နမ်းကျင်ꩻဝတ္တရာꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သံႏဃာႏတွမ်ႏတကာႏ၊ တပဲ့ꩻတွမ်ႏဆရာႏ၊ ဝါꩻတွမ်ႏမာ၊ မွိုးဖာတွမ်ႏပို ဖုံႏ ယမ်အုံငီꩻဒါႏဟောဝ်ဟောဝ်ဝင်ꩻတာႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ယမ်မာꩻငီꩻဒါႏလꩻ ထာꩻမာꩻတစားစားတာႏတဲ့နောဝ်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တပါꩻတွမ်ႏတပါꩻ၊ တပါꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ မေတ္တာႏယမ်ဖေႏနေး ကကုဲင်ထိုꩻမားထိုꩻမွုန်းဝင်ꩻတဲင် အောဝ်ႏအွောန်ႏခါꩻသေꩻ နမ်းကမ်ကျင်ꩻတာႏ ဝတ္တရာꩻဖုံႏသွူ။

ပိုဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • လှူးမာꩻဖေႏဗာႏ မှိုးဖာနီပါꩻ
 • ခုမ်စမ်ႏမာꩻငီꩻဟောဝ်ဖေႏဗာႏ မှိုးဖာထာꩻမာꩻ
 • ရဲးဟောဝ် အုံကမ်းဖေႏဗာႏ စှိုးခှိုꩻ
 • ယမ်ထူႏဟောဝ်ခါꩻလꩻဗာႏ မှိုးဖာအမွီႏ ထာꩻလီ၊ ထာꩻအှောန်ႏအောဝ်ႏခါꩻ
 • မှိုးဖာနီပါꩻ မဉ်ႏသီထှူခါ ဖေႏပန်းလူႏတမ်ꩻနှောင်ꩻဖေႏဗာႏ ဝွေꩻသီးတာႏ

မှိုးဖာဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ဖေႏမာꩻတောဝ်း ထာꩻမာꩻလောလယ်
 • အှောန်ႏနယ်ဖေႏဗာႏဟောဝ်မာꩻထာꩻမာꩻ
 • သှောန်ဖေႏ၊ အှောန်ႏသှောန်ဗာႏ ပိုတာႏ ထာꩻဒါႏပညာႏ
 • အခိန်ႏမဉ်ႏတှိုႏ ဖေႏလင်ꩻဗာႏ ထာꩻခြိုꩻဥစ္စာအမွီႏ
 • အသက်မဉ်ႏမဲန်ႏ အမဉ်ႏတန် အှောန်ႏတောႏလမ်းဖေႏဗာႏပို

တပဲ့ဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • တှူႏသှို ထွꩻတှောင်းဗာႏ သှောန်ထူႏလိတ်လုဲင်ꩻကို
 • နာႏငေါဝ်းဗာႏ ဆရာႏထာꩻသှောန်
 • ဆရာႏမဉ်ႏလှောန် ရပ်ဆုမ်ႏ ရိုႏသေႏဂါရဝေါစဆုမ်ႏဗာႏ
 • ထွားမာꩻဖေႏဗာႏ ဆရာႏကမဉ်လꩻထာꩻ၊ ကမဉ်ဖေႏထွာထာꩻ
 • သှောန်ထူႏဟောဝ်ဟောဝ်ဗာႏ ပညာႏ

ဆရာႏဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သှောန်ဖေႏပညာႏ
 • တပဲ့ဖေႏကမော၊ ကလိမ္မာႏတာႏ ဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏဗာႏ
 • သှောန်ဖေႏလို့လို့ဗာႏ ထာꩻဒါႏ၊ အှောန်ႏကုဲင်ဗဉ်ႏထိုꩻဗာႏတောဝ်း
 • ရဲးကမ်းဖေႏဗာႏ အန္တရယ်ႏ၊ ရန်ႏအသောင်ဖုံႏ ကအီးထဲ့ဒါႏ ဝွေꩻတပဲ့လောင်း
 • ဝွေꩻသှောန်ဖေႏ မဉ်ႏစုမ်ႏထှူခါ ပသာဖေႏဗာႏတေားယင်း ဆရာႏအလင်ထျꩻ

