မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ဟံႏပထဝီႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၁၈ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၁၈ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "ဟံႏပထဝီႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။