ဥပ္ပလဝဏ်ႏထေရ်ႏရီႏမူႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥပ္ပလဝဏ်ႏထေရ်ႏရီႏမူႏ"

၆၉။ ဂါႏထာႏပြန်ႏပအိုဝ်ႏခြေင်ခြေင်- အကုသိုလ်ႏ အကျိုꩻတလꩻဖေႏတဝ်းဒွိုန်းအတွင်ꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻထာꩻမာꩻယို နုဲင်းစွဉ်ႏတဝတ်ꩻထီ လိုꩻမွိုက်ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ချိန်ႏမုဲင်ꩻရိုꩻတဝ်း အကုသိုလ်ႏ အကျိုꩻဖေႏ၊ အကုသိုလ်ႏမေႏ အကျိုꩻဖေႏအာ တွိုႏနဝ်ꩻခါ လိုꩻမွိုက်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ တွိုႏသော့ꩻဒုက္ခ ငွိုးဗာႏစွဉ်ႏဖြဖြနဝ်ꩻသွူ။

"လꩻဗဟုသုတ၊ လꩻအီသတိꩻနုဲင်းယို" ဟော်ꩻထွားသွဉ်ဗာႏ "ဥပ္ပလဝဏ်ႏထေရ်ႏရီႏမူႏ"ဝတ္ထုယိုတဲင်-

၁။ ပေါႏလိုꩻပါႏရမီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ သꩻမဉ်ဗုဲင်ဒျာႏသျင်ႏ၊ သꩻမဉ်ခံႏဒျာႏစင်ꩻအကျောင်ꩻ၊

၂။ ပေါႏပဲစ်မာႏရဟန္တာႏနဝ်ꩻ ဟံႏမျောႏစွဉ်ႏဒျာႏအကျောင်ꩻ၊

၃။ ပေါႏမာꩻအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ "နွိုးလ-ခါႏဆုဲင်ꩻ"ထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻအကျောင်ꩻ၊

၄။ အကုသိုလ်ႏအကျိုꩻနောဝ်ꩻ "နွိုးလ-ငွိုးညဗာႏထာꩻ"အကျောင်ꩻ စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ သေထွꩻ လꩻအီသတိꩻအာတန်သွူ။

"ဇမ္ဗုကဝတ္ထု"

၇၀။ ဂါႏထာႏ ပြန်ႏပအိုဝ်ႏခြေင်ခြေင်- လိုꩻမွိုက်နဝ်ꩻ စွုမ်ႏလာစွုမ်ႏလာ အံႏခရာႏမျိုꩻယို တွမ်ႏမီꩻနာဆောင်ꩻကဲစ်ꩻ၊ အံႏတဲစ်ꩻနေးလွုမ်ꩻ၊ ကျင်ꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ယောဝ်း အံႏတဲစ်ꩻလွုမ်ꩻရင်ꩻ အကျင်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တတန်ႏထွꩻတဝ်း အရိယာႏသီးတရာꩻ (တဆီသူတဆီသူလဲင်ႏမာꩻ) နီရျာꩻငတ်ꩻဆီပွန်းအကို တပွန်းပေႏယိုသွူ။

"လꩻဗဟုသုတ၊ လꩻသတိꩻနုဲင်းယို" ဟော်ꩻထွားသွဉ်ဗာႏ ဇမ္ဗုကဝတ္ထုယိုတဲင်-

၁။ ပေါႏပဲစ်မာႏ ရဟန္တာႏနဝ်ꩻ ထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ ခံႏဗာႏဒုက္ခနေင်ႏပေါင်ꩻညဆွာꩻအကျောင်ꩻ၊

၂။ ဝဋ်-ကရိုꩻနဝ်ꩻ လဲ့ꩻတလွစ်တောဝ်း၊ ခံႏဗာႏချာ နေင်ႏပေါင်ꩻအာအကျောင်ꩻ၊

၃။ လိုꩻပညာႏဆေ့ꩻ လိုꩻတငွို့တင ထာꩻယူႏဖွိုꩻဖါꩻသားနဝ်ꩻ ယွုမ်းတမွိုꩻတမာꩻဒါႏပါꩻအကျောင်ꩻ၊

၄။ ပေါႏမာꩻအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ထွာတံႏတာႏ-ခံႏဗာႏအကျောင်ꩻ၊

၅။ ပေါႏမာꩻကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ထွာကံႏသာႏ-အံႏဗာႏအကျောင်ꩻ စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ သေထွꩻ လꩻအီသတိꩻအာတန်သွူ။[၁][၂][၃]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ(ဇဝနာရာမ)
  3. ဓမ္မပဒအမုဲင်(၅)