တနတ် အဲမ်-၄ ကာဗုဲင်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ကာဗုဲင်, Caliber 5.56 mm, M4
Colt M4A1 တောမ်ႏ RAS, M68 CCO
အခွိုꩻတွိုက်ꩻဖွန်ႏရေꩻရုဲင်ဖယ်
ကာဗုဲင်
ကထေဒါႏမူလခင်ႏလမ်းအမေႏရိကန်ႏ
ထူႏသုင်ꩻမုဲင်တန်ꩻ
ထေင်းထမ်ႏတာႏဝွန်ႏခိန်ႏ1994–ယိုခါ
ထူႏသုင်ꩻသားထွားသွော့ သုင်ꩻသားယိုဩ။
စဲ့ꩻပွယ်ꩻဖိုင်ႏထွားသွော့ အသျုက်တရေင်ယိုဩ။
ထေမာꩻမုဲင်တန်ꩻ
ထေအပုင်ႏနီꩻ1982–1993
ကေားထေသားColtထေမာꩻစူခွုမ်ကုမ္ပဏီႏ၊ ထွားသွော့ ကေားထေမာꩻသား ယိုဩ။
တဗာႏစီႏအငိုꩻ$700 (avg. cost)[၁]
ထေမာꩻမွူးနီꩻ1987–ယိုခါ[၂]
ထေထန်ႏဆေ့ꩻအာ500,000[၃]
ခွိုꩻဖြယ်ဖိုင်ႏM4A1
Mark 18 Mod 0 CQBR
အချက်လျက်ခရာႏစဲင်း
အယာႏခိန်ႏ၆.၄၃ lb (၂.၉၂ kg) empty[၄]
၇.၇၅ lb (၃.၅၂ kg) with 30 rounds and sling
အဆွာꩻ၃၃ in (၈၃၈ mm) (stock extended)
၂၉.၇၅ in (၇၅၆ mm) (stock retracted)
ပြောင်ႏ အဆွာꩻ၁၄.၅ in (၃၆၈ mm)

အရာႏခြုံ5.56×45mm NATO
Caliber5.56 mm (.223 in)
Actionen:Gas-operated, closed en:rotating bolt, Stoner expanding gas
ခꩻနွောင်ꩻအရာႏထန်ႏအာႏ700–950 round/min cyclic[၅]
အရာႏလွေꩻအမွိုင်အာႏ၂,၉၇၀ ft/s (၉၁၀ m/s) (M855A1 round)[၆]

၂,၈၈၇ ft/s (၈၈၀ m/s) (M855 round)

၂,၉၈၆ ft/s (၉၁၀ m/s) (M193 round)
တွိုႏခြောင်ꩻဒါႏ အဗွော့ꩻအညာꩻ၅၀၀ m (၅၅၀ yd)[၇]
တနတ်ရာႏပွိုင်30-round en:box magazine မွေးတဝ်းလဲ့ en:STANAG magazineအလင်ဖုံႏ.[မတ်ရောမ် ၁]
ထာꩻထီႏဖိုင်ႏIron sights ‌or various optics

စူခွုမ်တနတ် အဲမ်-၄ ကာဗုဲင် (M4 ဟဲ့ꩻ Colt M4 Carbine) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အမေႏရိကန်ႏ ထေမာꩻစူခွုမ် coltကုမ္ပဏီႏ ထေမာꩻခါꩻဒါႏ ကာဗုဲင်အစွိုးအမျိုꩻ တနတ်ဒျာႏတဲင် အမေႏရိကန်ႏစဲ့ꩻတပ် အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻအီ တွိုက်ꩻဖွန်ꩻရေꩻရုဲင်ဖယ်အနေႏနဝ်ꩻသွူ။ M4နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ M16ရုဲင်ဖယ်ပုင်ႏကို ထေမာꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻ ကာဗုဲင်အနေႏတဲင် ပေါင်းဖွီ ပေါင်းပေႏကယ်ႏထဲင်း M16 တွော့ꩻ ပေါင်းဗွိုန်ထိုꩻ M16A2 တွိုက်ꩻဖွန်ႏရေꩻရုဲင်ဖယ်နဝ်ꩻသွူ။ M16A2 ရုဲင်ဖယ် အခြွိုင်းအကွို့ꩻအခဝ် (၈၀%)နဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻသော့ꩻချာအီ M4 ကာဗုဲင် ကိုသွူ။

