မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အစွူႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍‍‍‍

The international pictogram for poisonous substances. The skull and crossbones has long been a standard symbol for poison.

အစွူႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အံႏသော့ꩻဗာႏဖြောင်းကိုလဲ့တရိုꩻတဝ်း၊ တရေ့ꩻနွုမ်ꩻဗာႏတွမ်ႏ နေ့ဖူလဲ့တရိုꩻတဝ်း၊ ဗာႏခွေါင်းပီယာႏတွော့ꩻ နွို့လင်ꩻသော့ꩻနမ်းကိုလဲ့တရိုꩻတဝ်း အမာꩻဆော့ဆာ၊ အမာꩻမွန်ꩻ၊ အမာꩻသီဒါႏ သꩻသားသတ္တဝါႏတဲင် ဝင်ꩻဟဲ့ꩻအစွူႏသွူ။ မီႏမော့ꩻအအွိုအဆာ၊ မီႏထွာတစွိုးတမျိုꩻခိန်ႏ နီနာꩻဖုံႏ ကအဝ်ႏသွုံꩻစွယ်ꩻအံႏအွꩻသေႏသေႏဒါႏ တသီႏဖုံႏအကိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဖောႏသော့ꩻပါ အစွူႏဖုံႏတဲင်တွော့ꩻ မီႏအံႏအာလွဉ်ꩻထာꩻနဝ်ꩻ ထွာဒါႏအစွူႏ၊ အစွူႏထင်ႏဒါႏလိုꩻသွူ။ တသီႏတမျိုꩻမျိုꩻယို ဝင်ꩻကဖောႏစခိန်ႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဖောႏသော့ꩻပါ လိုꩻရိုꩻရိုꩻတဖြာꩻအတာႏ အစွူႏပမာႏဏတဲင် လိုꩻသွီႏအာႏပေႏဖုံႏ၊ လိုꩻပေႏဖုံႏ မီႏလွေꩻသွုံꩻစွယ်ꩻအံႏအွꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻခုခံႏအာႏသူꩻ တနွောင်ꩻလꩻဒွုမ် တသီႏကိုကပါဒါႏ အစွူႏအာႏနဝ်ꩻတဲင် ထွာအီဒါႏအန္တရာယ်ႏသွူ။ သွုံꩻစွယ်ꩻအံႏအွꩻဗာႏ အစွူႏတဲင် အစွူႏထင်ႏတွော့ꩻ ကခံႏစာꩻဗာႏဒါႏ ထာꩻဆာဝွေꩻဒနာႏယို ဖေႏနေးကဟဝ်ချာ၊ ဖေႏနေးကသက်သာႏချာတဲင် ကကုꩻလွမ်ꩻလာꩻအီဒါႏ တသီႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻတသီႏဖြေႏအစွူႏ အန်တီတော့သဉ် နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။