့ꩻ နာꩻမဉ်ႏအံႏဖြာႏနဝ်ꩻ ပါꩻမူႏနဝ်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ နာꩻတဲ့နဝ်ꩻ ယေန်ႏငဲးရေꩻကုဲင်၊ အကျင်ꩻကုဲင်၊ သီႏလကုဲင်ချာ၊ ထွာအကုသိုလ်ႏ။

၃။ လိုꩻခိုအုံလီꩻထာꩻတဲင် နာꩻမဉ်ႏအံႏဖြာႏနဝ်ꩻ အထင်းဒါႏအနမ်း ရဟန္တာႏ (နုဲင်းဗာဟိယ-နဝ်ꩻ)၊ ဝွေꩻတဲ့ထာꩻယူႏမာႏ၊ နာꩻတဲ့ ထာꩻယူႏမာႏ၊ ထာꩻကိုꩻကွယ်ႏမာႏ၊ ထွာဒါႏအကုသိုလ်ႏသွူ။

"မဲ့ဒဿန"

၁။ မဉ်ႏထီႏ အတရေꩻနဝ်ꩻ မဉ်လꩻ၊ မဉ်ႏထီႏ အတကုဲင်နဝ်ꩻ မဉ်ဆဲမ်ႏဝꩻ။

၂။ မဉ်ႏထီႏ မူႏနံꩻနဝ်ꩻ မဉ်ထွား၊ မဉ်ႏထီႏ မွိုးဖြားနဝ်ꩻ ခွဲႏတရွို့ꩻ။

၃။ တွိုႏထီႏ ကိုးရီးယားနဝ်ꩻ မဉ်ထွားစွုမ်ႏနီꩻ၊ တွိုႏထီႏ ပတီꩻနဝ်ꩻ မဉ်စိတ်တဝ်း။

၄။ တွိုႏထွား စတိတ်ရှိုးနဝ်ꩻ လေတနာꩻ၊ တွိုႏဝုဲင်ႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ၅-မိနစ်။

၅။ တွိုႏထွားဇာတ်နဝ်ꩻ လေတနာꩻ၊ တွိုႏအုံတရာꩻနဝ်ꩻ ၅-မိနစ်။

"နွောင်ꩻစဲစ်"

၁။ နေးတွမ်ႏစူခွုမ်လက်နက်တဲင် အံႏနွောင်ꩻဝင်ꩻ (နွောင်ꩻဝင်ꩻ)နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"လိုꩻမွိုက်ထာꩻနွောင်ꩻ"။

၂။ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ၊ နေးတွမ်ႏထာꩻတရာꩻရာꩻတဲင် ကနွောင်ꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"လိုꩻဟောဝ်ထာꩻနွောင်ꩻ"။

၃။ နေးတွမ်ႏဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏတဲင် ကနွောင်ꩻဒါႏ ကိလေႏသာႏနမ်းကိုနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"လိုꩻမျတ်ထာꩻနွောင်ꩻ" လိုꩻမျတ်ထာꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻမꩻ ထွာနွောင်ꩻအစဲစ်အမဲဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

"ကွိုꩻစူခွုမ် အွဉ်ႏမောႏမွိုန်းနမ်း နာꩻငမ်းဗာႏချာထွီႏ"

၁။ ထွီႏထီးကုဲင် ကလွင်းနာꩻနဝ်ꩻ ငမ်းနာꩻမွေးတဝ်း၊ အငမ်းနာꩻ စူခွုမ်လက်နက်ဒျာႏ။

၂။ ထွီႏထီးကုဲင် မဉ်ႏလောႏနာꩻ၊ နာꩻစူခွုမ်လက်နက် မဉ်ႏတပါတဝ်းနဝ်ꩻ နာꩻလွင်းဗာႏဒျာႏ ထွီႏထီးကုဲင်နဝ်ꩻကွေး။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဓမ္မပဒအမုဲင်(၈)
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