နောင်ကာꩻပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နောင်ကာꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻယို ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး ထာꩻယုမ်းအံႏမု ဖေႏကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ကေပ်ꩻကောက်ꩻရွဉ်ပျဿနာႏယို ဘောလုံးပွယ်ꩻကောႏမတီႏ အဝ်ႏလိုႏထူႏရေꩻခြေင်းဖေႏ" ဟန်ႏသနီꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းကီ ခမ်းတွိုင်ꩻထီတွိုင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ထာꩻခုမ်ပဆေိုးကရိုꩻယို ခမ်းသားထီသားသီး သꩻခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻတာႏ၊ နမ်းခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻအတာႏ ထွာအရေꩻတန်မွေးငါႏ အခန်ꩻကဏ္ဍတဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထာꩻခုမ်ပဆိုးယို ခုမ်ပဆိုးနယ်ꩻ အဝ်ႏအစွိုးစွိုးအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ထွာအဝ်ႏအစွိုးအမျိုꩻ စုမ်ႏငါႏနဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻခုမ်ပဆိုးအကို တပတ်ꩻဘောလုံး ထာꩻခုမ်ပဆိုးအနယ်ꩻယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻ ထွာပရိသတ်သီး ထာꩻဖေႏအာႏအသန်သွတ်ꩻ၊ လိုꩻသီးသꩻဝင်ႏစာꩻအအာသွတ်ꩻ ထာꩻခုမ်ပဆိုးနယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် တပတ်ꩻဘောလုံး ထာꩻခုမ်ပဆိုးယို ကမ္ဘာႏဖလားပွယ်ꩻဖိုင်ႏ၊ တွိုက်အဖြုံႏအလွောက်ꩻ ဖလားပွယ်ꩻဖိုင်ႏ၊ ခမ်းထီအရန်းဖလားပွယ်ꩻဖိုင်ႏ၊ ခမ်းနယ်ႏအရန်းဖလားပွယ်ꩻဖိုင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏအရန်းဖလားပွယ်ꩻဖိုင်ႏ-စစွဉ်ႏ တလာထွူတလာ၊ တနေင်ႏခေါပ်ထွူတနေင်ႏနဝ်ꩻ တခမ်းထွူတခမ်း၊ တထွောင်းထွူတထွောင်း ဘောလုံးဖလားပွယ်ꩻအဝ်ႏလွေꩻနဝ်ꩻသွူ။ တပတ်ꩻဘောလုံး ထာꩻခုမ်ပဆိုးယို ကမ္ဘာႏလောင်းပရိသတ်သီး သꩻဝင်ႏစာꩻလွဉ်အာမွေးငါႏနဝ်ꩻမꩻ ခမ်းထီကဲဉ်းအာအာကိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါလွဉ်နေးတောမ်ႏ စီꩻပွါꩻရေꩻစူတန်သားသီးဖိုင်ႏ၊ စီꩻပွါꩻအစုအဗူႏသားဖိုင်ႏ၊ ကလပ်ဘောလုံးပွယ်ꩻဖိုင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းကထွာဒါႏ ကမ္ဘာႏလောင်းမိဉ်ꩻတန် ပရီးမီးယားလိပ်၊ လာလီဂါလိပ်ပွယ်ꩻကို ကနွို့ဒါႏအစွိုꩻဖိုင်ႏယို ကခုမ်အစွိုꩻသားနဝ်ꩻ ကဟဲ့ꩻလိုꩻတပတ်ꩻသားယို ခတ်ꩻတောမ်ႏရွဉ်၊ ဘောလုံးပွယ်ꩻတဲ့ စာအံႏတောမ်ႏရွဉ်နဝ်ꩻမꩻ ပတ်ꩻဘော်လုံး ထာꩻခုမ်ပဆိုးယို လိုꩻသီးခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻအတာႏလုမ်ꩻ တကာႏတဝ်းဒွုမ်၊ လိုꩻသီးဖိုင်ႏနဝ်ꩻ မာꩻလွဉ်အီပါစွဉ်ႏ စီꩻပွါꩻရေꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကောကထွာ တပတ်ꩻဘောလုံးသားဖိုင်ႏတဲ့ တပတ်ꩻဘောလုံးတွော့ꩻ လွူးအီနမ်းလွူးအီပိုမာ၊ ကောကချံꩻသာႏအီသားတဲ့ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗွိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မြန်မာခမ်းထီကိုယိုတဲ့ ဟန်ႏသနီꩻနဝ်ꩻ မြန်မာခမ်းထီအရန်း၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိပ်ဘောလုံးပွယ်ꩻယို အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိတ်ပွယ်ꩻကို ကနွို့တပတ်ꩻဒါႏ အစွိုꩻဖိုင်ႏယို ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ နမ်းခြောင်ꩻတင်ဖေႏ ခမ်းနယ်ႏတောမ်ႏတွိုင်ႏမိဉ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ တပတ်ꩻဒျာႏတောမ်ႏဒေႏသနယ်ႏမိဉ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ နမ်းခြောင်ꩻတင်ဖေႏခန်းနုဲင်းမုဲင်ꩻတယဝ်း ကတယ်ႏထောင်ႏဘောလုံးအစွိုꩻယို ထွာဒျာႏစီꩻပွါꩻရေꩻသား မာꩻစီꩻပွါꩻရေꩻအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ ကခတ်ꩻလိုꩻပတ်ꩻဘောလုံးသားတဲ့ ဖြေꩻတောမ်ႏရွဉ်၊ ကတယ်ႏဆို့ꩻဘောလုံးကွင်ꩻတဲ့ ဖြေꩻထူႏဗာႏတောမ်ႏရွဉ်၊ ကလွူးလိုꩻအံႏအွꩻတာႏ၊ အခြွိုင်းလိုꩻခေါမ်ꩻလာꩻခင်ႏဖါႏ ရင်ꩻဗာႏရွဉ်လွဉ်းလွဉ်းနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ရွဉ်အဝ်ႏအထွူ၊ စီꩻပွါꩻရေꩻအဝ်ႏအထွူမꩻ ဝင်ႏတယ်ႏထောင်ႏ ဘောလုံးအစွိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မြန်မာနေရှင်နယ်လိပ် ဘောလုံးပွယ်ꩻတန်အဝ်ႏတွော့ꩻ ကအဝ်ႏတပတ်ꩻဒါႏ နယ်ႏအဒဝ်ႏဒဝ်ႏ၊ အစွိုꩻအဒဝ်ႏဒဝ်ႏဖိုင်ႏယို ဝွန်ႏထွူတွန်ႏလောမ်ꩻ ဝင်ꩻတဖေႏဒုက္ခတဝ်း မြန်မာခမ်းသားနဝ်ꩻသွူ၊ အစိုႏရ စွဲးကမ်းဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တမွေးတဝ်းသွူ၊ ဝင်ꩻမာꩻထာꩻမာꩻယို ရွဉ်ဖျင်ဆင်အဝ်ႏအထွူ၊ စီꩻပွါꩻအလꩻအဝ်ႏအထွူမꩻ ဝင်ꩻမာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မိဉ်းမာꩻသွူလဲ့ ရွဉ်စီꩻပွါꩻအီႏလꩻသော့ꩻနွောင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ညဆွာꩻတဉ်ႏခွေါင် ဖေႏကမာꩻနွောင်ꩻတဝ်ꩻ ရွဉ်တရံႏ အီႏထိန်ꩻရောမ်ဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ-စတဲင်ယို ဝင်ꩻမာꩻဖျင်ဆင်ခါꩻနေးဟဝ်ဟဝ်၊ ဝင်ꩻထွို့ꩻခါꩻနေးအတာႏဆွာꩻ အစီႏစဲဉ်ႏဟဝ်ဟဝ်နဝ်ꩻထွူမꩻ ဝင်ꩻမာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဗွိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး ပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုယိုလဲ့ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ဘောလုံးဖလားပွယ်ꩻနဝ်ꩻ စုမ်ႏနေင်ႏနေင်ႏ အဝ်ႏမာꩻလွေꩻ ကျောက်တလုံꩻဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ နောင်ကာꩻဒုံကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ကအွဉ်မာꩻနဝ်ꩻ ထွို့ꩻလွေꩻနေး ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻကောႏမတီႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကမာꩻလွဉ် ဗꩻဟန်ႏနေင်ႏ ၂၀၁၇-ဗာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏမာꩻလꩻလဲဉ်း ၁၈-လဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ တယ်ႏကမာꩻစခါကာႏ ဗꩻလွဉ်ဟန်ႏသနီꩻ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ ဘောလုံးပွယ်ꩻနောင်ကာꩻတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအလောင်း ကအဝ်ႏကေပ်ꩻကောက်ꩻရွဉ်ယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻကောႏမတီႏအနေႏ တထွဉ်ႏကေပ်ꩻဗာႏတဝ်း-ကောႏမတီႏစွိုꩻသား အဝ်ႏရိုꩻဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအခါႏ စုမ်ႏနေင်ႏနေင်ႏ အဝ်ႏကေပ်ꩻအဝ်ႏကောက်ꩻရွဉ်ယို အဝ်ႏထွာစွူစွူဒျာႏသွူ၊ အနာလွို ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအခါႏ ကအဝ်ႏထွာဒါႏ ကေပ်ꩻကောက်ꩻရွဉ်ယို ထွာစွဉ်ႏဒျာႏ ထာꩻထူႏတာႏဝွန်ႏ ထာꩻခံႏတာႏဝွန်ႏတအဝ်ႏတဝ်း ကေပ်ꩻကောက်ꩻရွဉ်ပွယ်ꩻတဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻကို ခမ်းသားအခါႏ မိဉ်ꩻဖေႏကကုဲင်ဗာႏမွုန်း၊ ခမ်းသားသီး ထာꩻယုမ်းအံႏမု ဖေႏကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ပွယ်ꩻကောႏမတီႏအနေႏ အဝ်ႏလိုႏထေနေးလိတ်၊ ဘောလုံးအစွိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း မိဉ်ႏနွို့ခေး ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဖလားပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ကေပ်ꩻကောက်ꩻနေးဗာႏတဝ်း ခမ်းသားရွဉ်၊ တောမ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻအာႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ တောဝ်ႏကဝါႏသနာႏသား စုရောမ်အာႏတဲ့နဝ်ꩻ နွို့ခေးဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဖလားတွော့ꩻ ကေပ်ꩻကောက်ꩻအီရွဉ် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအခါႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏလွဉ်နဝ်ꩻလဲ့ ကထွာပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ဘောလုံးပွယ်ꩻကောႏမတီႏအနေႏ အဝ်ႏလိုႏထူႏတာႏဝွန်ႏ၊ အဝ်ႏလိုႏထူႏရေꩻခြေင်းခြေင်းဖေႏငါႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻကောႏမတီႏသီး ကမာꩻလွဉ်ဖေႏ ဘောလုံးပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ပွယ်ꩻကောႏမတီႏအနေႏ တထွဉ်ႏကေပ်ꩻကောက်ꩻဗာႏတဝ်းရွဉ် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးအလောင်းလဲ့ ကောပ်ဘောလုံးပွယ်ꩻတဲင် ကအဝ်ႏကေပ်ꩻကောက်ꩻဒါႏရွဉ် ပျဿနာႏယို ကောႏမတီႏအဝ်ႏလိုႏထူႏရေꩻချာဖေႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကောႏမတီႏတဲ့ မိဉ်းအဝ်ႏရိုꩻဗော့ꩻ "နီတထွဉ်ႏကေပ်ꩻဗာႏတဝ်း၊ တောမ်ႏနီတဆဲင်ႏတဝ်း"နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻစွဉ်ႏ ထာꩻထူႏတာႏဝွန်ႏ၊ ထာꩻခံႏတာႏဝွန်ႏ တအဲဉ်ထဝ်းငါႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻကောႏမတီႏသီး ကအွဉ်မာꩻလွေꩻ စွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻယိုဆချာ ကထွာကုဲင်လွဉ်ဒါႏ ပျဿနာႏဖိုင်ႏယို အဝ်ႏလိုႏထွားချာ၊ ထူႏတာႏဝွန်ႏချာဖေႏငါႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်းတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻပျုတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဖလား