တရာꩻတဝ်းတွမ်ႏတရာꩻမွေး

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဒုတိယအဓမ္မသုတ် (တရာꩻမွေးတဝ်း၊ တရာꩻမွေး၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ အကျိုꩻအဝ်ႏ)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ "မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻထီႏမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာဒိဋ္ဌိ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻထီႏမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၂။ "မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻယူႏမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာသင်္ကပ္ပ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻယူႏမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၃။ "မိစ္ဆာဝါစာ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻဒေါ့ꩻမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာဝါစာ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻဒေါ့ꩻမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၄။ "မိစ္ဆာကမ္မန္တ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻမာꩻမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာသမ္မန္တ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻမာꩻမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၅။ "မိစ္ဆာအာဇီဝ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻလွူးနမ်းမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာအာဇီဝ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻလွူးနမ်းမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ၆။ "မိစ္ဆာဝါယာမ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻကုဲင်းမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာဝါယာမ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻကုဲင်းမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၇။ "မိစ္ဆာသတိ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်သတိꩻမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာသတိ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးသတိꩻမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၈။ "မိစ္ဆာသမာဓိ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်သꩻစွူမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာသမာဓိ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးသꩻစွူမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၉။ "မိစ္ဆာဉာဏ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻသေမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာဉာဏ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻသေမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၀။ "မိစ္ဆာဝိမုတ္တိ"နဝ်ꩻ "အဓမ္မ-တရာꩻမွေးတဝ်း" ကွပ်ထာꩻလွစ်ထန်ႏမာႏတဲင် ထွာအကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ "သမ္မာဝိမုတ္တိ"နဝ်ꩻ "ဓမ္မ-တရာꩻမွေး" ပွိုးထာꩻလွစ်ထန်ႏမဲဉ်ႏမွေးတွော့ꩻ ထွာကုသိုလ်ႏ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဘိက္ခဝေ-ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- "တရာꩻမွေးတဝ်း၊ တရာꩻမွေး"နဝ်ꩻတဲ့ သဗာႏ၊ "အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ အကျိုꩻအဝ်ႏ"နဝ်ꩻတဲ့ သေဗာႏ၊ သေထွူနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် "တရာꩻမွေးတဝ်း၊ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း"နဝ်ꩻ ပယ်ႏထိုꩻညာꩻညာꩻ။ ယထာ ဓမ္မော-တရာꩻမွေးအတွိုင်ꩻ၊ ယထာအတ္ထော-အကျိုꩻကအဝ်ႏအတွိုင်ꩻ၊ တထာ ပဋိပဇ္ဇိတဗ္ဗံ-လွောက်ꩻနာႏကျင်ꩻသွုံꩻလွဉ်ꩻဗာႏ နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻနော၊ ဣဒ မဝေါစ ဘဂဝါ-ဗွေႏဘုရာꩻမိန်းခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ ဒုတိယအဓမ္မသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၆၀)