လမ်းသားမာမူႏ ဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သေမာꩻဗာႏ အဒှိုႏအသွတ်ꩻ၊ ထာꩻမာꩻလမ်းကို
 • ထွားအှောန်ႏဟောဝ်ဗာႏ လမ်းသားဝါꩻခို ကထုမ်ႏလှောန်ဖေႏဒါႏ ထာꩻခြိုꩻဖုံႏ
 • လှိုနမ်းဝါꩻခိုယို ကျုက် မဉ်လꩻတေားဗာႏတောဝ်း လိုꩻခိုလင်
 • ဖေႏယောင်းစွဲးကမ်းဗာႏ နမ်းဒျာႏဖူးဝေး၊ ဝါꩻခိုဖူးဝေးဖုံႏ
 • ထာꩻမာꩻပေႏတန်မဉ်ႏအောဝ်ႏ သေနာႏဗာႏ၊ လွꩻဗာႏတောဝ်း၊ အုံအောဝ်ႏလမ်းသားမူႏယမ်ဗာႏထာꩻ

လမ်းသားဝါꩻခိုဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ရက်ဗာႏမာမူႏ
 • ထီႏပေႏထီႏဖွီဗာႏတောဝ်းမာ
 • ထုမ်ႏကလꩻလှောန်ဒါႏ ရှောန်(ရောန်) ခမ်ꩻထာꩻခြိုꩻဖုံႏယို ဖေႏခါꩻဗာႏ မာမူႏထျꩻ
 • လှိုနမ်းဒျာႏမာတှော့ꩻ ရက်တေား၊ အှောန်ႏတေားဗာႏတောဝ်း မေတ္တာႏ လိုꩻမူႏလင်လောင်း
 • ခြှုင်းနမ်းဖေႏဗာႏ မာမူႏတာႏ ထာꩻတုဲင်ကꩻ ခုမ်လာꩻထာꩻခြိုꩻဖုံႏ

သွဉ်းသယ်ႏဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ဗေင်ႏထွိုင်ႏရီးဗာႏထဲင်းအဗွေႏ
 • အဗွေႏမဉ်ႏဗေင်ႏမꩻ ကွဲးဗေင်ႏဗာႏ
 • အဗွေႏမဉ်ႏဖေႏမꩻ ထူႏဗာႏ
 • မာꩻယမ်ယမ်ဗာႏထာꩻမာꩻ
 • သေငါꩻဗာႏ အဗွေႏကေꩻဇူꩻ ထာꩻဖေႏယောင်း

အဗွေႏဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သေထှောန်ႏမာꩻငါထာꩻမာꩻ ခှုင်းအကနှောင်ꩻအာႏ
 • ဖေႏတှောင်းတှောင်းဗာႏ ထာꩻမာꩻငိုꩻ
 • ထာꩻမာꩻသားမဉ်ႏဆာ၊ မဉ်ႏခြှုင်ႏတောဝ်း လုမ်ꩻလာꩻဖေႏဗာႏ
 • ထာꩻအမ်ႏအွꩻဟောဝ်မဉ်ႏအောင်ႏလဲင်ႏ ဖေႏဖဗဲင်းဗာႏ
 • မဉ်ႏရော့ꩻတနꩻလဲင်ႏ ဖေႏအုံခြေင် ဖေႏအုံနာႏဗာႏ၊သေဖေႏဗဲင်းဗာႏ ခုမ်လာꩻ ထာခြိုꩻ

တကာႏဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ရက်သေဗာႏ၊ အှောန်ႏဗာႏသꩻမေတ္တာႏ
 • မာꩻတသေႏသေႏဖေႏဗာႏ ကလိုႏမာꩻဒါႏ ဝတ္တရာꩻပေႏတန်
 • မဉ်ႏခွဲးသံႏဃာႏ ဒေါ့ꩻရီလွေꩻဗာႏ ငေါဝ်းခြှုင်ႏသန်ꩻ၊ ငေါဝ်းခွꩻငိမ်ꩻ၊ ငေါဝ်းသရဏီယကထာ
 • ထောက်ကမ်းဗာႏ သံႏဃာႏသီးတာႏ ပစ္စေလစ်ꩻပါꩻ၊ သံႏဃာႏမဉ်ႏမဉ်လꩻ ယမ်ဖေႏဒါႏတဲင် ဖစ်ဟှိုန်ဗာႏစှို့ꩻစှို့ꩻနေး ဝိိနည်း
 • ထွာဖေႏပစ္စေလစ်ꩻပါꩻတကာႏ၊ ဖေႏလူႏပူႏဇောႏဗာႏ ကားကနှောင်ꩻအာႏ

သံႏဃာႏဝတ္တရာꩻ ၆ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ရဲးခါꩻဖေႏဗာႏ ယမ်ဖေႏကမာꩻတောဝ်းဝင်ꩻ ကာယကမ်ႏလောလယ်၊ ဝစီႏကမ်ႏဆှော့ꩻတကုဲင်၊ မနောꩻကမ်ႏစုက်ဖုံႏ
 • အှောန်ႏနယ်ဗာႏ ထာꩻမာꩻဟောဝ်တဲပ် သုစရဲက်(သုစာရိတ္တ) ထာꩻကမ်ကျင်ꩻ
 • ဟောꩻခြုဲင်းဖေႏဗာႏ တရာꩻတသာသာဖုံႏ
 • ယမ်ယူႏလꩻချာဝင်ꩻတာႏ ဟောꩻခြုဲင်းနယ်ဖေႏထဲင်းဗာႏ တရာꩻကဟှိုန်ဖိုလဲန်းစား
 • ယီးနယ်လောဝ်းဟှိုန်ဖေႏဗာႏ ထာꩻမာꩻတှိုႏဒါႏ လူꩻခမ်း နိဗ္ဗာန်ႏ
 • အှောန်ႏလီဖေႏဗာႏမေတ္တာႏ တကာႏ တကာႏမူႏ အကျိုꩻကေꩻဇူꩻ ကအောဝ်ႏခါꩻဒါႏ နမ်းဗွေႏလောင်း

သွꩻဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ဖေႏယောဝ်းလူႏလုဲင်ႏဗာႏဝင်ꩻ
 • သꩻလောဝ်း နမ်းပါ အုံအောဝ်ႏတခှိုန်ဗာႏဝင်ꩻ
 • တဖြာꩻလှူးနမ်းတာႏ တဖြာꩻစွဲးကမ်းလူႏလုဲင်ႏဗာႏ
 • ဒေါ့ꩻရီဒေါ့ꩻဖြှောဝ်ႏဗာႏ ငေါဝ်းအွီႏငွါသာႏ
 • သွꩻရုဲင်းဖက်ဒျာႏချာချာ မာꩻစှို့ꩻဖေႏဗာႏဝင်ꩻ

ဥပကာ လူႏလုဲင်ႏ သွꩻဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. မဉ်ႏအှောန်ႏဖေင်ꩻ၊ ထွားငီꩻဖေႏဝင်ꩻ
 2. ထွာႏငီꩻဖေႏ သွꩻထာꩻခြိုꩻဥစ္စာႏ
 3. ထာꩻငမ်းခရာႏ မဉ်ႏလှောန်တှိုႏ ယုမ်းအာႏလူႏလုဲင်ႏဖေႏဗာႏဝင်ꩻ
 4. မဉ်ႏခွဲးအထျꩻအသောင် အန္တရယ်ႏ အှောန်ႏကုဲင်နꩻတောဝ်း၊ ခွꩻတဲ့ငီꩻငီꩻ လျားတဲ့ဗွှန်ဗွှန် အုံကမ်းဖေႏဝင်ꩻ
 5. သွꩻပို၊ လီꩻ၊ လင်ꩻ အရန်းရန်း ခမ်ႏကုဲင်ဗာႏတောဝ်း ထာꩻမွှတ်ဖဉ်း

