မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကေားသုင်ꩻသား:3.236.83.154/sandbox

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ယိုခါကျာꩻ လိတ်မဲ့ငါကိုယိုနဝ်ꩻ လိတ်ယာႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ အဝ်ႏတဝ်း။ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏကို ထိုမ်ႏထွားနွောင်ꩻဒျာႏ လိတ်မဲ့ငါယို ကတူႏစဲဉ်ႏဆွိုက်စပ်ဒါႏမတ်တန်ꩻဖုံႏလဲ့၊ ထိုမ်ႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ၊ တဝ်းလဲ့ ဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ လိတ်မဲ့ငါယိုသွူ