ဥပဇ္ဈာယ်ႏဟဲ့ꩻလွေꩻအတပဲ့ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥပဇ္ဈာယသုတ် (ဥပဇ္ဈာယ်ႏဟဲ့ꩻလွေꩻ အတပဲ့ꩻ ဘုရာꩻထျꩻ၊ အတပဲ့ꩻ ထွာလꩻစွဉ်ႏရဟန္တာႏ)" မော့ꩻနဝ်ꩻခါ- ရဟန်ꩻတပါꩻနဝ်ꩻ လွေꩻထေ့အဥပဇ္ဈာယ်ႏဆရာႏထျꩻ၊ လောဝ်းအဆရာႏနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ဆရာႏဗွေႏဩ- ခွေသွဉ်းနမ်းနောဝ်ꩻ ထွူႏဆွို့တန်၊ လစ်ꩻဖဲ့ꩻသွစ်ꩻနား ထွားလွေꩻယူႏလွေꩻတဲ့ တဖြောင်တဝ်း၊ အားထွုတ်တရာꩻတဲ့ တထီႏတဝ်းတရာꩻ၊ လွꩻမွိုင်းဒျာႏ၊ တခေင်ꩻမွိုင်းဒျာႏထာꩻ၊ တပျောႏတဝ်းတဲ့ အားထွုတ်နွိုင်ႏဗာႏတရာꩻ၊ ခွေယို အလွိုးတလꩻနွောင်ꩻတဝ်းတရာꩻ ခွေသွဉ်းယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻ ဗွေႏဩ" အဆရာႏဟဲ့ꩻလွေꩻ ဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ၊ လောဝ်းနယ်လို့လို့ ဗွေႏဘုရာꩻ၊ အတပဲ့ꩻ ကလောဝ်းအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "ရဟန်ꩻဟွေး- ပေါႏတထိန်ꩻတဝ်းဣန္ဒြေႏ၊ ပေါႏသွုံꩻတမွိုꩻ အာဟာႏရ၊ ပေါႏအုံလွꩻလိꩻထာꩻ၊ ပေါႏတမာꩻတဝ်းကုသိုလ်ႏ၊ ပေါႏတလိုႏတဝ်း ဗောဓိပက္ခိယတရာꩻနဝ်ꩻ နမ်းထွူႏဆွို့၊ ယူႏထာꩻတဖြောင်တဝ်း၊ တလꩻတဝ်းတရာꩻ၊ လွꩻမွိုင်း တခေင်ꩻမွိုင်းထာꩻ၊ ပျောႏတဝ်း၊ ကျင်ꩻနွိုင်ႏနင်ႏနေးတဲင် ထင်းဒျာႏလꩻနွောင်ꩻတဝ်းတရာꩻ။ ရဟန်ꩻဟွေး- 'ထိန်ꩻဟောဝ်ဟောဝ်ကဣန္ဒြေႏ၊ အားထွုတ်မွေးမွေးသွော့တရာꩻ၊ အာဟာႏရတဲ့ ချင်းသွုံꩻလုဲင်း၊ လွꩻမွုန်းလာꩻလာꩻ၊ မာꩻသွော့ကုသိုလ်ႏဟုဲင်း"ဗွေႏဘုရာꩻဆွုံꩻမꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တပါꩻတန်ဒျာႏ လွေꩻအုံခင်ႏလမ်း ယေန်ယေန်တေ့ꩻတေ့ꩻကို ကျိုꩻစာꩻမွေးမွေး၊ အွဉ်ႏဟောဝ်ဟောဝ်သတိꩻ၊ အွဉ်ႏသꩻစွူစွူ၊ မဉ်လꩻမွေးမွေး မဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏတဲင် အားထွုတ်မွေးစွဉ်ႏဒျာႏ (ဝိပဿနာႏ)တရာꩻ။ ထိန်ꩻခါꩻမဲ့ဣန္ဒြေႏ၊ (ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏမဲ့ ခံႏထွားတဝ်းအကုသိုလ်ႏ)၊ အဝ်ႏကုဲင်နားဣန္ဒြေႏ၊ နေ့ꩻဖူဣန္ဒြေႏ၊ ဖြေꩻဣန္ဒြေႏ၊ နမ်းဣန္ဒြေႏ-ဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ ထိန်ꩻတဲပ်တဲ့ခါꩻ၊ နေးတွမ်ႏဗောဓိပက္ခိယတရာꩻ မဂ္ဂင်ႏသွစ်ꩻပါꩻတဲင် အားထွုတ်မွေးတရာꩻတွော့ꩻ ထွာစွဉ်ႏရဟန္တာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻဗွေႏယိုနဝ်ꩻ "ဗုဒ္ဓဝေနေယျပုဂ္ဂလ-ဘုရာꩻချွစ်မꩻ လꩻနွောင်ꩻတရာꩻ"တဲင် နာႏဗွေႏဘုရာꩻ အဆွုံꩻအမꩻတွော့ꩻ ထွိုင်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ လꩻမွေးစွဉ်ႏတရာꩻ၊ ထွာစွဉ်ႏရဟန္တာႏ၊ ခန္ဓာႏဖေ့ငီမ်ꩻ၊ ရုပ်နာမ်ႏသီမ်ꩻလꩻ၊ ခွꩻကဒဲ့ꩻရျူႏသျူးထိုꩻစွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ ဥပဇ္ဈာယသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၈၇)