ထွန်းရင်လော၊ ဒုပိုလ်ႏကယ်ႏတန်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ဒုပိုလ်ႏကယ်ႏတန် ထွန်းရင်လော
မိဉ်ꩻ ဇာႏတိဖြားထွန်းရင်လော
လွူးဖွာꩻ၁၉၂၅ ဗာႏ၊ ဒီသိဉ်ဗာ(၁၆)နီꩻ
ဒုံစခုဲင်း-သူမဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻ
ခမ်းထီခွိုꩻFlag of Myanmar.svg မျန်မာ
လိုꩻမျိုꩻFlag of the Pa-O National Organisation.svg ပအိုဝ်ႏ
ထာꩻမာꩻ
 • ၁၉၄၇ ဗာႏ နွို့လွေꩻ အစိုႏရတပ်မတောႏ(စဲ့ꩻမန်း)ကို၊
 • တပ်မတောႏ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ (၁၉၄၈)၊
 • ၁၉၄၉ ဗာႏ ထွာပိုလ်ႏအရန်း၊
 • ၁၉၅၀ ဗာႏ ထွာပိုလ်ႏတန်အရန်း၊
 • ၁၉၅၆ ဗာႏ ထွာဒုတပ်စွုမ်ꩻကယ်ႏ၊
 • ၁၉၆၁ ဗာႏ ထွာတပ်စွုမ်ꩻကယ်ႏ၊
 • ၁၉၆၆ ဗာႏ ထွာထောင်ႏကယ်ႏ၊
 • ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ လိုမ်းဗိဉ်ႏရေꩻတောမ်ႏအိုပ်ချုတ်ရေꩻကောႏမတီႏ အွဉ်အကိုရေꩻကယ်ႏ၊
 • တယ်ႏ ၁၉၇၄ ဗꩻတွိုႏ ၁၉၈၅ ဗာႏ ထွာ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကောင်သီ ဥက္ကဋ္ဌ သိုမ်လဲင်ႏ၊
 • ၁၉၈၅ ဗာႏ ထွာ ခမ်းထီတန်ကောင်သီ၊
ကိုꩻကွဲႏယွုမ်းအံႏမုꩻဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
မွိုးဖာ(ဗွေႏ)ဖြားပန္တလော်၊ မွိုးနင်ꩻအုံး

ဒုပိုလ်ႏကယ်ႏတန် ထွန်းရင်လော (မန်း: ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းရင်လော) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ထွာလွေꩻ အစိုႏရတပ်မတောႏ(စဲ့ꩻမန်း)ကို အရန်းထိုအရာႏသား တဖြာꩻဒျာႏသွူ။ ဒုပိုလ်ႏကယ်ႏတန် ထွန်းရင်လော လွူးဖွါꩻဇာႏတိရပ်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဒုံစခုဲင်း-သူမဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻ လွူးဖွာꩻနေင်ႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ၁၉၂၅ ဗာႏ ဒီသိဉ်ဗာ(၁၆)နီꩻ သွူ။ မွိုးဖါဗွေႏ ဖြားပန္တလော် တောမ်ႏ မွိုးနင်ꩻအုံး သီး လွူးဖွာꩻလင်ꩻလွဉ်ဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။

ထေင်းထမ်ႏဒါႏထာꩻမာꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁၉၄၇ ဗာႏ နွို့လွေꩻ အစိုႏရတပ်မတောႏ(စဲ့ꩻမန်း)ကို၊
 • တပ်မတောႏ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ (၁၉၄၈)၊
 • ၁၉၄၉ ဗာႏ ထွာ ပိုလ်ႏအရန်း၊
 • ၁၉၅၀ ဗာႏ ထွာ ပိုလ်ႏတန်အရန်း၊
 • ၁၉၅၆ ဗာႏ ထွာ ဒုတပ်စွုမ်ꩻကယ်ႏ၊
 • ၁၉၆၁ ဗာႏ ထွာ တပ်စွုမ်ꩻကယ်ႏ၊
 • ၁၉၆၆ ဗာႏ ထွာထောင်ႏကယ်ႏ၊
 • ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ လိုမ်းဗိဉ်ႏရေꩻတောမ်ႏအိုပ်ချုတ်ရေꩻကောႏမတီႏ အွဉ်အကိုရေꩻကယ်ႏ၊
 • တယ်ႏ ၁၉၇၄ ဗꩻတွိုႏ ၁၉၈၅ ဗာႏ ထွာ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကောင်သီ ဥက္ကဋ္ဌ သိုမ်လဲင်ႏ၊
 • ၁၉၈၅ ဗာႏ ထွာ ခမ်းထီတန်ကောင်သီ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါတန်သီး နမ်းခြောင်ꩻမုဲင်တန်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻပျꩻခန်ꩻ