ဥပမာႏဗွန်ပီ-လိုꩻထဲ့ထီ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥဒကူပမသုတ် (ဥပမာႏဗွန်ပီ-လိုꩻထဲ့ထီ)"

ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဥပမာႏဗွန်ပီ လိုꩻထဲ့ထီနဝ်ꩻ အဝ်ႏနွုတ်ꩻမျိုꩻ၊ နွုတ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ-

  • ၁။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ပေါႏထဲ့ထီ (တလဲင်ႏ)တဲ့ ပေါ်ချာတဝ်းဒွုမ်၊ ဗိမ်တငါထိုꩻစွဥ်ႏ။

အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ- လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ခွုမ်ထူႏမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲင် မာꩻဒျာႏအကုသိုလ်ႏလွုမ်ꩻတွော့ꩻ ဝွေꩻတိန်ႏသီနဝ်ꩻ လင်ꩻထဲ့ငါးရုဲင်ꩻ၊ ပေါ်ချာဒွုမ်၊ ဖျော်ချာဒွုမ်လိုꩻခမ်း၊ ဗီမ်တငါထိုꩻစွဥ်ႏ ငါးရုဲင်ꩻခမ်းသူꩻသွူ။

  • ၂။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ လင်ꩻထဲ့ထီ၊ ပေါ်ချာဆောင်းတဆင်ႏ၊ သမ်းဗိမ်ချာထိုꩻယင်းဒျာႏႏ

အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ- လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ (အဝ်ႏငါးရုဲင်ꩻခမ်း လွစ်ထန်ႏ) သဲင်ꩻထွာလိုꩻ ကုသိုလ်ႏအလောင်း 'သဒ္ဓါႏ၊ ဟရီ၊ ဩတ္တပ္ပ၊ ဝီရိယ၊ ပညာႏ' သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻ ပေါႏဆောင်းတဲင် လောႏမာꩻခန်းကုသိုလ်ႏ၊ ဝွေꩻတရꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သမ်းတတဥ်ႏခြွော့တဝ်း၊ ဆွုတ်ယွုတ်ထိုꩻမားချာ၊ (မာꩻတောအကုသိုလ်ႏ၊ အကုသိုလ်ႏအာႏတလာ၊ ကုသိုလ်ႏအာႏဆေ့ꩻ) တွော့ꩻ ဝွေꩻစိန်ႏသီနဝ်ꩻ ထဲ့ချာဒျာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ (ပေါႏဆောင်း-ဗီမ်ချာ)နောဝ်ꩻသွူ။

  • ၃။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ထဲ့ထီပေါ်ချာ၊ ဗိမ်ချာတဝ်း၊ အဝ်ႏပေါ်ထီတခိုႏ၊ ယားလွေꩻတဝ်းဖင်ႏထျꩻ။

အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ သဲင်ꩻထွာလိုꩻ ကုသိုလ်ႏအလောင်း 'သဒ္ဓါႏ၊ ဟိရီ၊ ဩတ္တပ္ပ၊ ဝီရိယ၊ ပညာႏ'သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻပေါႏတဲင် လောႏမာꩻကုသိုလ်ႏ(ဖေႏကလꩻနိဗ္ဗာန်ႏနဝ်ꩻ ယူႏတဝ်း) ဝွေꩻတရာꩻငတ်ꩻပါꩻအာႏရဲင်ꩻနဝ်ꩻ တတိုꩻထဲင်းတဝ်း၊ အဝ်ႏဒျာႏတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ။ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻထွိုင်ႏသီနဝ်ꩻ သဲင်ꩻထွာချာလိုꩻ၊ အဝ်ႏချာဗော့ꩻလိုꩻခမ်း တွိုင်ꩻတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၄။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနောဝ်ꩻ ထဲ့ထီ၊ ပေါ်ချာ၊ (ခင်ႏယမ်းလꩻလဲဥ်း၊ လုံးတန်၊ တဗီမ်နွောင်ꩻတဝ်းဒွုမ်ထီကို)၊ အဝ်ႏထီကို ထွားလွေꩻဖင်ႏ(ကွဲႏတွော့ꩻ တယားလွေꩻတဝ်း ဖင်ႏထျꩻ)။

အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ သဲင်ꩻထွာလိုꩻ ကုသိုလ်ႏအလောင်း 'သဒ္ဓါႏ၊ ဟီရိ၊ ဩတ္တပ္ပ၊ ဝီရိယ၊ ပညာႏ'ပေါႏတဲင် နဲစ်အားထွုတ်တရာꩻ ကျိုꩻစာꩻမာꩻကုသိုလ်ႏတွော့ꩻ ထွာလꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထဲ့ဗာႏဒွုမ်ငါႏရုဲင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၅။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ထဲ့ထီ၊ သဲစ်ကပေါ်ချာတဲ့ ယားလွေꩻဖင်ႏထျꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တွိုႏလꩻဒွိုန်းဖင်ႏထျꩻ၊ အနုဲင်းနေနေ- လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ အားထွုတ်တရာꩻ မာꩻကုသိုလ်ႏတဲင် ထွာလꩻသကဒါႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။
  • ၆။ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ ယားလွေꩻဖင်ႏထျꩻ၊ တွိုႏလဲဥ်းဖင်ႏထျꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ထင်ႏကီလꩻဒွိုန်း၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ- လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ အားထွုတ်တရာꩻ မာꩻကုသိုလ်ႏ ထွာလꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။
  • ၇။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ယားလွေꩻဖင်ႏထျꩻ၊ ထင်ႏလꩻလဲက်းကောင်လောင်း၊

အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ အားထွုတ်တရာꩻ မာꩻကုသိုလ်ႏတဲင် ထွာလꩻရဟန္တာႏ၊ တွိုႏခန်းဒျာႏ နိဗ္ဗာန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ သတ္တကနိပါတ်၊ ဥပဒက္ခပမာသုတ်
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)၊ လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၄၃)