တောႏလမ်းတောႏပါႏလွိုက်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တောႏလမ်းတောႏပါႏ လွိုက်ရွေꩻဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီလိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻ အချိန်ႏကထွိုင်ႏတွိုႏ အခါႏကထွိုင်ႏလꩻသွူနဝ်ꩻ ထွုံꩻစံႏအဝ်ႏအတွိုင်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏကိစ္စယို ကင်ꩻတဝ်းရင်ꩻသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ မဉ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏနဝ်ꩻ အဟဝ်သွတ်ꩻ ဘဝတသက်တာႏ နီဖဲ့ꩻနီခဝ် ပျောႏသွင်ႏမုꩻ၊ သꩻချမ်ꩻသာႏမုꩻ ဖေႏကထွာနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလွိုက်ရွေꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁။ နီကအီႏလွိုက်ဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ နီဖဲ့ꩻရောႏဂါႏကင်ꩻနမ်းထွူတဲင် ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဟဝ်ဗာႏ။ ၂။ နီကအီႏလွိုက်ဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ မဉ်ႏတလꩻနွောင်ꩻတဝ်း ခေတ်ပညာႏဒါႏ ဘွဲ့လꩻသားလဲ့ ပညာႏအထီအသွီႏ အင်းတူႏအင်းတန်ႏအဝ်ႏဗာႏ။ ၃။ နီကအီႏလွိုက်ဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ နီဖဲ့ꩻနီခဝ် စီꩻပွာꩻရေꩻ အင်းတူႏအင်းတန်ႏ အဝ်ႏဗာႏ။ ၄။ နီကအီႏလွိုက်ဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏလိုꩻအသောင်အရင်ꩻသားယို သဟဇာတ ဖေႏကထွာနဝ်ꩻ လွိုက်ဆံႏသွုပ်ဆံႏဒါႏဗာႏ၊ နွို့ထန်ႏလိုꩻဖုံႏခြာဒါႏဗာႏ၊ ပေါင်ꩻဖောႏတွမ်ႏလိုꩻဖြားလိုꩻတန်ဒါႏဗာႏ။ ၅။ နီကအီႏလွိုက်ဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏငါႏ လိုꩻယံလိုꩻကျ၊ လိုꩻသွိုန်ႏသꩻဟဝ်၊ သဖော်ꩻဟဝ် နမ်းကျင်ꩻစာရိတ္တဟဝ်ဖုံႏနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏသွူ။ နီကအီႏလွိုက်ဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ပါသွံမျိုꩻ ပါတဝ်းသွံမျိုꩻ ဗွိုန်တဝ်းသွံမျိုꩻ ကရဒါႏ လိုꩻဖြားလိုꩻတန် ပွိုင်းလဲင်ႏကအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻဒါႏ ငဝ်းယိုလဲ့ ဟဝ်မတ်တောင်ꩻလွိုက်နာႏလွဉ်ꩻငါႏနဝ်ꩻသွူ။ ခွိုꩻရက်ပအိုဝ်ႏခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏ မဉ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသတိꩻသွော့ အချက်(၉)ဆꩻလယိုသွူ။

ပါသွံမျိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ နီးခန်ကပါလွဉ်ဒါႏလိုꩻ။ ၂။ ရောႏဂါႏကပါလွဉ်ဒါႏလိုꩻ။ ၃။ လိုꩻလွိုဖြောင်း အံႏဒါႏသား ကပါလွဉ်ဒါႏလိုꩻ။

အဲဉ်ထဝ်းသွံမျိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ထာꩻသေထာꩻဒါႏ ဉာဏ်ႏပညာႏ အဲဉ်ထဝ်းလိုꩻ။ ၂။ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻဟဝ် အဲဉ်ထဝ်းလိုꩻ။ ၃။ ထာꩻမာꩻအဲဉ်ထဝ်းလိုꩻ။

ဗွိုန်တဝ်းသွံမျိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻ။ ၂။ ထာꩻယူႏဝါႏဒဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻ။ ၃။ သꩻသဖော်ꩻဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻ။ လိုꩻဖြားလိုꩻတန် ပွိုင်းလဲင်ႏကအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻဖေႏခါꩻဒါႏ ငေါဝ်း(၉)ချက်ယို တကဲက်ညီႏတဝ်း အိန်ႏထောင်ႏရေꩻသားနဝ်ꩻ နမ်းသꩻနီပါꩻ ဆင်ꩻရယ်ꩻဒါႏ၊ ကဲက်ညီႏဒါႏ အိန်ႏထောင်ႏရေꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ လွူးညီꩻလို့ဝင်ꩻနမ်းလဲ့ အဆင်ႏပြေႏ၊ နမ်းသꩻနီပါꩻလဲ့ သꩻချမ်ꩻသာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ သꩻရက်စွိုးခွိုꩻတဲင် ဖေႏသေလွေꩻဗာႏ တွမ်ႏလိတ်နုဲင်းယိုသွူ၊ တောႏလမ်း၊ တယ်ႏစေႏတီႏ၊ သံꩻတသီႏ ယိုသွံမျိုꩻမဉ်ႏမာႏနဝ်ꩻ ဖျင်ချာလꩻတဝ်း။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၁၈/၅၀