မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ:အဓိကလိတ်မဲ့ငါ

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

Hi! Thank you for your work on the Pa'O Wikipedia Incubator and in translatewiki localization. For proper configuration of the language in MediaWiki, I'll also need namespace names in Pa'O. You can read more information about it on these pages:

  1. translatewiki:Translating:MediaWiki#Translating namespace names
  2. translatewiki:Translating:MediaWiki/Basic glossary

Just fill this table:

English Name Pa'O translations
Media မီဒီယာ
Special တဲးဝါး
Talk အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
User ကေားသုင်ꩻသား
User talk ကေားသုင်ꩻသား အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Wikipedia talk ဝီခီပီးဒီးယား အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
File ဖုဲင်
File talk ဖုဲင် အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
MediaWiki မီဒီယာဝီခီ
MediaWiki talk မီဒီယာဝီခီ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Template တမ်းပလေက်
Template talk တမ်းပလေက် အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Help စွဲးကမ်းကို
Help talk စွဲးကမ်းကို အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Category ကဏ္ဍ
Category talk ကဏ္ဍ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Module မော်ဈူး
Module talk မော်ဈူး အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Gadget ကိရိယာႏ
Gadget talk ကိရိယာႏ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Gadget definition ကိရိယာႏ အဓိပ္ပာယ်ႏ
Gadget definition talk ကိရိယာႏ အဓိပ္ပာယ်ႏ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Page လိတ်မဲ့ငါ
Page talk လိတ်မဲ့ငါ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ
Index ဟော်ꩻထွားရီးတာႏ
Index talk ဟော်ꩻထွားရီးတာႏ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ

Thank you!

@KhunMyoe, @Khun Kt Amir E. Aharoni (talk) 17:17, 2 June 2022 (UTC)

Hi @Khun Kt, thanks for the quick reply!
Can you please check that these are correct:
  • "Help" and "Help talk": The word for "Help" is different.
  • "Module talk": It looks identical to "Module". Amir E. Aharoni (talk) 21:02, 2 June 2022 (UTC)
Sorry!
I'll check & edit it again.
Thanks. Khun Kt (talk) 04:38, 3 June 2022 (UTC)
Thank you! Amir E. Aharoni (talk) 08:28, 3 June 2022 (UTC)