ဘောလုံးပွယ်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻဗꩻချာ လိုꩻကျင်ꩻကုဲင်သား၊ လွောက်ꩻအံႏအဂတိသား အာလွဉ်အီဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ ဘောလုံးအစွိုꩻနဝ်ꩻ မိဉ်တယ်ႏထောင်ႏလဲ့ တွိုႏရွဉ်နဝ်ꩻ ထေတဝ်း၊ ကေပ်ꩻကောက်ꩻစူꩻယိုꩻဒျာႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးအလောင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ဟန်ႏသနီꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းကအဝ်ႏဒါႏ ဘော်လုံးအစွိုꩻဖိုင်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိပ်ကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဘောလုံးအစွိုꩻဖိုင်ႏတဲ့နဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏဒျာႏ တောမ်ႏနမ်းရွဉ်ဖိုင်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကေပ်ꩻကောက်ꩻခမ်းသားထီသားရွဉ်တွော့ꩻ တယ်ႏထောင်ႏအီဘောလုံးအစွိုꩻနယ်ꩻ အနယ်ꩻတမွေးတဝ်းငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထွာဒျာႏ ဖေႏခမ်းသားဝွန်ႏထွူႏဝွန်ႏလောမ်၊ ဖေႏခမ်းသားထာꩻဒုက္ခနဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်လိုꩻကျင်ꩻကုဲင်သား၊ လွောက်ꩻအံႏအဂတိသားဖိုင်ႏ မာꩻသုင်ꩻလွဲꩻအံႏထာꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဘောလုံးပွယ်ꩻ မိဉ်ꩻကုဲင်ထိုꩻအီဒါႏ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး ထာꩻယုမ်းအံႏကုဲင်အီဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻချာ မိဉ်းအီႏမာꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအရေꩻ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအရေꩻ တစွိုးစွိုးလဲ့ အွဉ်ငါသားအလောင်း ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး ထာꩻယုမ်းအံႏမုဖိုင်ႏ ကုဲင်ထိုꩻအီတငါငါဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ထာꩻလွူမ်ꩻခုမ်ပဆိုးပွယ်ꩻ မိဉ်းအဝ်ႏအာနဝ်ꩻ ကထွာလိုꩻယွဲးသီးအတာႏ ကောပ်ဝါႏသနာႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကောပ်ထာꩻပျောႏတဲ့နဝ်ꩻ သꩻဝင်ႏစာꩻ အဝ်ႏဗွို့ꩻလွဉ်ထာꩻခုမ်ပဆိုးဖဲ့ꩻတဲင် ကထွာဒါႏနုဲင်းထာꩻကျင်ꩻကုဲင်အီဒါႏ သုင်ꩻဖေင်ꩻဖင်ꩻဖိုင်ႏ၊ ဆွဉ်းယာလိတ်ဖိုင်ႏ၊ အွꩻဒေါဝ်ထီသူႏရာႏဖိုင်ႏဖဲ့ꩻယို သꩻဗွို့ꩻဆေ့ꩻယောမ်ꩻအီနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ဗွောင်ဖေႏအာနွောင်ꩻ ထာꩻခုမ်ပဆိုးပွယ်ꩻ အကျိုꩻတရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ ထာꩻခုမ်ပဆိုးပွယ်ꩻတဲ့ ဖေႏကဗွောင်အာအာနွောင်ꩻဗာႏဒျာႏ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအတာႏတဲ့ ဖေႏထွူႏအီ ဖေႏကထွာဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻလွေꩻ တောမ်ႏအနယ်ꩻရော့ꩻရော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၅)၊ အစဲဉ်ႏ(၄၆)