အဲမ်၄ နဝ်ꩻ ဗွိုန်ဒျာႏနုဲင်း ကာဗုဲင်အလင်ဖုံႏနေနေ ဖွီပေႏထွူ ခွုမ်ထူႏပသာယိုꩻတဲင် သုင်ꩻအာအီ ပွယ်ꩻတွိုက်ꩻခꩻအဗွော့ꩻကိုဖုံႏ တကာႏတဝ်း ခင်ႏမွိုင်စဲ့ꩻသားတမွေးတဝ်းဒါႏ အရာႏသားဖုံႏ၊ တဲမ်းလိတ်(စာႏရေꩻ)သားဖုံႏ၊ ဝါးကာꩻသားဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻနေနေသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း ဗွိုန်ပီနုဲင်း M16 ခွိုꩻဖုံႏနေနေတဲင် ဆင်သော့ꩻယင်း မန်ႏပြောင်ႏထွားအီမွူးဟာခိုႏစား၊ လေသာ၊ ဗုံးလောင်ဆျာ ခꩻနေးစူသား၊ Short Gun ဖုံႏ ကပါဒါႏ အခြွိုင်းအခြိုꩻအခဝ် အလင်ဖုံႏ အဝ်ႏလိုႏနုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ ဆင်သော့ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ အမေႏရိကန်ႏခမ်းထီ United States Special Operations Command (USSOCOM) အထူꩻတပ်စွိုꩻ တောမ်ႏ Navy Seals သီး အဓိက အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻနေနေသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း ဩသတေးလျ သင်ဖော်ꩻကျောင်ႏအထူꩻတပ်(အထူးလေတပ်) တောမ်ႏ မလေးသျားခမ်းဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏဖြေꩻထူႏသုင်ꩻနေနေသွူ။

M4A1 ကဆင်သော့ꩻခါꩻဒါႏ ဗုံးလောင်ဆျာ ခꩻနေးတောမ်းစူ တောမ်ႏ အမေႏရိကန်ႏစဲ့ꩻသား

အဲမ်-၄အေ-၁ (M4A1)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

M4A1 နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ M4 ခွိုꩻဖြယ်တမျိုꩻဒျာႏတဲင် ရေႏရွယ်ႏထေမာꩻခါꩻဒျာႏ ထူႏသုင်ꩻအီ ဆင်စဲ့ꩻရေꩻအထူꩻ(အထူးစစ်ဆင်ရေး)တာႏဒျာႏသွူ။ အမေႏရိကန်ႏ ဆင်စဲ့ꩻအထူꩻတပ်စွိုꩻဖုံႏကဲဉ်းအာ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻအီဒျာႏသွူ။ M4A1ယို ပွိုးအဖွီတောမ်ႏ ခꩻအာႏယံငါႏတဲင် ဆင်စဲ့ꩻရေꩻဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻ သာႏအီတဖဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ M4 ရိုꩻရိုꩻတောမ်ႏ M4A1 နီစွိုးလွုမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ကခြုဲင်းပြောင်ꩻနွောင်ꩻဒါႏ အရာႏထန်ႏအာႏ အနေန်ခလိုက် အဝ်ႏပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ M4နဝ်ꩻ ခꩻလꩻဒျာႏ တဖြုံႏစီႏတောမ်ႏ သိုမ်ဖြုံႏတတွယ်ꩻလွုမ်ꩻတဲင် M4A1 နဝ်ꩻ ခꩻနွောင်ꩻ တဖြုံႏစီႏတောမ်ႏ အဖြုံႏပေါင်ꩻအာစား နဝ်ꩻသွူ။

SOPMOD (Special Operations Peculiar Modification) Block I

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Curtis၊ Rob (2012-04-20)။ U.S. Army places order for 24,000 M4A1 carbines with Remington။ Military Times။
  2. Rottman 2011, p. 36.
  3. McNab 2021, p. 57.
  4. McNab 2021, p. 13.
  5. Colt M4 Carbine Technical Specifications။ 21 September 2014 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 16 August 2022 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
  6. M855A1 Enhanced Performance Round (EPR), LTC Philip Clark, Product Manager Small Caliber Ammunition, April 2012
  7. အာႏကွိုꩻချက်အမာႏ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Army_fact_file


အာႏကွိုꩻချက်အမာႏ: <ref> tags exist for a group named "မတ်ရောမ်", but no corresponding <references group="မတ်ရောမ်"/> tag was found