၂၀၁၃-၂၀၁၄-ဗာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၃-၂၀၁၄-ဗာႏ သွဉ်ပညာႏနေင်ႏ" ၂၀၁၃-၂၀၁၄-ဗာႏ သွဉ်ပညာႏနေင်ႏ တောင်ႏကီꩻတက္ကသိုလ်ႏကို ကအောဝ်ႏသွဉ်ထူႏလွေꩻဒါႏ တက္ကသိုလ်ႏပညာႏ လိတ်ဘာႏသာႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ပအိုဝ်ႏကျောင်ꩻသားခို/မူႏ စာႏရင်ꩻခြွဉ်းနောဝ်ꩻ စာႏရင်ꩻကွက်ꩻကို ကပါဒါႏအတွိုင်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖါ ယံဖေႏကသေထွꩻနွောင်ꩻတဲင် တဲမ်းထန်ႏနယ်လွေꩻဖေႏဗာႏ နုဲင်းဆꩻလယိုနောဝ်ꩻသွူ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄-ဗာႏ သွဉ်ပညာႏနေင်ႏ တောင်ႏကီꩻတက္ကသိုလ်ႏကို ကအောဝ်ႏသွဉ်ထူႏဒါႏ တက္ကသိုလ်ႏပညာႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသား ကျောင်ꩻသားခို/မူႏစာႏရင်ꩻ လိတ်ဘာႏသာႏအထူꩻပျု၊ ပထမနေင်ႏ၊ ဒုတိယနေင်ႏ၊ တတိယနေင်ႏ၊ စတုတ္ထနေင်ႏ၊ H1 H2 Q မဟာ ခြွဉ်းဗူႏ "မြန်မာစာ"ပထမနေင်ႏ-၃၀၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၂၇၊ တတိယနေင်ႏ-၄၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၂၊ အိတ်ချ်တူး-၁၊ ခြွဉ်း-၆၄။ "အင်္ဂလိပ်စာ"ပထမနေင်ႏ-၅၂၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၁၇၊ တတိယနေင်ႏ-၁၉၊ ကျူ-၁၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၈၈။ "ပထဝီဝင်" ပထမနေင်ႏ-၅၆၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၅၃၊ တတိယနေင်ႏ-၁၉၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၄၊ အိတ်ချ်တူး-၁၊ ကျူ-၁။ "သမိုင်း"ပထမနေင်ႏ-၃၉၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၄၄၊ တတိယနေင်ႏ-၁၄၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၉၇။ "ဒဿနိကဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၂၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၁၅၊ တတိယနေင်ႏ-၄၊ အိတ်ချ်တူး-၃၊ ကျူ-၁၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၂၅။ "စိတ်ပညာ"ပထမနေင်ႏ-၅၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၅။ "ဥပဒေပညာ"ပထမနေင်ႏ-၁၅၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၁၆၊ တတိယနေင်ႏ-၁၂၊ စတုတ္ထနေင်ႏ-၁၃၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၅၆။ "အရှေ့တိုင်း"++++++++++++++++++++ ။ "ဓာတုဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၆၈၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၆၀၊ တတိယနေင်ႏ-၂၇၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၃၊ အိတ်ချ်တူး-၄၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၁၆၂။ "ဇီဝဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၈၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၇၊ တတိယနေင်ႏ-၆၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၂၁။ "ရူပဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၈၈၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၅၇၊ တတိယနေင်ႏ-၂၃၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၁၊ အိတ်ချ်တူး-၈၊ ကျူ-၄၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၁၈၁။ "သင်္ချာ"ပထမနေင်ႏ-၈၈၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၅၇၊ တတိယနေင်ႏ-၃၄၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၄၊ အိတ်ချ်တူး-၁၊ ကျူ-၁၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၁၈၅။ "သတ္တဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၄၅၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၂၉၊ တတိယနေင်ႏ-၂၃၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၁၊ အိတ်ချ်တူး-၂၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၁၀၀။ "ရုက္ခဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၄၆၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၂၁၊ တတိယနေင်ႏ-၁၃၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၄၊ အိတ်ချ်တူး-၁၊ ခြွဉ်းဗူး-၈၄။ "ဘူမိဗေဒ"ပထမနေင်ႏ-၃၅၊ ဒုတိယနေင်ႏ-၂၄၊ တတိယနေင်ႏ-၁၄၊ အိတ်ချ်ဝမ်း-၇၊ အိတ်ချ်တူး-၂၊ မဟာ-၂၊ ခြွဉ်းဗူႏ-၈၄။ ခြွဉ်းဗူႏလို့-ပထမနေင်ႏ(၅၇၇)၊ ဒုတိယနေင်ႏ(၄၂၇)၊ တတိယနေင်ႏ(၂၁၂)၊ စတုတ္ထနေင်ႏ(၁၃)၊ အိတ်ချ်ဝမ်း(၂၄)၊ အိတ်ချ်တူး(၂၅)၊ ကျူ(၇)၊ မဟာ(၂)=(၁၂၈၇) စာႏရင်ꩻအလꩻ လိုꩻကအောဝ်ႏဗာႏ (၁၂၈၇)ဖြာꩻယိုနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏလိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻအလꩻလွုမ်ꩻ၊ အထီအသွီႏ ခုဲင်ႏမွေးတောဝ်းဒွိုန်း၊ ဖေႏကထွာလွဉ် လိုအꩻထီအသွီႏသားနောဝ်ꩻ ကျောင်ꩻသားခို/မူႏစွုမ်ႏဖြာꩻ အောဝ်ႏလိုႏကျိုꩻစာꩻ သွဉ်ထူႏလေ့လာအာအာနေက လိတ်လုဲင်ꩻပညာႏ ဗဟုသုတနောဝ်ꩻသွူ။

ကလဲဉ်းခိုႏချာ မဟာမစာႏ ကွပ်စွဉ်ႏအကျောင်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏတောဝ်းလိတ်တွော့ꩻ ဘွဲ့လꩻခေတ်ပညာႏဒါႏသား အဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ အစိုႏရဌာႏနကို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကအီႏမာꩻဒါႏ အစိုႏရဝွန်ႏထံꩻတွမ်ႏ လိုꩻကမာꩻဒါႏ စွိုးခွိုꩻထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ အဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ တဲႏစဟန်ႏနီꩻမာꩻငါ အစိုႏရဌာႏန အထွောင်းမုဲင်ꩻတယောဝ်း ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ပညာႏအထီအသွီႏဗွေ ဘွဲ့လꩻခေတ်ပညာႏဒါႏသား အစိုႏရဌာႏနကို နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကအောဝ်ႏသော့ꩻအာအာ နုဲင်းဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်နောဝ်ꩻ သꩻရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏ ကျောင်ꩻသားခို/မူႏဖုံႏ ကျောင်ꩻမဉ်ႏထွူ၊ မဉ်ႏလꩻဘွဲ့နောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏရက်ခွိုꩻသꩻဓာတ်တဲင် ယံသဲင်ꩻထူႏတာႏဝွန်ႏ မာꩻဖေႏသွော့ လိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ ခမ်းထီထာꩻမာꩻအကျောင်ꩻ နိုꩻဆောႏတမာလွေꩻဗာႏ တွမ်ႏရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၄၊ မဲ့ငါ-၇