နီးခန်တခြိုꩻ နီးခန်အကုသိုလ်ႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
(အဝ်ႏ နီခန်တခြိုꩻ နီးခန်အကုသိုလ်ႏ ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဣဏသုတ် (နီးခန်တခြိုꩻ၊ နီးခန်အကုသိုလ်ႏ)" နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ဗွေႏရဟန်ꩻသီးဖုံႏ တရာꩻနုဲင်းယို- ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ လောကကိုယို တောႏလမ်းတောႏပါႏ တကာႏ(တဖြာꩻ)နဝ်ꩻ (ရွဉ်အဲဉ်ထဝ်း၊ ဖိုးအဲဉ်ထဝ်း၊ ပနားအဲဉ်ထဝ်း၊ သွို့ꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ ခြံအဲဉ်ထဝ်း) ထွာလိုꩻခြောတဲင်-ဒုက္ခ (မွေးတဝ်းနဲ့)။ ၂။ ထွာလိုꩻခြောတဲင် ကွီငါးဗာႏ ဝင်ꩻရွဉ်တွော့ꩻ-ဒုက္ခ (မွေးတဝ်းနဲ့) ၃။ ကွီငါးဝင်ꩻရွဉ်တဲင် 'မဲ့ꩻခွေဖေႏနးဒျာႏ အတိုꩻ'ကရိုꩻ ကအာႏမခံႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ-ဒုက္ခ (မွေးတဝ်းနဲ့) ၄။ 'မဲ့ꩻခွေဖေႏနေးဒျာႏ အတိုꩻ'ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻထွူတဲင် ဖေႏနွောင်ꩻတဝ်းတွော့ꩻ 'ဝင်ꩻလွဉ်ကွီနီး'၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻလွဉ်ကွီနီး (ခံႏဗာႏ ဝင်ꩻငေါဝ်းခွန်း)နဝ်ꩻ-ဒုက္ခ၊ (မွေးတဝ်းနဲ့) ၅။ ဖေႏနွောင်ꩻတဝ်းနီတဲင် ထိုꩻလဲ့ꩻနီး၊ လွေꩻမုဲင်ꩻကိုကိုတဲ့ယဝ်း ဝင်ꩻလွေꩻကွီလွဉ်ꩻ၊ ထိုꩻလဲ့ꩻနီးလꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻသမ်းထွေꩻလွဉ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ-ဒုက္ခ(မွေးတဝ်းနဲ့) ၆။ ဖြော်နီးနွောင်ꩻတဝ်းတဲင် ပါꩻလိုꩻခြောနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဆွမ်ꩻဝင်ꩻကျꩻ၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻဆွမ်ꩻ ဝင်ꩻကျꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ-ဒုက္ခ(မွေးတဝ်းနဲ့) "ဒုက္ခမွေး-ဗွေႏဩ" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး-အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ- ၁။ လောကကိုယို လိုꩻယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ထာꩻယွုမ်းအံႏ-'သဒ္ဓါႏ'တရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ မာꩻသွူအကုသိုလ်ႏတဲ့ ထာꩻဝင်ꩻသꩻ-'ဟိရီ'အဲဉ်ထဝ်း၊ မာꩻသွူအကုသိုလ်ႏတဲ့ ထာꩻငမ်း'ဩတ္တပ္ပ'အဲဉ်ထဝ်း၊ ထာꩻကျိုꩻစာꩻမုꩻ-'ဝီရိယ'အဲဉ်ထဝ်း၊ ထာꩻသူႏသေ-'ပညာႏ'အဲဉ်ထဝ်း။ သဒ္ဓါႏအဲဉ်ထောဝ်း၊ ဟိရီအဲဉ်ထဝ်း၊ ဩတ္တပ္ပအဲဉ်ထဝ်း၊ ဝီရိယအဲဉ်ထဝ်း၊ ပညာႏအဲဉ်ထဝ်းနောဝ်ꩻ-ထွာသူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း (ရွဉ်ဖိုးပနားသွို့ꩻခြံ-အဲဉ်ထဝ်း)တွမ်ႏ လိုꩻခြောနဝ်ꩻဗွန်ဝင်ꩻ။ ၂။ တရာꩻငတ်ꩻပါꩻ အဲဉ်ထဝ်းတဲင် မာꩻထာꩻကုဲင် (ကာယဒုစရဲက်)၊ ဒေါ့ꩻထာꩻကုဲင် (ဝစီဒုစရဲက်)၊ ကျံႏထာꩻကုဲင်(မနော်ꩻဒုစရဲက်)၊ အီႏဖြော်ချာဗာႏ ဒုစရဲက်ဝွဋ်နဝ်ꩻတဲင် နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ တွမ်ႏနီးပီလို့ဝင်ꩻ။ ၃။ မာꩻသွူဒုစရဲက် နုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ 'ဝင်ꩻဖေႏနေး ကတွမ်ႏသေမွုန်းသွော့နော'ရေႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အုံလဲဉ်၊ ဒေါ့ꩻလဲဉ်၊ မာꩻနုဲင်းလိုꩻဟောဝ်ပွုံႏ၊ အီႏခံႏတိုꩻဗာႏပါ 'ထာꩻလဲဉ်'ဝွဋ်နဝ်ꩻယင်တွော့ꩻ ထာꩻလဲဉ်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏအတိုꩻနဝ်ꩻ ဗွန်လို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၄။ ဝင်ꩻကသေထွꩻသား လိုꩻဟောဝ်သီးဖုံႏ ကဲ့ꩻရဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻ၊ ငေါဝ်းကဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻယိုနဝ်ꩻ တွမ်ႏငေါဝ်းကွီနီး၊ တွမ်ႏကကွီနီးနဝ်ꩻ ပီလို့ဝင်ꩻ။ ၅။ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ငမ်းဝင်ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻတဲင် ထိုꩻလဲ့ꩻလိုꩻဟောဝ်၊ ဝွေꩻလွေꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း အကုသိုလ်ႏအောဝ်ႏထောင်လွဉ်ꩻဒျာႏဝွေꩻ၊ တွမ်ႏပါꩻကထောင်လွဉ်ꩻ ကွီနီးနဝ်ꩻ ဗွန်လို့ဝင်ꩻ။ ၆။ ဝွေꩻကထွိုင်ႏသီနဝ်ꩻ အကုသိုလ်ႏကံႏ ဆွမ်ꩻကျꩻ၊ ထျꩻလင်ꩻ၊ ထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻခမ်းနဝ်ꩻ၊ တွမ်ႏကဆွမ်ꩻကျꩻနဝ်ꩻ ဗွန်ပီလို့နောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဆက္ကနိပါတ်၊ ဣဏသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၂၇)