အုံနောင် လိတ်ဖွူဖုံႏ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ထိုမ်ႏလိတ်ဖွူꩻရွီးခိုႏဖုံႏ

လ့ယိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ကစာဒါႏ ထူႏသုင်ꩻထွူလဲဉ်းစားတောမ်ႏ လိတ်ဖွူꩻတသာဖိုင်ႏ သုဲက်လိဉ့်အလင်ဖိုင်ႏ စာႏရင်ꩻဒျာႏသွူ၊ နာꩻကထိုမ်ႏထွားဒါႏ ပွိုးစွောန်ႏ လိတ်ဖွူꩻဖိုင်ႏ သꩻတင်ꩻအချက်လက်အလင်ဖိုင်ႏလဲ့ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ: