ထွိုင်ႏသေဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ကာရဏပါလီသုတ် (ထွိုင်ႏသေဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဝုဲင်ႏစွဉ်ႏဒျာႏ ဗွေႏဘုရာꩻ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- ကာရဏပါလီပုဏ္ဏာꩻနဝ်ꩻ ရီဆွုမ်ႏ 'ပိင်္ဂိယာနီ'ပုဏ္ဏာꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ပိင်္ဂိယာနီဟွေး- မွူးယာခိုႏတိန်ႏတန်ႏတန်ယို နီဗွေႏအဝ်ႏမုဲင်ꩻကိုလွဉ်ဟောင်း" "ခွေသွဉ်း အဝ်ႏဗွေႏဘုရာꩻဂေါတမထျꩻလွဉ်" "ယိုဗွေႏ ပိင်္ဂိယာနီ- ပညာႏထင်ထင်သားကို ဂေါတမယို နီဗွေႏထင်းလိုꩻဒါႏ ပညာႏသားတပါꩻနဲ့" "ဩဗွေႏ ကာရဏပါလီဟွေး- လိုꩻနုဲင်းနီယိုလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻသေနွောင်ꩻနဲ့ လိုꩻနုဲင်းဗွေႏဘုရာꩻ ဂေါတမသူꩻမꩻ သေနွောင်ꩻနောဝ်ꩻသနယ်ဟွေး" "မွေးသွူ ပိင်္ဂိယာနီ- နဝ်ꩻဟ နီဗွေႏမလဲင်ꩻအံႏဖြာႏငါႏ ဂေါတမနဝ်ꩻအီ၊ နီဗွေႏထီႏ အကျိုꩻထူꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နီဗွေႏမလဲင်ꩻ ကေႏညိုႏငါႏ ဂေါတမနောဝ်ꩻဟောင်း" "ဩဗွေႏ ကာရဏပါလီဟွဗး- ၁။ လိုꩻယို ပေါႏအံႏဗာႏကွို့ꩻကွို့ꩻသွူ ထာꩻအံႏအအွီႏသွတ်ꩻသွတ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ထာꩻအံႏလင်နဝ်ꩻ မဉ်အံႏတဝ်းဒွုမ်၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ပေါႏနာႏဗာႏသွူ နီဗွေႏဘုရာꩻတရာꩻတောႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်တရာꩻလင်၊ ဝါႏဒလင်နဝ်ꩻ တမောင်ꩻကော့ꩻတဝ်းဒွုမ်။ ၂။ လိုꩻအာႏဆေ့ꩻ လိုꩻမက်ထာꩻနွိုးနဝ်ꩻ ပေါႏအံႏတဲ့စ်ꩻဗာႏသွူ တမူထီနွိုးနွိုးနဝ်ꩻ လိုႏသော့ꩻထဲင်းတဝ်းဒွုမ်ထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ ပေါႏနာႏဗာႏနီဗွေႏဘုရာꩻတရာꩻနဝ်ꩻ ဟွူန်နွိုးမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ သꩻရေꩻမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ နာႏထဲင်းအလင် လိုႏဒွုမ်နောဝ်ꩻသွူ။ ၃။ စန္ဒကူႏခြုံး အလွီးဟွမ်ဟွမ်နဝ်ꩻ နွုမ်ꩻအထျꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ နွုမ်ꩻအထဝတဲ့နဝ်ꩻ၊ နွုမ်ꩻအနာတဲ့နဝ်ꩻ အလွီးနွုမ်ꩻဟွမ်လွဉ်းလွဉ်း၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻတရာꩻတောႏတဝ်ꩻ နာႏအထျꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ နာႏအထဝတဲ့နဝ်ꩻ၊ နာႏအနာတဲ့နဝ်ꩻ ထွာထာꩻနစ်သက်၊ ထွာထာꩻသꩻရေꩻလွဉ်းလွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ၄။ လိုꩻဆာတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ဆရာႏဒါႏဒါႏ ပေါႏလွမ်ꩻလာꩻတဲ့ ရောႏဂါႏထိုꩻမားစွဉ်ႏ၊ ဆာဒုက္ခဗာႏဒွုမ်ထာꩻ၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ပုထုဇဉ်ႏလိုꩻဆာဖုံႏနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻဖေႏတရာꩻအတွိုင်ꩻ အားထွုတ်တရာꩻ၊ မာꩻကုသိုလ်ႏတွော့ꩻ ထွာလꩻအရိယာႏ၊ ကိလေႏသာႏထာꩻဆာ ထိုꩻမားတငါစွဉ်ႏတဲင် နမ်းငွိုးဗာႏ၊ သꩻရွိုးဗာႏ ဒုက္ခဖုံႏနဝ်ꩻ မော့ꩻဗာႏဒွုမ်နောဝ်ꩻသွူ။ ၅။ လိုꩻလွေꩻထာꩻရွိုးရွိုး-လိုꩻဟို့ꩻခိုးထီနဝ်ꩻ လွေꩻမော့ꩻထီနောင်စွူစွူတဲင် အွꩻဗာႏ၊ လူးဗာႏ၊ ရျူႏသျူးစွဉ်ႏဒျာႏ၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ လွေꩻဗာႏသံသရာႏတဖူꩻဆွာꩻ ပုထုဇဉ်ႏလိုꩻအမျာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လူးဗာႏတရာꩻထီခွꩻ၊ အွꩻဗာႏ နီဗွေႏဘုရာꩻ တရာꩻထီနွိုးတဲင် အရွိုးယေန်စွဉ်ႏဒျာႏ၊ ရျူႏသျူးစွဉ်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ကာမဏပါလီပုဏ္ဏာꩻနဝ်ꩻ ရွစ်စွဉ်ႏဒျာႏ'နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဿ'သွံလဲင်ႏ၊ ဝုဲင်ႏလွေꩻစွဉ်ႏ နီဗွေႏဘုရာꩻသွံခြွိုက်နောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ ကာရဏပါလီသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၀၈)