မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကောင်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကောင် (အိန်းကလေတ်: Mountain) ကောင်ရွေꩻကောင်တန် ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဟံႏကမ္ဘာႏခိုႏလောင်းကီကို ကအဝ်ႏဒါႏ ပူႏထိုထင်ႏကီကအဝ်ႏဒါႏ ဟံႏပူႏကောင်ထို အစွိုးအမျိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကောင်ကေတု
ကေတု ကောင် ယိုနဝ်ꩻ ကောင်အေဝရဲတ် မိဉ်ႏထွူ ကမ္ဘာႏလောင်း ထွာဒုတိယအထိုသွတ်ꩻကောင်သွူ

ကထွာလွဉ်ဗာႏအကျောင်ꩻခရာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကောင်ဖူစီ
ဖူစီကောင် ဂျပန်ခမ်း

ကောင်ဖုံႏ ကထွာလွဉ်ဗာႏအကျောင်ꩻခရာႏတန်နဝ်ꩻ အဝ်ႏသိုမ်ဗာႏသွူ။ အွိုးပွိုင်းလဲင်ႏပွိုင်းလင်းကရီးစခါနဝ်ꩻ ဟံႏကမ္ဘာႏတန်ယို အဝ်ႏလျားသန်ကျာꩻ ခွꩻစွော့ꩻတဲင် ဟံႏကမ္ဘာႏအခိုႏကီလဲ့ ကောပ်စွောန်ႏ တလီꩻတေက်ꩻနျꩻအာႏတွော့ꩻ ဟံႏခိုႏလဲ့ ပူႏဆွော့ꩻထင်ႏကီ လင်ꩻလ့ဖုံႏအဝ်ႏလွောန်တဲင် ထွာလွဉ်ထာꩻပူႏတန်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏခွꩻလွဉ်ခိန်ႏ ထာꩻပူႏတန်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဆွော့ꩻလွောန်တဲင် ထွာလွောန်သမ်း ကောင်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥရောပတွိုက်ကို ကအဝ်ႏဒါႏ အဲလပ်ကောင်ရွေꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အထွာလွောန် ဗိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ခင်ႏလမ်းယဟန်ႏနဝ်ꩻ ဟံႏကမ္ဘာႏအခိုႏကီလောင်းနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လုံးဖုံႏတဲင် ဟံႏခိုႏနဝ်ꩻ ပူႏထိုꩻတဝ်းဒုမ် ပꩻလီတကွို့ꩻထိုꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်နဝ်ꩻမꩻ ထွာလွောန်ဗာႏ ကောင်စျူကောင်တနွောင်းဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ထွာလွောန်နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ယထွောင်းထွောင်းနဝ်ꩻ ကောင်တဖဲ့ꩻယို အတလွာꩻတဲ့အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ယဟန်ႏလဲ့ ဟံႏနဝ်ꩻထီတွူႏအံႏအီထိုꩻလို့သွူ အဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏလုံးဖုံႏလုမ်ꩻတဲင် ထွာလွောန် ကောင်လုံးထိုဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နျူးယောက်ခမ်းနယ်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ကတ်သကီးကောင်ဖုံႏတောမ်ႏ မီဇူရီခမ်းနယ်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ အိုဇတ်ကောင်ရွေꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အထွာလွောန်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။

ကောင်ယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ မေႏကောင် မေႏထီဖုံႏ အဝ်ႏဒျာႏဟံႏဆꩻလဖဲ့ꩻ ထန်ႏလွောန် ဟံႏခိုႏလောင်းကီ အဝ်ႏဗူႏထွူ တွိုႏဆွော့ꩻလွောန်နဝ်ꩻ ထွာယင်းကောင်လိုမ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ အမေႏရိကတွိုက်နဝ်ကို ကအဝ်ႏဒါႏ အန်းဒီးကောင်ရွေꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အထွာလွောန် နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၅)