လိုꩻတန်ဝတ္တရာꩻ နာယကဂုဏ်ႏ ၆ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ ဇာဂရိယ ဥဋ္ဌာန သံဝိဘာဂ ဒယာ ဣက္ခနာ
သယ်ႏခမ်ႏဖေႏ၊ အှောန်ႏဖေႏခန္တီႏတရာꩻ ထာꩻသေအောဝ်ႏဗှို့ꩻဗာႏသေႏသေႏ၊ အောဝ်ႏစွှန်းဗာႏ ဝီရိယဟောဝ်ထဲင်းဗာႏ လိုꩻဆလသား စွဲးကမ်းပင်ႏထိုဖေႏဗာႏ ရရော့ꩻဖဲ့ꩻ ရက်ဗာႏ၊ သညင်ꩻသေဗာႏ အလောင်းအလင် ယူႏချာငါသေ၊ ရီရောင်ထောင်လှောန်ꩻသေဗာႏထာꩻ

နာယကပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး ထာꩻသေဉာဏ်ႏ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အတ္ထညူ ဓမ္မညူ မတ္တညူ ကာလညူ ပရိသညူ
သေဗာႏနမ်းတာႏအောဝ်ႏ အောဝ်ႏတောဝ်း ဟောဝ်ဒေါ့ꩻ၊ ဟောဝ်ဒေါ့ꩻတဝ်း သေငါꩻဗာႏ သေဗာႏ သွꩻသီးဝတ္တရာꩻ သေဗာႏ ထာꩻမာꩻတဗာႏယို အခိန်ႏတှိုႏ၊ တှိုႏတောဝ်း သေဗာႏပရိသတ် ကေားထွေလှောန်ꩻသားသꩻ

ခွန်ဝတ္တရာꩻ ၁၀ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဒါန သီလ ပရိစာဂ မုဒုက ဥပေါသထ အက္ကောဓ အဝိရောဓ အဟိဟိံသန ခန္တီ သမ္မာပဋိပန္န
လူႏထာꩻ ထူႏခါꩻဗာႏ သီႏလ ၅၊ သီႏလပါꩻဆီ ဖေႏယောဝ်း၊ ဖေႏယွဲး၊ စှောန်ꩻဖေႏဗာႏ ငေါဝ်းစှို့ꩻမဲန်ႏဗာႏ၊ နမ်းယဉ်ႏငဲးဗာႏ ထူႏခါꩻဗာႏ သီႏလ ၈ ပါꩻ သꩻလျား၊ သꩻပှေါတ်ꩻဗာႏတောဝ်းထာꩻ လှိုငေါဝ်းဗာႏတောဝ်း လိုꩻ၊ သံႏဃာႏ ကွီအာစှိုးဗာႏတောဝ်း အခှောန်ႏ ထာꩻထူႏဖ ရပ်သားလိုꩻအာလောင်း သယ်ႏခမ်ႏဗာႏ၊ အွှန်ဗာႏ အုံအောဝ်ႏစှို့ꩻမဲန်ႏဗာႏထာꩻ

စောဒက ဝတ္တရာꩻ ၅ ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကာလေန ဘူတေန သဏှေန အတ္တသံဟိတ မေတ္တာစိတ္တ
ရော့ꩻဒေါ့ꩻခိန်ႏမꩻ ကွဲးဒေါ့ꩻဟှိုန် ဒေါ့ꩻဗာႏငေါဝ်းစှို့ꩻမဲန်ႏ ဒေါ့ꩻဗာႏ ငေါဝ်းအွီႏ ငွါပနဲန်ႏ ဒေါ့ꩻငါထာꩻအနမ်းအောဝ်ႏ အကျိုꩻအဲန် ဒေါ့ꩻဗာႏတုမ်ႏမေတ္တာႏ[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ယဉ်ကျေးလိမ္မာဓမ္မစာပေ ဟံဂံရာမညမြေ၂၀၁၅