လိုꩻယွဲးသီးတာႏလိုꩻဟောဝ်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

လိုꩻယွဲးသီးတာႏ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခွေသီနီနာꩻ သဲင်ꩻထွာလဲဉ်းသွူလိုꩻ၊ သဲင်ꩻစိုꩻလဲဉ်းသွူ မနုဿာႏတဲင် လိုꩻဘဝ လိုꩻအထီအသွီႏ ဖေႏကအောဝ်ႏ အောဝ်ႏလိုႏထွာဒါႏ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏသွူ၊ လိုꩻတန်ႏဖို ဖေႏကအောဝ်ႏ၊ သဲင်ꩻထွာလိုꩻလဲ့ အကျိုꩻဖေႏကအာ မဉ်ႏထွာဗာႏ"လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ"နောဝ်ꩻ ယံငါႏသွူ။ နောဝ်ꩻတွော့ꩻ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ-

မွိုးဖါအလောင်းယို ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မွိုးဖါအလောင်းယို ဟောဝ်ဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ နွောင်ꩻရာꩻနေးမုဲင်ꩻ၊ ဒါႏရာꩻနေးမုဲင်ꩻတဲ့ မွိုးဖါအလောင်း ကအောဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻဖုံႏယို မဉ်ႏမာꩻဖေႏနောဝ်ꩻတဲ့ ဟဲ့ꩻလိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွာဒါႏပိုအလောင်းယို နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏတရာꩻတဲင် လောကလိုꩻခမ်း ဖေႏကတွိုႏလွဉ်နောဝ်ꩻ လွူးဖွာꩻလင်ꩻဖေႏ၊ အေႏဆီႏကစ ပျုစုဖေႏ၊ အံႏအွꩻအာဟာႏရ ထုမ်ႏလွူးဖေႏကရိုꩻဒါႏ ကေꩻဇူꩻတန်(၃)ဗာႏယို ကထွာဒါႏပိုဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဖြော်ချာဖေႏငါႏသွူ၊ ကွပ်စွဉ်ႏကံႏကျောင်ꩻမာꩻထွာတဲင် မွိုးဖါကရိုꩻယို နီယိုလွိုက်ခွင်ꩻအဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ မွိုးဖါနီပါꩻ သီႏလအဲဉ္ထောဝ်းတဲ့နောဝ်ꩻ၊ အောဝ်ႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ခြွေတဲ့နောဝ်ꩻ ကေန်ꩻတဲ့နောဝ်ꩻ ပိုအလောင်း ကေꩻဇူꩻတရာာꩻ အောဝ်ႏဒင်ႏခါꩻလဲဉ်တဲင် ကေꩻဇူꩻတရာꩻယို ကထွာဒါႏပိုခိုပိုမူႏဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏဖြော်ချာငါႏ မွိုးဖါကေꩻဇူꩻသွူ၊ မဉ်ႏဖြော်ချာဒါႏ မွိုးဖါကေꩻဇူꩻမꩻ "လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ"ဟဲ့ꩻထွိုက်သွူ။

လမ်းသားတွမ်ႏ ပိုလီꩻအတာႏဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အရွယ်ႏမဉ်ႏတွိုႏ၊ မဉ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏနောဝ်ꩻ လမ်းသားတွမ်ႏပိုဖုံႏလီꩻဖုံႏ အီႏအောဝ်ႏလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻတွော့ꩻ အရီးသွတ်ꩻနောဝ်ꩻ လမ်းသားအလောင်းယို ဝတ္တရာꩻကေႏဗာႏသွူ၊ ကထွာဒါႏအဝါꩻတဲ့ အဝါဝတ္တရာꩻအလွောက်ꩻ၊ ကထွာအမာတဲ့ အမာဝတ္တရာꩻအလွောက်ꩻ လွောက်ꩻကျင်ꩻဗာႏ၊ အုံအောဝ်ႏမာꩻလွေꩻဗာႏသွူ၊ ပိုဖုံႏမဉ်ႏအောဝ်ႏလွဉ်တဲ့ ပိုဖုံႏအလောင်း ကအောဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻဒါႏ ပျုစုဖေႏ၊ အံႏအွꩻကွဉ်ကꩻ စစွဉ်ႏကအောဝ်ႏလိုႏမာꩻဒါႏ အခရာႏဖုံႏယို ထုမ်ႏကျံႏမာꩻဖေႏဗာႏသွူ၊ အခိန်ႏသွဉ်လိတ်တဲ့ ဖေႏကသွဉ်နွောင်ꩻလိတ်နောဝ်ꩻ ကထွာဒါႏ အမွိုးအဖါယိုနောဝ်ꩻ သောင်ႏသာဖေႏဗာႏသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ လမ်းသားအလောင်း ပိုအလောင်း ကအောဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻဖုံႏယို မာꩻဖေႏမꩻ "လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ"ဟဲ့ꩻထွိုက်သွူ။

ကမာꩻကိုဒါႏ နီထာꩻသားအလောင်းတဲ့ ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏအစားစားတဲင် ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏနီထာꩻမာꩻတွော့ꩻ ကမာꩻကိုဒါႏ ထာꩻမာꩻသားအလောင်းယိုလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏငါႏ သꩻမေတ္တာႏ၊ သꩻစာႏနာႏ ဝွေꩻသီးအလောင်း၊ နီကပဲင်ႏဆဲင်ႏဒါႏ နီတခြိုꩻဖုံႏယိုတဲ့ အောဝ်ႏလိုႏစွဉ်ꩻကြယ်ꩻဖေႏ ဝွေꩻသီးနောဝ်ꩻသွူ၊ ဥပမာႏ- မဉ်ႏထွာလဲဉ်းသွူဆဲင်ႏသားနောဝ်ꩻ ဝွေꩻဆဲင်ႏကို ကမာꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻသားဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏရက်၊ အောဝ်ႏလိုႏစွဉ်ꩻကြယ်ꩻဖေႏငါႏသွူ၊ ထာꩻမာꩻဗွေႏသား ယဖြာꩻဖြာꩻနောဝ်ꩻ ခွန်းထွမ်တမွိုꩻတမာꩻ ထာꩻမာꩻသားအလောင်း၊ ထာꩻမာꩻသားလမ်းကို လမ်းပါႏ အခေႏအနေႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ တယူႏတောဝ်း၊ ကမာꩻကိုဖေႏဒါႏ နီထာꩻမာꩻသားယို မဉ်ႏအုံဟောဝ်တောဝ်းခိန်ႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသဲင်ꩻထွားဖေႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏစွဉ်ꩻကြယ်ꩻဖေႏ တခိုးပေႏ၊ တသီႏငိုꩻပေႏနုဲင်းယိုလဲ့ အတမာꩻတောဝ်း၊ အတယူႏတောဝ်းသွူ။ ထာꩻမာꩻသားအလောင်းယို နီမဉ်ႏအွဉ်ႏမွေးမေတ္တာႏနောဝ်ꩻ နီထာꩻမာꩻတဲ့ အောင်ႏမျင်ႏပိုႏလွဉ်ဒါႏ၊ ထာꩻမာꩻသားတဲ့ ကွပ်နီမေတ္တာႏတဲင် မဉ်ႏမာꩻဖေႏနီထာꩻမာꩻလဲ့ နေးတွမ်ႏဝွေꩻသီး စေႏတနာႏပါပါ မာꩻလွေꩻဒါႏနောဝ်ꩻမꩻ နီထာꩻမာꩻယို ယံလွိုအောင်ႏမျင်ႏလွိုဒါႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ကမာꩻကိုဒါႏ နီထာꩻမာꩻသားအလောင်း နီမဉ်ႏအွဉ်ႏမေတ္တာႏ ကရုဏာႏနောဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ"လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ"နောဝ်ꩻသွူ။

