ထွာအီလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"သမ္ဗောဓိသုတ် (ထွာအီ လꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ အကျောင်ꩻတရာꩻ)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ "ဖူးဝေးဟောဝ်အဝ်ႏ၊ သွꩻပေႏဟောဝ်အဝ်ႏ၊ ငို့ꩻထေ့ခရာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏဟောဝ်အဝ်ႏ"ယိုဖုံႏအဝ်ႏ ထွာအီလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ ထွာအီသꩻမဉ်အားထွုတ်ငါႏတရာꩻ ပဌမအကျောင်ꩻတပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၂။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နောဝ်ꩻ "သီႏလအောဝ်ႏ၊ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻ ဘုရာꩻစီꩻကန်ꩻ (ပါတိမောက်)၊ အကျင်ꩻ(အာစာရ)ဟောဝ်၊ လွေꩻသဲင်ꩻ(ဂေါစရ)ရော့ꩻ၊ အပဲ့စ်ပေႏပေႏတဲ့ ငမ်းမွေးစွဉ်ႏဒျာႏတဲင် ထိန်ꩻတီသိက္ခာႏ"ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအီလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ၊ ထွာအီသꩻမဉ်အားထွုတ်ငါႏတရာꩻ ဒုတိယအကျောင်ꩻတပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၃။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ အဝ်ႏဟွူန်ခွိုꩻခွီုꩻ "ငေါဝ်းလောႏဘꩻဆေေ့ꩻခရာႏ၊ ငေါဝ်းကွို့ꩻသꩻယိုꩻခရာႏ၊ ငေါဝ်းမဉ်အုံယေန်ထာꩻခရာႏ၊ ငေါဝ်းမဉ်အုံဒျာႏ တပါꩻလွုမ်ꩻခရာႏ၊ ငေါဝ်းမဉ်အားထွုတ်တရာꩻခရာႏ၊ ငေါဝ်းသီႏလအဝ်ႏခရာႏ၊ ငေါဝ်းသမာႏဓိဟောဝ်ခရာႏ၊ ငေါဝ်းကီႏလေႏသာႏလို့ခရာႏ၊ ငေါဝ်းထွာရဟန္တာႏခရာႏ၊ ငေါဝ်းဆင်ႏချင်ႏတရာꩻခရာႏ"ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအီလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ၊ ထွာအီလသꩻမဉ်အားထွုတ်ငါႏတရာꩻ တတိယအကျောင်ꩻတပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၄။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ "အဝ်ႏကျိုꩻစာꩻပယ်ႏထိုꩻ အကုသိုလ်ႏ၊ အဝ်ႏသောင်ႏသာ မာꩻမွေးကုသိုလ်ႏ၊ မာꩻသေႏသေႏကုသိုလ်ႏ၊ တန်ꩻတဝ်းတဲ့ယဝ်း အွဉ်လွတ်တဝ်းကုသိုလ်ႏ"ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအီလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ ထွာအီသꩻမဉ်အားထွုတ်ငါႏတရာꩻ စတုတ္ထအကျောင်ꩻတပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၅။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ "ပညာႏအဝ်ႏ၊ ထီႏသေအထွာအကုဲင်၊ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏအဝ်ႏ"ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအီလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏတာႏ ထွာအီသꩻမဉ်အားထွုတ်ငါႏတရာꩻ ပဉ္စမအကျောင်ꩻတပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ပေါႏဗွေသွူတွမ်ႏ တရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ ငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻငါထဲင်းဗာႏ တရာꩻလစ်ꩻပါꩻ၊ လစ်ꩻပါꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၆။ အသုဘာ ဘာဝေတဗ္ဗာ ရာဂဿ ပဟာနာယ- ဖေႏကယ်ႏထိုနွောင်ꩻ 'ရာဂ'(လောႏဘꩻ)နဝ်ꩻ အားထွုတ်ဗာႏ 'အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ'၊ ၇။ မေတ္တာ ဘာဝေတဗ္ဗာ ဗျာပါဒဿ ပဟာနာယ- ဖေႏကပယ်ႏနွောင်ꩻ 'ဒေါႏသꩻ'နဝ်ꩻ အားထွုတ်ဗာႏ 'မေတ္တာႏကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ'၊ ၈။ အနိစ္စသညာ ဘာဝေတဗ္ဗာ အသ္မိမာန သမုဂ္ဃါတာယ- ဖေႏကပယ်ႏနွောင်ꩻ 'အသ္မိမာန'နဝ်ꩻ အားထွုတ်ဗာႏ 'အနိစ္စသညာ'နောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ နဝကနိပါတ်၊ သမ္ဗောဓိသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ=[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၁၂)