ကဏ္ဍ:အီဂျစ်ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍ "အီဂျစ်ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။