ထွိုက်တဝ်းဆွတ်ꩻချာ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အပရိဟာနိယသုတ် (ထွိုက်တဝ်းဆွတ်ꩻချာ တန်ႏငါ ဗော့ꩻလွေꩻနိဗ္ဗာန်ႏ)" နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ဗွေႏရဟန်ꩻသီးဖုံႏ တရာꩻနုဲင်းယို- "ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ရဟန်ꩻကဗွေတွမ်ႏ တရာꩻလစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ 'ထွိုက်တဝ်းဆွတ်ꩻချာ၊ တန်ႏငါ ဗော့ꩻလွေꩻနိဗ္ဗာန်ႏ'၊ လစ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ သီလသမ္ပန္နော ဟောတိ- သီႏလအောဝ်ႏ ၂။ ဣန္ဒြိယေသု ဂုတ္တဒွါရော ဟောတိ- ထိန်ꩻဣန္ဒြေႏ ၃။ ဘောဇနေ မတ္တညူ ဟောတိ- ချင်းသွုံꩻဒါႏ ၄။ ဇာဂရိယံ အနုယုတ္တော ဟောတိ- အုံတငွို့တဝ်းထာꩻ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ 'သီႏလအဝ်ႏ'နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲတဲင် သာႏသနာႏကိုယို ရဟန်ꩻနဝ်ꩻ သီႏလအဝ်ႏ၊ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻ ပါတိမောက်တွော့ꩻ ပါတိမောက္ခသံဝရသီႏလအဝ်ႏ၊ အကျင်ꩻဟောဝ်-အုံအောဝ်ႏမဲဉ်ႏ၊ အပဲ့စ်ပေႏတဲ့ယဝ်း မတ်နုဲင်းစွဉ်ႏ ဘေꩻရန်ႏအတန်စား၊ အကျင်ꩻသိက္ခာႏ-ခံႏကုဲင်တဝ်း စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ'သီႏလအဝ်ႏ'နောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၂။ 'ထိန်ꩻဣန္ဒြေႏ'နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲတဲင် ရဲခါꩻအာႏရွုံႏသူပါꩻ၊ ထွိုင်ꩻသဲခါꩻ တခါꩻသူငွါ၊ သာႏသနာႏကိုယို ရဟန်ꩻနဝ်ꩻ ထီႏတွမ်ႏမဲ့တဲ့ (ခိုမူႏ)ယူႏတဝ်း၊ 'တရေꩻငါႏ'ယူႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ 'အဘိဇ္ဈာႏ-တဏှာႏလောႏဘꩻ၊ ထွာတဝ်း'သꩻကို၊ 'တကုဲင်သဲင်တန်'ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဒေါမနဿဒေါႏသꩻ၊ ထွာလꩻတဝ်းသꩻကို၊ ပေါႏထိန်ꩻတဝ်းမဲ့ဣန္ဒြေႏ၊ ပေါႏထွိုင်ꩻသဲခါꩻတဝ်း မဲ့တခါꩻနဝ်ꩻ အကုသိုလ်ႏတရာꩻဖုံႏ နွို့ပြုံႏသော့ꩻလꩻ၊ သꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ နားတခါꩻ၊ နေ့ꩻဖူတခါꩻ၊ ဖြေꩻတခါꩻ၊ နမ်းတခါꩻ၊ သꩻတခါꩻ-အဝ်ႏကုဲင်တခါꩻနဝ်ꩻ ငတ်ꩻငွါတဲ့ ပီပဲ့မဲ့တခါꩻ၊ ထွိုင်ꩻသဲခါꩻဗာႏ၊ ပေါႏတထွိုင်ꩻသဲတဝ်းနဝ်ꩻ အကုသိုလ်ႏတရာꩻဖုံႏ နွို့ပြုံႏသော့ꩻလꩻ သꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၃။ 'ချင်းသွုံꩻဒါႏ'နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲတဲင် ဆင်ႏချင်ႏသွုံꩻဒျာႏ၊ ဖေႏကပြွူႏပြွောင်ႏမွေးတဝ်း၊ ဟို့ꩻခိုးဖေႏကယေန်၊ ဖေႏကအားထွုတ်နွောင်ꩻတရာꩻ၊ ဖေႏကမာꩻနွောင်ꩻ သာႏသနာႏတွော့ꩻ သွုံꩻသော့ꩻဗာႏ အာဟာႏရယို၊ သꩻကိုယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻ သွုံꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၄။ 'အုံတငွို့တဝ်းထာꩻ'နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲတဲင် မွူးယာခိုႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ မွူးဟာခိုႏတဲ့နဝ်ꩻ ထောင်နေးတဖူꩻ တရိုꩻတဝ်း၊ အုံလင်ꩻနေးတရိုꩻတဝ်း နေးတွမ်ႏသတိꩻ အားထွုတ်ဒျာႏတရာꩻ၊ မာꩻကြောင်းစင်ဒျာႏသꩻ၊ အုံတွမ်ႏသတိꩻ၊ ထွိုင်ႏတွမ်ႏသတိꩻ၊ လွေꩻတွမ်ႏသတိꩻ၊ ဗေင်ႏတွမ်ႏသတိꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ အပရိဟာနိယသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၂၈)