နီစွိုးခွိုꩻတာႏလိုႏငါႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီစွိုးခွိုꩻတာႏ လိုႏငါႏလွောင်ႏဗူႏရေꩻ" လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ ထင်ႏထိုရေꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒင်ႏတောဝ်း ပါꩻလင်ပြေင်လောင်း၊ ဝင်ꩻလင်စူကိုတဲင် နီတွမ်ႏနီ ကျိုꩻစာꩻချာဗာႏဒျာႏ၊ အာႏကွိုꩻဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻတောဝ်း နီခွိုꩻအာႏရဲင်ꩻသွူ။ နီကအုံသော့ꩻဒါႏ မန်းခမ်းယိုခါ လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အောဝ်ႏသော့ꩻအာတွော့ꩻ တလွောင်ႏဗူႏတောဝ်း လိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ တညတောဝ်းအခိန်ႏခါႏ ထိုꩻမားဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။

လွောင်ႏဗူႏမုꩻကရိုꩻယို ခင်ႏလမ်းအလွောက်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻအလွောက်ꩻ အောဝ်ႏဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ "မွိုးဖါတအောဝ်ႏတောဝ်းဒါႏ လိုꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ထွာလိုꩻတဆွူႏ၊ လွောင်ႏဗူႏမုꩻတအောဝ်ႏတောဝ်း လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻ ထွာလိုꩻလွင်ꩻ"ငေါဝ်းနောဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ကအီႏအုပ်ချွုတ်ဒါႏနီလိုꩻမျိုꩻ နီခမ်းတွမ်ႏနီခွန် မဉ်ႏတအဲဉ်ထောဝ်း၊ နီမဉ်ႏတလွိုက်ချာတောဝ်းနောဝ်ꩻ နီယိုလဲ့ ထွာဒျာႏလိုꩻတဆွူႏ၊ နီမဉ်ႏတလွောင်ႏဗူႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏလိုꩻလွင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခေတ်ကာႏလယို အောဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏ တနေင်ႏတမျိုꩻတဲင် ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏနီဒေႏသ၊ နီရပ်ရာႏ စီꩻပွါꩻရေꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻဖုံႏယို အခိန်ႏထွꩻထွꩻ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွဉ်ꩻဒါႏဗာႏ၊ ခွုမ်စံႏလွဉ်ꩻဒါႏဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏဗွိုန်ပီ တွမ်ႏဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်နောဝ်ꩻ အထျꩻအောဝ်ႏဒျာႏ ပညာႏတွမ်ႏကျိုꩻစာꩻမုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။

ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကို နေးတွမ်ႏလိုꩻရဲင်ꩻအာႏ မွိုးဖါထွုံꩻစခါတဲင် မဉ်ႏဆို့ꩻရုဲင်နောဝ်ꩻ တွမ်ႏရိုꩻမွော့ အီႏချံꩻသာႏ၊ အံႏအွꩻတာႏငါလဲ့ တလွုမ်းကွံႏတောဝ်းဒွိုန်းနောဝ်ꩻသွူ။ နေးတွမ်ႏစက်ခြွိုင်းခြိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ ဆို့ꩻရုဲင်ဝင်ꩻမꩻ အီႏထွꩻလꩻဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ နောဝ်ꩻသွူတကာႏတောဝ်း နီပအိုဝ်ႏဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏမွေး အနယ်ꩻပညာႏတွမ်ႏ မွဉ်းဖျင်ဟံႏအနယ်ꩻပညာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကအုံအောဝ်ႏဒါႏ ဒုံဆောင်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ စီꩻကန်ꩻစောင်ႏ(ဗွန်ပီချာဒျာႏ မောင်းမွူးခံꩻ-အမုဲင် ၇၄ အတွိုင်ꩻ၊ ကတူႏစဲဉ်ႏမဉ်ꩻနဝ်ꩻ "လွောင်ႏဗူႏထွာအာႏ-စွိုးခွိုꩻတာႏ" [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၈၄