ထာꩻဒေါ့ꩻတွမ်ႏထာꩻမာꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထာꩻဒေါ့ꩻတွမ်ႏထာꩻမာꩻ လိုႏငမ်ႏစာꩻ" "ထာꩻဒေါ့ꩻ"ကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းယိုနောဝ်ꩻ မဉ်ႏထွာပါဠိလဲ့ "ဝစီႏကံႏ"၊ ထာꩻမာꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပါဠိကိုရိုꩻ "ကရီယတေ တန္တိ ကမ္မံ-ကံႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻ၊ ထာꩻမာꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ကံႏ" အခရာႏထန်ႏလွဉ်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻလောကယို မဉ်ခြွေခြာႏချံꩻသာႏလွဝင်ꩻ၊ ဩဇာႏအာႏဏာႏ မဉ်အောဝ်ႏလွဝင်ꩻ၊ ဘွုံႏကံႏ ယံထင်ႏလွဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကမဉ်ခြွေထာꩻသားတဲ့နောဝ်ꩻ၊ အာႏဏာႏယံအောဝ်ႏသားတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဘွုံꩻကံႏမဉ်တန်သားတဲ့နောဝ်ꩻ အရီးသွတ်ꩻတဗာႏနောဝ်ꩻ နီအရင်ꩻခံႏတယ်ႏဆို့ꩻရီးရီးဗာႏ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻသီႏလယို မဉ်ႏဗွို့ꩻနမ်းလောင်းမꩻ သမာဓိအီႏလꩻလွဉ်၊ သမာဓိသꩻစွူမꩻ မဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ၊ လောကီႏလောကုတ္တရာႏဉာဏ်ႏဖုံႏယို အီႏထီႏသေဖြွဉ်လွဉ်နွောင်ꩻ၊ ထာꩻသေဉာဏ်ႏယို မဉ်ႏဗွို့ꩻသွူနမ်းလောင်းကီနောဝ်ꩻ နီကအီႏမာꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻတဗာႏဗာႏယို 'ယိုနောဝ်ꩻ မဲဉ်ႏ၊ ယိုနောဝ်ꩻ မာႏ'စတဲင်ချꩻသꩻလꩻ(ဆုံꩻဖျတ်)လꩻနွောင်ꩻအီနောဝ်ꩻသွူ။ သီႏလ သမာႏဓိ ပညာႏကအောဝ်ႏဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသားနောဝ်ꩻ ထာꩻယူႏ ထာꩻတွေꩻ ထာꩻဒေါ့ꩻဖုံႏယို မဲဉ်ႏလွဉ်တဲင် ပေါႏအီႏဒေါ့ꩻ ထာꩻတငွါငွါယို "ခွေတာႏအကျိုꩻ၊ ဝင်ꩻတာႏအကျိုꩻ အောဝ်ႏနေနဲ၊ ခွေတာႏဝင်ꩻတာႏ အကျိုꩻအောဝ်ႏတောဝ်းလဲ့ စွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏ သာႏသနာႏတာႏ လောကတာႏ အကျိုꩻအောဝ်ႏနေနဲ"စတဲင် ထာꩻယူႏဆင်ႏချင်ႏဉာဏ်ႏအောဝ်ႏတဲင် ခွေတာႏဝင်ꩻတာႏတဲ့ အကျိုꩻတအောဝ်ႏတောဝ်း၊ စွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏ သာႏသနာႏတာႏတဲ့ အကျိုꩻတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻတဒေါ့ꩻတောဝ်း၊ တယူႏတောဝ်း၊ တမာꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဖြောင်းဝစီႏကံႏ ကအီႏဒေါ့ꩻထန်ႏဗာႏ ငေါဝ်းတငွါငွါယိုနောဝ်ꩻ "ဒေါ့ꩻတွိုင်ꩻမာꩻ၊ မာꩻတွိုင်ꩻဒေါ့ꩻ"နောဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏမာꩻနွောင်ꩻတောဝ်း ဒေါ့ꩻတောဝ်း၊ မဉ်ႏဒေါ့ꩻလဲဉ်းတဲ့ မာꩻ၊ သစ္စာႏယို ခံႏလုဲင်ႏဗွိုန်ႏစွဉ်ႏ သက်တလီးနောဝ်ꩻသွူ။ သီႏလ သမာႏဓိ ပညာႏကအောဝ်ႏဗွို့ꩻတဉ်ႏဒါႏ နမ်းလောင်းသား ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးဖုံႏနောဝ်ꩻ "ငေါဝ်းမွေးတောဝ်း ဒေါ့ꩻတောဝ်း၊ ထာꩻတဟောဝ်တောဝ်း ယူႏတောဝ်း၊ ထာꩻကုဲင်ဖဲ့ꩻ မာꩻတောဝ်း"တဲင် ဝွေꩻသီးကဒေါ့ꩻဒါႏငေါဝ်းဖုံႏ၊ ကယူႏကတွေꩻဒါႏထာꩻဖုံႏ၊ ကမာꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻဖုံႏသူꩻနောဝ်ꩻ မဲဉ်ႏဟောဝ်ငါႏ၊ စွို့ꩻဟောဝ်ငါႏနောဝ်ꩻမꩻ ဘွုံꩻကံႏတန်လွဉ်ဗာႏ၊ ဘွုံꩻကံႏမဉ်ႏတန်လဲ့ လိုꩻယံလိုꩻကွိုင်ႏတန်ႏထွာဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻဒါႏတရာꩻနောဝ်ꩻ "သာမုတ္တံ စိတ္တဝစန-အလွိုအဲဉ်ထောဝ်း၊ အယွမ်ꩻအဲဉ်ထောဝ်း၊ မဲဉ်ႏတနꩻနဲ့ꩻလွေꩻထွူတလဲင်ႏချင်ꩻ၊ ယိုကိုမွေးတောဝ်း အောဝ်ႏလိုႏထဲမ်၊ နောဝ်ꩻကိုမွေးတောဝ်း အအောဝ်ႏလိုႏပယ်ႏ-နုဲင်းနောဝ်ꩻ အဲဉ်ထောဝ်းသွူ။ ပအိုဝ်ႏခွိုꩻနွယ်ႏ တယ်ႏစွဉ်ႏကမော့ꩻခွဲစစ ဗုဒ္ဓဂေါတမနောဝ်ꩻခါကာႏ ထွာလွဉ်ဒျာႏ ဘုရာꩻတကာႏ၊ သာႏသနာႏတကာႏဖုံႏတဲင် နီအောဝ်ႏလိုႏထူႏနေးလွဉ်ꩻဒျာႏ ဘုရာꩻကဟော်ꩻခါꩻအနယ်ꩻ၊ ဘုရာꩻငေါဝ်းငွါဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ နီယို ထွာနွောင်ꩻဒါႏ လိုꩻယံလိုꩻကျ၊ လိုꩻတဲဝါး၊ လိုꩻကွိုင်ႏတန်ႏတဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွူလဲဉ်းဒါႏခိန်ႏခါႏကိုတွင်ꩻဖုံႏ တရိုꩻတောဝ်း၊ ပစ္စုပ္ပန်ႏယိုခါခဲ့ꩻခဲ့ꩻ တရိုꩻတောဝ်း နီဖေႏကထွာ လိုꩻအမျာꩻထာꩻအာႏကွိုꩻသꩻဆွော့ꩻ ယွုမ်းအံႏလꩻ လိုꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ နီကဒေါ့ꩻဒါႏငေါဝ်းယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏမဲဉ်ႏငါႏ၊ ဒေါ့ꩻတွိုင်ꩻမာꩻ မာꩻတွိုင်ꩻဒေါ့ꩻမꩻ ဝင်ꩻအမျာꩻယွုမ်းအံႏလꩻတဲင် လိုꩻအမျာꩻ ယွုမ်းအံႏအာႏကွိုꩻသꩻဆွော့ꩻလꩻမꩻ နီကရေႏ နီကမဉ်ထွာဒါႏ လိုꩻချံꩻသာႏ၊ လိုꩻဩဇာႏအာႏဏာႏအောဝ်ႏ၊ လိုꩻဘွုံꩻကံႏတန်သားတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ထွာလွဉ်ဗာႏအမန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထွာဝင်ꩻမွိုးဖါယို မဉ်ႏဒေါ့ꩻလဲဉ်ကုဲင်ဒျာႏ ပိုလီꩻလဲ့ ပိုလီꩻယွုမ်းအံႏတောဝ်းဒွုမ်လိုꩻတဲင် ဆုဲင်ꩻချာဒေါ့ꩻသွဉ်ပိုလီꩻလဲ့ တနာႏဒွုမ်၊ ကွဲညည ပိုလီꩻဖုံႏ ထွာလွဉ်ဒါႏလိုꩻနုတ်ꩻ၊ လိုꩻတွူ၊ ထွာချာဒါႏ မွိုးဖါရန်ႏသူႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကအွဉ်ငါဖေႏဒါႏ စွိုးခွိုꩻရပ်ရာႏဒုံဆောင်ႏ၊ လိုꩻမျိုꩻသားဖုံႏလဲ့ နီပိုလီꩻဒုံသား၊ ရပ်သား၊ ခမ်းသားမွိုးဖါအလောင်းယို အောဝ်ႏလိုႏလဲဉ်ကျင်ꩻတောဝ်း၊ အောဝ်ႏလိုႏဒေါ့ꩻငါႏ ငေါဝ်းမွေးငွါမဲဉ်ႏ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဆုဲင်ꩻချာခမ်းသားမွိုးဖါ ယွုမ်းအာလိုꩻတန်တဲင် နီသꩻကမဲဉ်ထွာ၊ ကမဲဉ်လꩻဒါႏ ရပ်ရာႏလွိုင်ႏကွိုန်ꩻသာႏယာႏရေꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ စွိုးခွိုꩻခမ်းထီထဲ့နောဝ်ꩻ စတဲင်အရေꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏယို လꩻနွောင်ꩻအီယိုꩻယိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထွာဝင်ꩻလိုꩻတန်ယို အွဉ်ငါဖေႏယံယံနွောင်ꩻ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻမꩻ၊ နီစွိုးခွိုꩻနီလိုꩻမျိုꩻ အီႏဗꩻတနွောင်းထိုနွောင်ꩻ၊ ခြေင်ႏကမ္ဘာႏစွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻတဲ့ ထိုꩻမားနွောင်ꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ၊ အွဉ်ငါလိုꩻတန်ယို သမဲင်ꩻယံမꩻ၊ လိုꩻသီခန်းတဲ့ မဉ်ꩻတသီတောဝ်းတဲင် ခမ်းသားမွိုးဖါ အစုပ်စုပ် အောဝ်ႏထူႏဂွုဏ်ႏ နေးဗွန်လွေꩻဒျာႏတသေႏသေႏနောဝ်ꩻသွူ။ DosaIsay