မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍဖြယ် အဝ်ႏဒျာႏလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

ကဏ္ဍ "ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၅၅ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၅၅ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။