နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏပရိဗိုဇ်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပရိဗ္ဗာဇကသုတ် (နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ပရိဗိုဇ်တက္ကတွဉ်ꩻသီးတရာꩻ)" နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ပရိဗိုဇ်တက္ကတွဉ်ꩻသီးတရာꩻနုဲင်းယို- ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- တရာꩻမျတ်စခါ၊ လိုꩻစခါကျင်ꩻသွုံꩻလွဉ် ဗꩻတွိုႏယိုခါ တရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလစ်ꩻမျိုꩻ၊ လစ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ အနဘိဇ္ဈာ - တထဲ့ꩻတောဝ်း ဝင်ꩻတခြိုꩻ ၂။ အဗျာပါဒ - ကျံႏတကုဲင်တောဝ်းဝင်ꩻ ၃။ သမ္မာသတိ - အွဉ်ႏသတိꩻဟောဝ်မဲဉ်ႏမွေး ၄။ သမ္မာသမာဓိ - သꩻစွူဟောဝ်မဲဉ်ႏမွေး၊ ယိုလစ်ꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- 'အနဘိဇ္ဈာ-တထဲ့ꩻတဝ်းဝင်ꩻတခြိုꩻ' တရာꩻယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻ ထွာတရာꩻမျတ်တပါꩻ၊ လိုꩻစခါ သေသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ တရာꩻယိုနဝ်ꩻ ညလဲဉ်း။ ဟောဝ်ပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ တပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ အရိယာႏသီးခွိုꩻနွယ်ႏအသွုပ်သွုပ် ကျင်ꩻသွုံꩻလွဉ် ဗꩻတွိုႏယိုခါနောဝ်ꩻသွူ။ ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- 'အဗျာပါဒ-ကျံႏတကုဲင်တဝ်းဝင်ꩻ'တရာꩻယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ ထွာတမျတ်တပါꩻနေနေ၊ လိုꩻစခါ သေသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ တရာꩻယိုနဝ်ꩻတဲ့ ညလဲဉ်း၊ ဟောဝ်ပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ တပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ အရိယာႏသီးခွိုꩻနွယ်ႏအသွုပ်သွုပ် ကျင်ꩻသွုံꩻလွဉ် ဗꩻတွိုႏယိုခါနောဝ်ꩻသွူ။ ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- 'သမ္မာသတိ-အွဉ်ႏသတိꩻဟောဝ်မဲဉ်ႏမွေး'တရာꩻယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ ထွာတမျတ်တပါꩻနေနေ၊ လိုꩻစခါ သေသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ တရာꩻယိုနဝ်ꩻတဲ့ ညလဲဉ်း၊ ဟောဝ်ပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ တပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ အရိယာႏသီးခွိုꩻနွယ်ႏအသွုပ်သွုပ် ကျင်ꩻသွုံꩻလွဉ် ဗꩻတွိုႏယိုခါနောဝ်ꩻသွူ။ ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- 'သမ္မာသမာဓိ-သꩻစွူဟောဝ်မဲဉ်ႏမွေး'တရာꩻယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ ထွာတမျတ်တပါꩻနေနေ၊ လိုꩻစခါ သေသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ တရာꩻယိုနဝ်ꩻတဲ့ ညလဲဉ်း၊ ဟောဝ်ပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ တပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ အရိယာႏသီးခွိုꩻနွယ်ႏအသွုပ်သွုပ် ကျင်ꩻသွုံꩻလွဉ် ဗꩻတွိုႏယိုခါနောဝ်ꩻသွူ။ ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- တရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻလစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ စခါတဲ့ ဟဲ့ꩻတရာꩻမျတ်၊ ယိုခါတဲ့ ဟဲ့ꩻတရာꩻမျတ်၊ အနာႏဂတ်ဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻသူꩻတဲ့ အီႏဟဲ့ꩻတရာꩻမျတ်၊ စခါတဲ့ တပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ ယိုခါတဲ့ ပယ်ႏထိုꩻတဝ်း၊ အနာႏဂတ်ဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻသူꩻတဲ့ အမျိုꩻအီႏပယ်ႏထိုꩻမွေးတောဝ်း။ ပရိဗိုဇ်သီးဖုံႏဟွေး- တရာꩻမျတ်ဖုံႏနဝ်ꩻလစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ အရိယာႏခွိုꩻနွယ်ႏအသွုပ်သွုပ် နေးထူႏသွုံꩻလွဉ်၊ ယိုခါတဲ့ နေးထူႏသွုံꩻခါꩻ၊ အနာႏဂတ်တွိုႏဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻသူꩻတဲ့ အီႏနေးထူႏသွုံꩻလွေꩻ၊ ပေါႏနေးထူႏ ကျင်ꩻသွုံꩻတရာꩻယိုလစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ နမ်းချမ်ꩻသာႏ၊ သꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ကဲ့ꩻရဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻခရာႏအဲဉ်ထဝ်း၊ ကကျင်ꩻသွုံꩻသားနဝ်ꩻ ရိုꩻဗာႏစွဉ်ႏ လိုꩻမဉ်လꩻနိဗ္ဗာန်ႏ၊ လိုꩻမဉ်ထန်ႏဝွဋ်ဒုက္ခ၊ ထွာစွဉ်ႏလိုꩻယံ လိုꩻကျနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ ပရိဗ္ဗာဇကသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၂၅)