NotasIdo-ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့-ကရိုꩻဒါႏ လိုꩻဟောဝ်နမ်းတာႏသား ငေါဝ်းနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻပေႏဆꩻချာအလောင်း၊ ပိုလီꩻခမ်းသားမွိုးဖါအလောင်းဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဒေါ့ꩻထေ့တောဝ်းဒွုမ်၊ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏခွို့ရီႏသော့ꩻမွိုန်းတောဝ်းဒွုမ် နီစွိုးခွိုꩻနီလိုꩻမျိုꩻအလောင်း၊ နီခမ်းထီကို၊ နီလောကကိုနောဝ်ꩻသွူ။ (မဲ့ꩻထွာအီထိုꩻဒါႏ သမဲင်ꩻရွိုင်ꩻတဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။) နောဝ်ꩻထွူတကာႏတောဝ်း ငေါဝ်းကထီႏဖွီ ထီႏပေႏအီဒါႏ လိုꩻမူႏလိုꩻပေႏဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ခမ်းသားမွိုးဖါတော်ꩻထာꩻခြာကိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ငေါဝ်းကပꩻလီအီဒါႏဝင်ꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ငေါဝ်းခွဉ်ႏဆေ့ꩻ ဒေါ့ꩻအေႏတွတ်ꩻတန်ထာꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ငေါဝ်းဒေါ့ꩻအီဒျာႏ ဝင်ꩻပွုံႏဝင်ꩻမဉ်ꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏလꩻလꩻငါႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻကတယ်ႏဗွော့ꩻလွဉ်ဖေႏဒါႏ နီရုတ်နမ်းခန္ဓာႏယိုနောဝ်ꩻ အဗွော့ꩻပရီႏပရာႏထာꩻမွေးတောဝ်း၊ အဗွော့ꩻလွဉ်ဖေႏ မဲ့နီပင် နားနီပင်တဲင် ထွဉ်ႏထွားအာအာ၊ ထွဉ်ႏနာႏအာအာတာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ စူနီပင်ခင်ႏနီပင်နောဝ်ꩻ ထွဉ်ႏမာꩻအာအာ၊ ထွဉ်ႏလွေꩻအာအာတာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ဖြောင်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏတအို တငွါလွုမ်ꩻတဲင် ထွဉ်ႏဒေါ့ꩻအီဆေ့ꩻဆေ့ꩻလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ သဲင်ꩻကွုတ်ထွာလိုꩻနောဝ်ꩻ ထွားထောင်လွူꩻအာအာဗဲင်း၊ နာႏဒါႏဒါႏ နာႏအာအာဗဲင်း၊ ဒေါ့ꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻ မာꩻအာအာ လွေꩻအာအာဗဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ တွမ်ႏဝင်ꩻကဖေႏလွဉ်ဒါႏ နီနမ်းအင်္ဂါႏလက္ခဏာႏယို ငမ်ႏစာꩻဝင်ꩻ၊ နောဝ်ꩻမ ထွာလိုꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻလꩻ လိုꩻဆꩻလိုꩻယံလိုꩻဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏနောဝ်ꩻ ကဒေါ့ꩻခါတဲ့ "ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ်"တဲ့ တွိုႏမဉ်ႏမာꩻနောဝ်ꩻ "ခြင်တွေဖားတွေတောင် မဖမ်းနိုင်ဘူး"တခြေ့ပေႏ၊ ဒေႏသဲင်ငါလဲ့ တမာꩻဖေႏနွောင်တောဝ်းနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻအီႏယွုမ်းအံႏဗာႏလိုꩻတဲ့ တယိုꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻရိုꩻဒျာႏ လိုꩻဟုတ်ꩻ၊ လိုꩻလဲဉ်၊ လိုꩻအံႏဆျာႏဒါႏဝင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ ကွုတ်ထွာသော့ꩻဗာႏ မနုဿလိုꩻပိုလဲ့ တွမ်ႏငေါဝ်းသစ္စာႏအောဝ်ႏအောဝ်ႏတဲင် ထွိုင်ႏရုဲင်ꩻတသွိုး တယ်ႏဆို့ꩻညီꩻခန်းသွော့ဝင်ꩻ ခမ်းထီတဖြုံႏအကျောင်ꩻ-[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၆၉)၊မဲ့ငါ(၉)