သွꩻဟောဝ်အလောင်းယို ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခွေသီနီနာꩻယို အုံခေါ်အောဝ်ႏခေါ်နေးဝင်ꩻ တလꩻတောဝ်း၊ အုံညီꩻဗာႏတွမ်ႏအသောင်အရင်ꩻ၊ အုံညီꩻဗာႏတွမ်ႏသွꩻခွသွꩻရင်ꩻဖုံႏတဲင် သွꩻခွသွꩻဟောဝ်အလောင်းယိုတဲ့ ဟောဝ်ဗာႏသွူ၊ ဟောဝ်ဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ သွꩻဟောဝ်ဖုံႏ မဉ်ႏမော့ꩻအယပ်ꩻအခုဲင်ႏတဲ့ အောဝ်ႏလိုႏစွဲးကမ်းဖေႏ၊ ကိစ္စပေႏတန် အောဝ်ႏလိုႏမာꩻကိုတဲ့ မာꩻကိုဖေႏစတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ သွꩻဟောဝ်အလောင်း ကအောဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻဒါႏ အခရာႏဖုံႏယို နီမဉ်ႏမာꩻဖေႏနောဝ်ꩻ ဟောဝ်ငါႏသွူ။

ဘဝကူꩻငါလွေꩻဒါႏ ဖူးဝေးတွမ်ႏသတ္တဝါႏသီးအတာႏ ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဘဝကူꩻငါလွေꩻဒါႏ ဖူးဝေးတွမ်ႏသတ္တဝါႏသီးအတာႏ ဟောဝ်ဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဘဝကကူꩻငါလွေꩻထွူလဲဉ်းဒါႏ ဖူးဝေးစွိုးခွိုꩻ၊ သွꩻခွသွꩻဟောဝ်ဖုံႏ မဉ်ႏတချွစ်တလွစ်ဟောဝ်တောဝ်းစိန်ႏစွော့ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏမောင်ꩻကော့ꩻဒါႏ နီလိုꩻသီး ကုသိုလ်ႏဖန်းဖြယ်မုꩻတဲင်တွော့ꩻ ရေႏရွယ်ႏဝွေꩻသီးတဲင် နီမဉ်ႏမာꩻဖေႏကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးအနေႏ မဉ်ႏဟဲ့ꩻသာႏဓုတဲ့ တလဲင်ႏချင်ꩻ ဝွေꩻသီးကုသိုလ်ႏကံႏအတွိုင်ꩻ အီႏချွစ်အီႏလွစ်ဗာႏ၊ မဉ်ႏတမွေးတောဝ်းတဲ့ ကွပ်စွဉ်ႏဟဲ့ꩻသာႏဓုဗာႏတဲင်တွော့ꩻ အံႏအွꩻကွဉ်ကꩻဖုံႏယို အကုဲင်းလꩻလွဉ်ဒါႏသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဘဝကကူꩻငါလွေꩻဒါႏ ဖူးဝေးတွမ်ႏသွꩻခွသီးအလောင်းလဲ့ ဟောဝ်ဗာႏသွူ။

ကအုပ်ချွုတ်ဒါႏခမ်းထီ ခွန်အလောင်းယိုလဲ့ ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကအုပ်ချွုတ်ဒါႏခမ်းထီ ခွန်အလောင်းယိုလဲ့ ဟောဝ်ဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ မဉ်ႏအုပ်ချွုတ်ခမ်းထီနောဝ်ꩻ မာꩻဗာႏခမ်းထီအကျိုꩻ၊ မဉ်ႏမာꩻခမ်းထီအကျိုꩻယိုနောဝ်ꩻ ရွဉ်ဘဏ္ဍာႏမဉ်ႏတအဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻ မာꩻတလꩻတောဝ်းသွူ၊ အစိုႏရအနေႏ ဝွေꩻတွမ်ႏဝွေꩻမာꩻစီꩻပွာꩻ၊ ခမ်းသားအလောင်း တကေပ်ꩻတောဝ်းဒွုမ်၊ နေးတွမ်ႏအစိုႏရရွဉ်တွော့ꩻ မဉ်ႏအုံတဲင် မာꩻလွေꩻနွောင်ꩻနောဝ်ꩻ တမျိုꩻသွူ၊ ယိုနောဝ်ꩻ တဖူꩻတာႏ၊ ယိုနောဝ်ꩻ ဆရာႏ/ဆရာႏမူႏတာႏ၊ ယိုနောဝ်ꩻ ဆရာႏဝွန်ႏတာႏ-စစွဉ်ႏဝွန်ႏထံꩻအလောင်း ကအောဝ်ႏလိုႏဖေႏနောဝ်ꩻ သမ်းအောဝ်ႏလိုႏရွဉ်တွော့ꩻ နေးတွမ်ႏခမ်းသားဖုံႏ ကသော့ꩻလွဉ်ဒါႏ အခွဉ်ႏနောဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ အစိုႏရနောဝ်ꩻ မာꩻအီခမ်းထီအကျိုꩻ၊ ထူႏသုံꩻလွေꩻဗာႏ ခမ်းသားရွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ အမေႏရိကန်ႏ-စစွဉ်ႏစွုမ်ႏခမ်းစွုမ်ႏခမ်း နေးတွမ်ႏခမ်းသားရွဉ် အခွဉ်ႏတဲင်တွော့ꩻ အစိုႏရဖုံႏနောဝ်ꩻ မာꩻအီ ထိန်ꩻအီ ခမ်းထီအကျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နီသွဉ်းသီးခမ်းသားဖုံႏအနေႏ နီသွဉ်းသီးခမ်းထီအတာႏ ဥပဒေႏအလꩻ ကအောဝ်ႏလိုႏဆောင်ႏဒါႏ အခွဉ်ႏဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏဆောင်ႏငါႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏဖေႏငါႏသွူ၊ ခမ်းထီအတာႏ မဉ်ႏဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻ"လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ"သွူ။

လူꩻအလောင်းယိုလဲ့ ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လူꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ လောကပါလ(အုံပွေါထွားလောက)လူꩻကထွာဒါႏ ကုဝေရစစွဉ်ႏ လူꩻတန်တွမ်ႏ နီခမ်းနီထီအလောင်းယိုတဲ့ ဟောဝ်ဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ နီရပ်နီရာႏ၊ နီလမ်းနီပါႏ ကပွေါဒါႏလူꩻဖုံႏတဲ့ အောဝ်ႏသွူ၊ လူꩻအလောင်းယိုတဲ့ ကထွာဒါႏ နီလိုꩻသီးအနေႏ အောဝ်ႏလိုႏစွဉ်ꩻကြယ်ꩻဖေႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏလောင်ꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏစာႏဂဖေႏသွူ။ ပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏအနေႏ မဉ်ႏတွိုႏလာမား လာဗွေခိန်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ လူꩻကပွေါဒါႏ လူꩻသာႏသနာႏ၊ လူꩻကပွေါဒါႏဒုံဖုံႏယို အောဝ်ႏလောင်ꩻစာႏဂနေနေတဲင် ထွုံꩻတဗာႏယို အောဝ်ႏလိုႏယားတောဝ်း၊ အောဝ်ႏလိုႏမာꩻစွူစွူငါႏသွူ၊ ဖေႏစာႏဂလူꩻယိုနောဝ်ꩻ ကိုꩻကွယ်ႏလူꩻအနေႏမွေးတောဝ်း၊ နီကကိုꩻကွယ်ႏဒါႏနောဝ်ꩻ ရတနာႏသွံပါꩻဒျာႏ၊ လူꩻယိုနောဝ်ꩻ ဖေႏကထွားကိုဖေႏ နီရပ် နီဒေႏသ နီလမ်းပါႏ နီနမ်းအနေႏတဲင်တွော့ꩻ စာႏဂလွေꩻဖေႏဒျာႏ၊ ဝွေꩻသီးအလောင်းယို နီမဉ်ႏဖေႏမေတ္တာႏလဲ့ နီအလောင်းယို ဝွေꩻသီးအောဝ်ႏထွားကိုဖေႏဒါႏသွူ၊ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ လူꩻအလောင်းယိုတဲ့ ဟောဝ်ဖေႏဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ဘာႏသာႏတရာꩻအလောင်း ကကံကျင်ꩻဒါႏ သမဏ(ရဟန်ꩻ၊ သျင်ႏ၊ ရသေ့ꩻ)သီးအလောင်းယို ဟောဝ်ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဘာႏသာႏတရာꩻအလောင်း ကကံကျင်ꩻဒါႏ သမဏ(ရဟန်ꩻ၊ သျင်ႏ၊ ရသေ့ꩻ)စတဲင် ပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏခီႏမျောက်၊ အောဝ်ႏလိုႏလူႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏတန်ꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏကိုꩻကွယ်ႏငါႏသွူ၊ နီမဉ်ႏကိုꩻကွယ်ႏ၊ နီမဉ်ႏလောင်ꩻလူႏတဲ့ နီအကျိုꩻတန်ဒျာႏ၊ အကျိုꩻတရာꩻယိုတဲ့ နီလꩻဗာႏဒျာႏတဲင် လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဘာႏသာႏတရာꩻအလောင်း ကကံကျင်ꩻဒါႏ သမဏသီးအလောင်းယိုတဲ့ အောဝ်ႏလိုႏဟောဝ်ငါႏသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ မွိုးဖါဆရာႏ စစွဉ်ႏဝွေꩻအသောင်အရင်ꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏသီးအတာႏ အကျိုꩻဟောဝ်ထာꩻမာꩻဖုံႏယို မာꩻဖေႏ၊ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ အကျိုꩻတရာꩻအဟောဝ်ဖဲ့ꩻဖုံႏဘို ကမာꩻဖေႏ၊ ကသောင်ႏသာဖေႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏလိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏသွူ။ ဝင်ꩻအတာႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻယို ထွာဒျာႏလိုꩻဟောဝ်တဲင်တွော့ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏလိုꩻဟောဝ်သွူ။ တနယ်ꩻ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ- ခမ်းထီတယ်ႏထောင်ႏရေꩻတာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏသွူ၊ ကအောဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက် မာꩻသင်ꩻ တာႏဝွန်ႏဖုံႏယို ဆဲင်ႏရာꩻ ပညာႏဒါႏထွူသွူတဲင် ခမ်းထီတာႏ၊ ရပ်ရာႏတာႏ၊ အမျာꩻတာႏ ထာꩻမာꩻဖုံႏယို နေးတွမ်ႏသꩻစေႏတနာႏ တန်တန်အာအာ ကမာꩻဖေႏဒါႏလိုꩻ၊ အဂတိတရာꩻ တပါတောဝ်းတဲင်တွော့ꩻ နေးတွမ်ႏသꩻစေႏတနာႏဗွာဗွာ တွမ်ႏနမ်းကဒါႏခါꩻဒါႏ ပညာႏတဲင် အမျာꩻတာႏထာꩻမာꩻယို ကမာꩻဖေႏလိုꩻနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ (လူတော်လူကောင်း)ကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဒါႏထွိုက်ဒါႏသင်ꩻဒါႏ ပညာႏယိုတဲ့ ဒါႏခါꩻဗာႏ၊ အကျင်ꩻတဲ့ ဟောဝ်ဗာႏ၊ လောကအတာႏ အကျိုꩻယိုတဲ့ ကမာꩻဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻယွဲးသီးဖုံႏဟွေး- သဲင်ꩻထွာလိုꩻ အကျိုꩻဖေႏကအာ နေးတွမ်ႏနီသꩻစေႏတနာႏ တန်တန်အာအာ၊ တနီꩻခါ ဖေႏကမာꩻနွောင်ꩻ စွိုးခွိုꩻ၊ ဘာႏသာႏ၊ သာႏသနာႏ အောဝ်ႏလိုႏသွဉ်ထူႏသွဉ်ထွိုက်သွဉ်သင်ꩻ ပညာႏဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏသွဉ်ထူႏငါႏအကျောင်ꩻ၊ ပညာႏမဉ်ႏဒါႏတနီꩻခါ အွဉ်ႏသꩻဗွာဗွာ နွောင်ꩻရာꩻကမာꩻလွေꩻဒါႏ ဖေႏကထွာလိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသောင်ႏသာငါႏအကျောင်ꩻ တဲမ်းဖြုဲင်ꩻနယ်ဗာႏ တခွိုင်းယိုသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ရုဲင်းယံ-ဟိုနမ်း
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၆၇)၊ မဲ့ငါ(၁၅)