ထီစွူထီတဒူ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"သင်္ဂါရသုတ် (ထီစွူ+ထီတဒူ၊ သꩻစွူ-သꩻတဒူအကျောင်ꩻအခရာႏ)" အတွင်ꩻနဝ်ꩻခါ- "သင်္ဂါရဝ"ပုဏ္ဏာꩻ လောဝ်းဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏဂေါတမ- ခွေသွဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏပြန်ႏပေႏတင်ႏ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာသွူတဲ့ ယလဲင်ႏလဲင်ႏနဝ်ꩻ ပေႏတင်ႏတပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကို၊ မဉ်ႏပြန်ႏတဝ်းထဲင်းမွိုင်ဟ ဒေါ့ꩻခရာႏအဲဉ်ထောဝ်းဒွုမ်၊ အဝ်ႏပြန်ႏသွူတဲ့ တပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကိုနဝ်ꩻ ကွပ်ထမုဲင်ꩻဗွေႏ- ယလဲင်ႏလဲင်ႏနဝ်ꩻ တပြန်ႏတဝ်းတဲ့ သမ်းပေါႏထန်ႏဉာဏ်ႏကို၊ မဉ်ႏပြန်ႏထဲင်းမွိုင်ဟ ဒေါ့ꩻခရာႏအမျိုꩻအဝ်ႏဒွုမ်နဲ့၊ တပြန်ႏတဝ်းတဲ့ ကပေါႏစဲင်းစဲ့ꩻဉာဏ်ႏကိုနဝ်ꩻ ပွိုးထမုဲင်ꩻ ဗွေႏဩ" "သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏာꩻဟွေး- ၁။ ထီတကောက်ꩻကို ထီစွူစွူကို မဉ်ႏသော့ꩻမေ့ဖွန်ႏနဝ်ꩻ ထီတဒူ၊ ထီတဒူကိုနဝ်ꩻ ထွားသော့ꩻမဲ့ငါထီႏဒွုမ်၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ကွပ်ကာမရာႏဂ လောႏဘꩻမာꩻဒူသꩻနဝ်ꩻတဲင် ပြန်ႏနေးခန်းတဲ့ယဝ်း ပေႏတင်ႏ တပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကို။ ၂။ ထီလျားဗို့ꩻဗြောက်ဗြောက်ကိုနဝ်ꩻ ထါားသော့ꩻမဲ့ငါထီႏတဝ်း၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ပွိုးစွဉ်ႏဗျာပါဒဒေါသ မာꩻလျားသꩻတဲင် ပြန်ႏနေးခန်းတဲ့ယဝ်း ပေႏတင်ႏတပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကို။ ၃။ ပေါႏမောဝ်ဖုံႏ အဝ်ႏဒို့ꩻခါꩻ ထီတခိုႏနဝ်ꩻ ထွားသော့ꩻမဲ့ငါထီႏတဝ်း၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ကွပ်ထိနမိဒ္ဓ-ထာꩻလွꩻ ထာꩻတခေင်ꩻ အဝ်ႏဒို့ꩻခါꩻသꩻတဲင် ပြန်ႏနေးခန်းတဲ့ယဝ်း ပေႏတင်ႏတပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကို။ ၄။ တလီꩻထွာႏတဲင် ထီမဉ်ႏတသွိုးဗောက်ꩻဗောဝ်ႏချာ ဗောက်ꩻဗောဝ်ႏငါနဝ်ꩻ ထွားသော့ꩻမဲ့ငါထီႏတောဝ်း၊ အနုဲင်းနောဝ်ꩻနေနေ ပွိုးစွဉ်ႏဥဒ္ဓစ္စ၊ ကုက္ကုစ္စ-သꩻလော်လယ်၊ သꩻဟွူန်မာႏ၊ မာꩻတသွိုးသꩻတွော့ꩻ ပြန်ႏနေးခန်းတဲ့ယဝ်း ပေႏတင်ႏတပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကို။ ၅။ ဟံႏဗော့ꩻရော်ꩻ ထီတဒူအောက်ꩻအဲက်ꩻကိုနောဝ်ꩻ ထွားသော့ꩻမဲ့ငါထီႏတဝ်း၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ကွပ်ဝိစိကိစ္ဆာႏ-သꩻသံႏသယ မာꩻတဒူအောက်ꩻအဲက်ꩻခါꩻ သꩻနဝ်ꩻမꩻ ပြန်ႏနေးခန်းတဲ့ယဝ်း ပေႏတင်ႏတပေါႏထန်ႏတဝ်းဉာဏ်ႏကိုနောဝ်ꩻသွူ။ သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏာꩻဟွေး- ထီစွူဖြွိုးကိုနဝ်ꩻ ထွားမဲ့ငါထီႏ၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ ကာမရာႏဂ-(လောႏဘꩻ)၊ ဗျာပါဒ-(ဒေါႏသꩻ)၊ ထိနမိဒ္ဓ-(ထာꩻလွꩻ ထာꩻတခေင်ꩻ)၊ ဥဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ-(သꩻလော်လယ်၊ သꩻဟွူန်မာႏ)၊ ဝိစိကိစ္ဆာႏ-(သꩻသံႏသယ) ကိလေႏသာႏဖုံႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏတမာꩻတဒူတဝ်းသꩻနောဝ်ꩻ သꩻစွူဲဖွိုးဒျာႏ၊ ကွပ်ပွိုးသꩻစွူဖြွိုးတဲင်တွော့ꩻ တပြန်ႏတောဝ်းစွဉ်ႏတဲ့ ပေႏတင်ႏနဝ်ꩻ ပေါႏထန်ႏစဲင်းစဲ့သော့ꩻဉာဏ်ႏကိုနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ သင်္ဂါရဝသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၀၇)