မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တမ်းပလေက်:EditOptions

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

အအဲဉ်ႏချုတ်:

 

အရေꩻတန်တဝ်း ဖျင်ဆင်မုꩻဒျာႏသွူ အုံပွေားထွား လိတ်မဲ့ငါယိုတာႏ

မိဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်သွူ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏချက်ယိုနဝ်ꩻ စွဉ်ႏနာꩻကလွောက်ꩻနာႏထွူလဲဉ်း ဆဲင်ႏရာꩻကသုင်ꩻအီစီꩻကန်ꩻ ထာꩻသေခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻသွူ၊ နာꩻကမာꩻခါꩻဒါႏ ထာမာꩻဖုံႏလဲ့ နေးတွမ်ႏ CC BY-SA 4.0 လုဲင်သိဉ် တွမ်ႏ GFDL လုဲင်သိဉ်ဖုံႏယို ဖန်းဖြယ်ဖေႏထဲင်းယင်းတာႏ သဖော်ꩻတူႏဒျာႏသွူ။ hyperlink တဝ်းလဲ့ URL နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ Creative Commons လုဲင်သိဉ်ဖဲ့ꩻလတွော့ꩻ ဗွေစွုမ်ႏဒါႏ ဖန်းဖြယ်မုꩻဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ သဖော်ꩻတူႏဒျာႏသွူ။

ဒင်ႏထင်ႏလိတ်မဲ့ငါ အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ အွဉ်ႏနယ် ဖျင်ဆင်ခါꩻမုꩻဖုံႏ မာꩻတဝ်းဒုမ်