စေဒါႏအပုံႏတခွန်ꩻနီဖြာꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"စေဒါႏအပုံႏ တခွန်ꩻနီဖြာꩻ"

၆၃။ ဂါႏထာႏပြန်ႏပအိုဝ်ႏခြေင်ခြေင်- လိုꩻမွိုက်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း နမ်းကမွိုက်ထာꩻယို သေချာဒျာႏ၊ လိုꩻမွိုက်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻက ပညာႏသျိတန်သွူ။ တွိုႏလိုꩻမွိုက်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏထွာသွူလိုꩻမွိုက်တဲ့ အဗွေႏထင်းဒျာႏအနမ်းပညာႏသျိ၊ လိုꩻမွိုက်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻရိုꩻလိုꩻမွိုက် ဟဲ့ꩻထွိုက်မွေးမွေးစွဉ်ႏသွူ။

"လꩻဗဟုသုတ၊ လꩻအီသတိꩻနုဲင်းယို" ဟော်ꩻထွားသွဉ်ခါꩻ တခွန်ꩻနီဖြာꩻဝတ္ထုယိုတဲင်-

၁။ လိုꩻနဝ်ꩻ မွိုက်ထွူတဲ့ ဟောဝ်ချာဒျာႏအကျောင်ꩻ၊

၂။ လိုꩻမွိုက်ကဟောဝ်ချာနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏ မဂ်ဖိုလ်ႏအကျောင်ꩻ၊

၃။ အဝ်ႏမွိုက်သွူတဲ့ ထင်းချာအနမ်း ပညာႏသျိနဝ်ꩻ ထွာလိုꩻမွိုက်မွေးမွေးအကျောင်ꩻ၊

၄။ ပေါႏမွိုက်ထဲင်းထဲင်းနဝ်ꩻ တလꩻနွောင်ꩻတဝ်း မဂ်ဖိုလ်ႏအကျောင်ꩻ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ သေထွꩻလꩻအီသတိꩻအာတန်သွူ။

"ဥဒါယီဝတ္ထု" ၆၄။ ဂါႏထာႏပြန်ႏပအိုဝ်ႏခြေင်ခြေင်- လိုꩻမွိုက်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း မဉ်အုံညီခန်း ပညာႏသျိယို တသက်လုမ်းစွဉ်ႏတဲ့ လိုꩻမွိုက်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ တသေနွောင်ꩻတောဝ်း သစ္စာႏတရာꩻယိုသွူ။ ဥပမာႏပွုံႏခွိုင်ꩻ တဲက်တွိုင်ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲတဲင်- မောင်းဒေါင်နဝ်ꩻ (အဝ်ႏကွယ်သွူဟန်ႏအိုတဲ့) နုဲင်းတသေတဝ်း ဟန်ႏအိုအရသာႏနဝ်ꩻသွူ။

"လꩻဗဟုသုတ၊ လꩻအီသတိꩻနုဲင်းယို"

ဟော်ꩻထွားသွဉ်ဗာႏ ဥဒါယီမထေရ်ႏဝတ္ထုယိုတဲင်-

၁။ ပေါႏထင်းတန်ချာနမ်း၊ ပေါႏအွဉ်ႏဒါႏနမ်းနဝ်ꩻ မဲ့ငါပေႏ တရေႏလင်ꩻ ဝင်ꩻကဲ့ꩻရဲ့ꩻဒါႏအကျောင်ꩻ၊

၂။ လိုꩻမွိုက်နဝ်ꩻ (ဗွန်ပီမောင်းဒေါင်) အုံညီꩻသွူ ပညာႏသျိတဲ့ တသေတဝ်းတရာꩻအကျောင်ꩻ၊

၃။ နာႏဗာႏတရာꩻနောဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻ ရဟန္တာႏအကျောင်ꩻ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ သေထွꩻ လꩻအီသတိꩻအာတန်သွူ။[၁][၂][၃]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ(ဇဝနာရာမ)
  3. ဓမ္မပဒအမုဲင်(၅)