ဒို့ꩻခါꩻတဝ်းလစ်ꩻမျိုꩻ-ပါꩻရိုꩻဗွုန်ႏတဝ်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အရက္ခေယျသုတ် (ဒို့ꩻခါꩻတဝ်းလစ်ꩻမျိုꩻ ပါꩻရိုꩻဗွုန်ႏတဝ်း သွံစား)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ တဒို့ꩻခါꩻတဝ်း (တရာꩻ)နဝ်ꩻ အဝ်ႏလစ်ꩻမျိုꩻ၊ ပါꩻတရိုꩻဗွုန်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏသွံစား၊ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ တဒို့ꩻခါꩻတဝ်း (တရာꩻ)လစ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနောဝ်ꩻ နမ်းအကျင်ꩻကြောင်းစင်ဒျာႏ 'ခွေထာꩻမာꩻ ကာယဒုစရဲက်ယို ဝင်ꩻဖေႏနေး ကတွမ်ႏသေမွုန်းသွော့' (အွဉ်ႏသꩻ)ဒို့ꩻခါꩻ ကာယဒုစရဲက် တရာꩻယို (ထာꩻမာꩻယွုတ်ညမ်း၊ ငမ်းဝင်ꩻသေယို) တအောဝ်ႏဖိုဖိုတောဝ်း။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၂။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနောဝ်ꩻ ဖြောင်းအကျင်ꩻကြောင်းစင်ဒျာႏ "ခွေထာꩻဒေါ့ꩻ ဝစီဒုစရဲက်ယို ဝင်ꩻဖေႏနေး ကတွမ်ႏသေမွုန်းသွော့'(အွဉ်ႏသꩻ)ဒို့ꩻခါꩻ ဝစီဒုစရဲက်တရာꩻယို (ထာꩻဒေါ့ꩻယွုတ်ညမ်း၊ ငမ်းဝင်ꩻသေယို) တအောဝ်ႏဖိုဖိုတောဝ်း။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၃။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနောဝ်ꩻ သꩻအကျင်ꩻကြောင်းစင်ဒျာႏ 'ခွေထာꩻကျံႏ မနော်ꩻဒုစရဲက်ယို ဝင်ꩻဖေႏနေး ကတွမ်ႏသေမွုန်းသွော့'(အွဉ်ႏသꩻ)ဒို့ꩻခါꩻ မနော်ꩻဒုစရဲက်တရာꩻယို (ထာꩻကျံႏယွုတ်ညမ်း၊ ငမ်းဝင်ꩻသေယို) တအောဝ်ႏဖိုဖိုတောဝ်း။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၄။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနဝ်ꩻ လွူးနမ်းကြောင်းစင်ဒျာႏ၊ 'ခွေလွူးနမ်းတွမ်ႏ ထာꩻမာႏယို ဝင်ꩻဖေႏနေးကတတွမ်ႏသေမွုန်းသွော့'(အွဉ်ႏသꩻ)ဒို့ꩻခါꩻ မိစ္ဆာဇီဝတရာꩻယို (နေးတွမ်ႏထာꩻတရာꩻတဝ်း လွူးအီနမ်း၊ ငမ်းဝင်ꩻသေယို) တအောဝ်ႏဖိုတောဝ်းလာꩻလာꩻ၊ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ တဒို့ꩻခါꩻတဝ်း တရာꩻလစ်ꩻမျိုꩻ ကရိုꩻနောဝ်ꩻ နောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ပါꩻတရိုꩻဗွုန်ႏတဝ်း (ပါꩻတထေင်ဗွုန်ႏတဝ်း) ဗွေႏစောဝ်းဘုရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသွံစား၊ သွံစားကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻခါꩻ ဟောဝ်ဟောဝ်ဒါႏဒါႏဒျာႏတရာꩻ၊ 'ကွပ်အကျောင်ꩻနုဲင်းယိုတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ လိုꩻဟော်ꩻတရာꩻ ဟောဝ်ဟောဝ်ဒါႏဒါႏမွေးတဝ်း' ငေါဝ်းထေင်ချာခွေ နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ရဟန်ꩻတဲ့ယောဝ်း၊ ပုဏ္ဏာꩻတဲ့ယဝ်း၊ လူꩻတဲ့ယဝ်း၊ မာရ်နတ်(ခွန်သုံ)တဲ့ယဝ်း၊ ဗျဟ္မာႏတဲ့ယဝ်း၊ လောကကိုယို ပါꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း ဒေါ့ꩻဗွုန်ႏတဝ်းတဖြာꩻဖြာꩻ။ ၂။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻဒျာႏတရာꩻ တွိုႏအီနိဗ္ဗာန်ႏ၊ 'ပွိုးအကျောင်ꩻ နုဲင်းယိုတွော့ꩻ နီဗွေႏကဟော်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ တတွိုႏအီတဝ်းနိဗ္ဗာန်ႏ'လောကကိုယို ပါꩻရိုꩻဗွုန်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ အဲဉ်ထဝ်းတဖြာꩻဖြာꩻ။ ၃။ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ ကဟော်ꩻအတွိုင်ꩻ ကံကျင်ꩻလွောက်ꩻနာႏ၊ ကထွာရဟန္တာႏ၊ အောဝ်ႏဗောႏဗာႏထာꩻ၊ 'ကွပ်ပွိုးအကျောင်ꩻ နုဲင်းယိုတဲင်တွော့ꩻ နီဗွေႏကဟော်ꩻအတွိုင်ꩻ ကံကျင်ꩻလွောက်ꩻနာႏ-ထွာရဟန္တာႏအဲဉ်ထဝ်း' လောကကိုယို ပါꩻရိုꩻဗွုန်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ အဲဉ်ထဝ်းတဖြာꩻဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ သတ္တနိပါတ်၊ အရက္ခေယျသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၆၄)