ထာꩻချမ်ꩻသာႏတွမ်ႏထာꩻဒုက္ခ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပဌမသုခသုတ် (ထာꩻချမ်ꩻသာႏတွမ်ႏ ထာꩻဒုက္ခ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏအုံ 'မဂဓ'ခမ်း၊ 'နာလက'ဒုံပေႏကိုအတွင်ꩻ 'သာမဏ္ဍကာနိ'ပရိဗိုဇ်လွဉ်ထေ့၊ တလေ့ငေါဝ်းသာႏ၊ တောင်ꩻခရာႏငေါဝ်းထီ၊ ဒေါ့ꩻရီထွူခါ ပရိဗိုဇ်လောဝ်းပါနုဲင်းယို- "အာဝုသော သာရိပုတ္တ- ဩဗွေႏ သာရိပုတ္တရာႏ- ကိံနုခေါ သုခံ- ချမ်ꩻသာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻ ကိံနုခေါ ဒုက္ခံ-ဒုက္ခကရိုꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻဗွေႏဩ" ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏရိုꩻ- "အာဝုသော ပရိဗ္ဗာဇက- ဗွေႏပေႏ ပရိဗိုဇ်ဟွေး- အဘိနိဗ္ဗတ္တိ ဒုက္ခာ- ကွုတ်တသာထဲင်းဗာႏနဝ်ꩻ ဒုက္ခ အနဘိနိဗ္ဗတ္တိ သုခါ- ကွုတ်တသာထဲင်းဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻ ချမ်ꩻသာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ယူႏစဲင်းစဲင်းဟုဲင်း- ကွပ်ကွုတ်ထဲင်းဗာႏတဲင်တွော့ꩻ ခွꩻဗာႏ၊ လျားဗာႏ၊ ဟို့ꩻခိုးတဲင် အံႏဗာႏ၊ ဟို့ꩻခိုးတွော့ꩻ အွꩻဗာႏ၊ မဉ်စွဉ်ꩻခွဉ်ႏတန်(မဉ်အေႏထာꩻ)တဲင် ထွိုင်ႏလွေꩻစွဉ်ꩻဖေႏဗာႏ၊ မဉ်စွဉ်ꩻခွဉ်ႏပေႏ(မဉ်ဆီႏထာꩻ)တွော့ꩻ ထွိုင်ႏလွေꩻဆီႏဖေႏဗာႏ၊ ခံႏဗာႏမေႏခိုး (နမ်း၊ မေႏခိုးစူ၊ မေႏခိုးခင်ႏ) ခံႏဗာႏဝင်ꩻတွဲႏတွမ်ႏခွဉ်း၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻထောင်းတွမ်ႏဗင်၊ တွမ်ႏနꩻ၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻဗက်ꩻတွမ်ႏနꩻ၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻဖဲ့တွမ်ႏနꩻ၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻခꩻတွမ်ႏတနတ်၊ ဖမွန်ဗာႏမွိုးဖါဒုက္ခ၊ ဖသီဗာႏမွိုးဖါဒုက္ခ၊ ဖမွန်ဗာႏဖူးဝေးဒုက္ခ၊ ဖသီဗာႏဖူးဝေးဒုက္ခ၊ ဝင်ꩻအံႏနွောင်ꩻဝင်ꩻနိစ္စက်ဒုက္ခ၊ ပေါႏကွုတ်တသာထဲင်းဗာႏနဝ်ꩻ အီႏမော့ꩻဗာႏ ဒုက္ခဖုံႏနဝ်ꩻရင်ꩻရင်ꩻ တလွစ်ကင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ မဉ်ႏတကွုတ်ဗာႏတဝ်း (မဉ်ႏလꩻစောဝ်းစောဝ်းနိဗ္ဗာန်ႏ)နဝ်ꩻ- ခွꩻဗာႏတဝ်း၊ လျားဗာႏတဝ်း၊ ဟို့ꩻခိုးခရာႏအဲဉ်ထဝ်း၊ ခံႏခရာႏလိုႏတဝ်း၊ ဟို့ꩻခိုးခရာႏအဲဉ်ထဝ်း၊ အွꩻခရာႏတလိုႏတဝ်း၊ မဉ်စွဉ်ꩻခွဉ်ႏတန်ခရာႏအဲဉ်ထဝ်း၊ စွဉ်ꩻခရာႏလိုႏတဝ်း၊ မဉ်စွဉ်ꩻခွဉ်ႏပေႏခရာႏအဲဉ်ထဝ်း၊ စွဉ်ꩻခရာႏလိုႏတဝ်း၊ ခံႏဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻထောင်းတွမ်ႏဗင်၊ တွမ်ႏနꩻ၊ ခံႏဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻဗက်ꩻတွမ်ႏနꩻ၊ ခံႏဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻဖဲ့တွမ်ႏနꩻ၊ ခံႏဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻခꩻတွမ်ႏတနတ်၊ ဖမွန်ဗာႏတဝ်းမွိုးဖါတဲင် ချမ်ꩻသာႏ၊ ဖသီဗာႏတဝ်းမွိုးဖါတွော့ꩻ ချမ်ꩻသာႏ၊ ဖမွန်ဗာႏတဝ်းဖူးဝေးတဲင် ချမ်ꩻသာႏ၊ ဖသီဗာႏတဝ်းဖူးဝေးတွော့ꩻ ချမ်ꩻသာႏ၊ ဝင်ꩻအံႏနွောင်ꩻလꩻတဝ်းတဲင် ချမ်ꩻသာႏ၊ ဝင်ꩻနိစ္စက်လꩻတဝ်းတွော့ꩻ ချမ်ꩻသာႏ၊ ပေါႏကွုတ်ထဲင်းဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻ အီႏလꩻဗာႏ သုခချမ်ꩻသာႏဖုံႏနဝ်ꩻရင်ꩻရင်ꩻ တလွစ်ကင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ငေါဝ်းလင်္ကာႏ = ကွပ်ကွုတ်ထဲင်းဗာႏ၊ ဒုက္ခငါႏ၊ အဝ်ႏပြာႏ ဘွုံႏတန်ကို။ = ကွပ်ကွုတ်ဒွုမ်ဒျာႏ၊ လꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ထန်ႏဗာႏ ဘွုံႏတန်ယို။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ ပဌမသုခသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၃၈)