ဇီဝတသီႏပညာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
A toxicologist working in a lab (United States, 2008)

ဇီဝတသီႏပညာႏ (အိန်းကလေတ်: Biomedicine) ယို ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေနာႏလွ တသီႏပညာႏ သုတေသန နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ထွာဒျာႏ အဝ်ႏစွဲးကမ်းဖေႏ ဖေႏကသေနာႏစဲင်း ခြွဉ်းဗူႏသွူ ထူႏသုင်ꩻ သုတေသနတောမ်ႏ အခေႏခံႏ သုတေသန တသီႏပညာႏဖုံႏကိုသွူ။ တသီႏပညာႏ သုတေသနကို အဓိကဂွိုဏ်ꩻနီဗာႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဖေꩻအန်ႏတရာယ်ႏကင်ꩻထွူ အစွန်ꩻထင်ဒါႏ ကုꩻယာလိုမ်ꩻလာꩻရေꩻတာႏ ဆန်ꩻတသာဒါႏ clinical trial တောမ်ႏ ကုꩻယာလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻတသာ ဖေႏကပေါ်ႏရေꩻတာႏ ကကျိုꩻစာꩻတွူႏတရန်မာꩻလွေꩻဒါႏ သုတေသန ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း ကုꩻယာလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ ပညာႏတသာ ပေါႏထန်ႏရေꩻအကို ဖေႏကလꩻ ထာꩻသေပညာႏတာႏ ရေႏမိုးလွေꩻဒါႏ preclinical research လဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဖန်နေနေသွူ။[၁]

ဇီဝတသီႏပညာႏကိုနဝ်ꩻ ပုင်ႏမဲဉ်ႏအနေႏ ကဆွိုက်စပ်ဒါႏတောမ်ႏ "ဇီဝ-" ကပါဒါႏ ဇီဝဗေဒဆဲင်ႏရာꩻ ပညာႏရပ်ဖုံႏတောမ်ႏ ယံနယ်နယ်ႏပယ်ႏပညာႏဖုံႏ အဝ်ႏပါသော့ꩻအာတန်သွူ။ နုဲင်းဒါႏ မော်လီစျူလာ ဇီဝဗေဒ(molecular biology), ဇီဝဓာတုဗေဒ(biochemistry), ဇီဝအနယ်ꩻပညာႏ(biotechnology), သဲလ်ဇီဝဗေဒ (cell biology), သန္ဓေသားဗေဒ(embryology), နာနို ဇီဝအနယ်ꩻပညာႏ(nanobiotechnology), ဇီဝအိဉ်စိဉ်နီယာ(biological engineering), laboratory medical biology, cytogenetics, ခွိုꩻဗီဇပညာႏ(genetics), ဗီဇလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ(gene therapy), ဇီဝအလိက်လျက်ပညာႏ(bioinformatics), ဇီဝစာႏရင်ꩻအင်ꩻပညာႏ(biostatistics), စနိစ်ဖုံႏ ဇီဝဗေဒ(systems biology), အာႏရွုံႏဖြွီꩻသိပ္ပံ(neuroscience), အဏုဇီဝဗေဒ(microbiology), ဗုဲင်းရပ်ဗေဒ(virology), နမ်းခံႏနွောင်ꩻအာႏအဝ်ႏဗေဒ(immunology), ကပ်ပါး(‌ခြꩻပယ်)ဗေဒ(parasitology), ဇီဝကမ္မဗေဒ(physiology), ရောႏဂါႏဗေဒ(pathology), ခန္ဓာႏဗေဒ(anatomy), အစွူႏဗေဒ(toxicology) ဖုံႏတောမ်ႏ တသီႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ ယေဘူယျအနေႏ ကဆဲင်ႏဒါႏတောမ်ႏ သက်အဝ်ႏသိပ္ပံဆဲင်ႏရာꩻ အလင်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻပါနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]