နာႏဗာႏတရာꩻ သံႏဝေဂ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"တိံသမတ္တသုတ် (နာႏဗာႏတရာꩻ သံႏဝေဂ-ထွာလွရဟန္တာႏ)"

နီဗွေႏဘုရာꩻအဝ်ႏအုံ ရာႏဇဂျိုဟ်ႏခမ်း၊ ကျောင်ꩻဝေဠုဝွန်ႏကိုအတွင်ꩻ ပါဝေယျကခမ်းသား ရဟန်ꩻအပါꩻသွံဆီဖုံႏနဝ်ꩻ- - သဗ္ဗေ အာရညိကာ - အုံဒျာႏတခြာကိုဖုံႏလွဉ်းလွဉ်း၊ - သဗ္ဗေ ပိဏ္ဍပါတိကာ - တွုံꩻနေးဒျာႏသွမ်ꩻဖုံႏလွဉ်းလွဉ်း၊ - သဗ္ဗေ ပံသုကူလိကာ - ဗုဲင်ဒျာႏသင်္ကန်ꩻ ပံသုကူႏဖုံႏလွဉ်းလွဉ်း၊ - သဗ္ဗေ တေစီဝရိကာ - အီသင်္ကန်ꩻသွံဖွူꩻလွုမ်ꩻဖုံႏလွဉ်းလွဉ်း၊ - သဗ္ဗေ သသံယောဇနာ- သံယောဇဉ်ႏအဝ်ႏနေကဖုံႏလွဉ်းလွဉ်း၊ ဝွေꩻဗွေႏသီး အပါꩻသွံဆီ လွဉ်ကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏ ဝုဲင်ႏနီဗွေႏဘုရာꩻထွူခါ နီဗွေႏဘုရာꩻရီနုဲင်းယို- "ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- 'သေတဝ်း-အဝိဇ္ဇာႏ၊ မဉ်လꩻ-တဏှာႏ' ဝွဋ်ရွီးနဝ်ꩻနီပါꩻ အဝ်ႏစွိုင်ခါꩻတဲင် အဝ်ႏဘဝယို လွေꩻဘဝသူꩻ၊ အဝ်ႏဘဝသူꩻ လွဉ်ဘဝယို၊ တရာꩻသံယောဇဉ်ႏ အဝ်ႏစွိုင်တဉ်ႏခါꩻ (နုဲင်းပါꩻလမ်းဖိုးနဝ်ꩻ)တဲင် တဝေ့ꩻတပန်ႏ ဗူႏဗွန်ချာငါ၊ ကထွာလွဉ်ဒါႏ သံႏသရာႏအစ (အထျꩻ)သူꩻနဝ်ꩻ သေထွꩻတဝ်းဒွုမ်၊ ညမရမကငါႏလဲဉ်း၊ ကညမရမကငါႏ သံသရာႏအကို 'သီဖုံႏယိုကတူႏ-ပါꩻဖဲ့ဟူႏ'ထိုꩻတဲင်- - ယံ ဝေါ သီသစ္ဆိန္နာနံ လောဟိတံ ပဂ္ဃရိတံ- သီကတူႏတကြွီႏ၊ သီငွဉ်ꩻသွီႏနဝ်ꩻ - - ကတမံ နုခေါ ဗဟုတရံ၊ စတူသု မဟာသမုဒ္ဒေသု ဥဒကံ- တွမ်ႏထီလစ်ꩻသမုဒ္ဒရာႏနဝ်ꩻ ခꩻမုဲင်ꩻအာဟောင်း - ဧတဒေဝ ဘန္တေ ဗဟုတရံ- "နီသွဉ်းသီး ငွဉ်ꩻသွီႏနဝ်ꩻ အာလဲဉ်းက ထီလစ်ꩻသမုဒ္ဒရာႏ ဗွေႏဩ" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- - ဂေါဘူတာနံ သီသိစ္ဆိန္နာနံ လောဟိတံ ပဂ္ဃရိတံ- "သီကထွာဖိုးတွင်ꩻ ဝင်ꩻကသွို့ꩻ သီငွဉ်ꩻသွီႏဖုံႏ - မဟိံသဘူတာနံ သီသိစ္ဆိန္နာနံ လောဟိတံ ပဂ္ဃရိတံ- 'သီကထွာပနားတွင်ꩻ ဝင်ꩻကသွို့ꩻ သီငွဉ်ꩻသွီႏဖုံႏ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- သီကထွာဗဲတွင်ꩻ၊ သီကထွာချို့ꩻတွင်ꩻ၊ သီကထွာဆျာတွင်ꩻ၊ သီကထွာထော့ꩻတွင်ꩻ၊ သီကထွာစွန်တွင်ꩻ-စတဲင်ကထွာနဲင်းနဝ်ꩻတွင်ꩻ ဝင်ꩻကသွို့ꩻ သီငွဉ်ꩻသွီႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏအာတန်နေက၊ 'သီငွဉ်ꩻသွီႏနဝ်ꩻဖုံႏတဲ့ အာလဲဉ်းက ထီလစ်ꩻသမုဒ္ဒရာႏနေနေ'၊ ထီလစ်ꩻသမုဒ္ဒရာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆေ့ꩻနေက၊ ထွာလိုꩻဘဝ၊ ထွာတိရစ္ဆာန်ႏဘဝ၊ ကမော့ꩻထာꩻဒုက္ခ ဝင်ꩻကသွို့ꩻငွဉ်ꩻသွီႏ၊ ဝင်ꩻကထောင်းတို ငွဉ်ꩻသွီႏဖုံႏနဝ်ꩻ အာလဲဉ်းက ထီလစ်ꩻသမုဒ္ဒရာႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ"စတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻ ဟော်ꩻဖေႏ တရာꩻသံႏဝွေႏဂ နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ထွာလို့စွဉ်ႏ ရဟန္တာႏနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိ၊ တိံသမတ္တသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၇၄)
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)